Říjen – nové knihy

Říjen 2012

Informace o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení.

Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

 

ANDRŠOVÁ, ALENA
Psychologie a komunikace pro záchranáře : v praxi
Praha : Grada, 2012. — 120 s. : il.
ISBN 978-80-247-4119-2
Katalog

[bookcover:9780702029820]

AITCHISON, FRANCES
Chapman & Nakielny a guide to radiological procedures
Edinburgh ; New York : Saunders Elsevier, 2009. 398 s. : il.
ISBN 978-0-7020-2982-0
Katalog

BAJČIOVÁ, VIERA
Nádory adolescentů a mladých dospělých
Praha : Grada, 2011. 363 s. : il.
ISBN 978-80-247-3554-2
Katalog

[bookcover:9783131437112]

BLICKMAN, JOHAN G.
Differential diagnosis in pediatric imaging
Stuttgart : Thieme, 2011. 678 s. : il.
ISBN 978-3-13-143711-2
Katalog

 

CETKOVSKÁ, PETRA
Kožní změny u interních onemocnění
Praha : Grada, 2010. 240 s. : il.
ISBN 978-80-247-1004-4
Katalog

[bookcover:9780123785947] 

CLARK, DAVID P.
Molecular biology
Waltham : Elsevier academic press, 2013. 907 s. : il.
ISBN 978-0-12-378594-7
Katalog

CVEJNOVÁ, JITKA
Česky, prosím II
Praha : Karolinum, 2012. 2 sv. : il.
ISBN 978-80-246-2105-0
Katalog

 

ČERNÝ, DALIBOR
Předepisování léčivých přípravků : pro studenty lékařských oborů
Praha : Karolinum, 2010. 118 s. : il.
ISBN 978-80-246-1839-5
Katalog

  

DOSEDLOVÁ, JAROSLAVA
Terapie tancem : role tance v dějinách lidstva a v současné psychoterapii
Praha : Grada, 2012. 184 s. : il.
ISBN 978-80-247-3711-9
Katalog

 

DUŠEK, LADISLAV
Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat
Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 199 s. : il.
ISBN 978-80-87347-07-2
Katalog

[bookcover:9780521730723]  

ELDER, KAY
In-vitro fertilization.
Cambridge : Cambridge university press, 2011. 277 s. : il.
ISBN 978-0521-73072-3
Katalog

 

FAIT, TOMÁŠ
Preventivní medicína
Praha : Maxdorf, 2011. 770 s. : il.
ISBN 978-80-7345-237-7
Katalog

 

FAIT, TOMÁŠ
Volně prodejné přípravky v gynekologii : [podrobný průvodce pro lékaře a farmaceuty]
Praha : Maxdorf, 2011. 266 s. : il.
ISBN 978-80-7345-250-6
Katalog

 

FENDRYCHOVÁ, JAROSLAVA
Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence : vybrané kapitoly
Praha : Grada, 2011. 189 s. : il.
ISBN 978-80-247-3940-3
Katalog

[bookcover:9780123821676] 

GALLIN, JOHN I.
Principles and practice of clinical research
Amsterdam : Elsevier academic press, 2012. 780 s. : il.
ISBN 978-0-12-382167-6
Katalog

HABERL, RALPH
EKG do kapsy
Praha : Grada, 2012. 281 s. : il.
ISBN 978-80-247-4192-5
Katalog

HEKELOVÁ, ZUZANA
Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry
Praha : Grada, 2012. 124 s. : il.
ISBN 978-80-247-4032-4
Katalog

JINDROVÁ, BARBORA
Praktické postupy v anestezii
Praha : Grada, 2011. 194 s. : il.
ISBN 978-80-247-3626-6
Katalog

  [bookcover:0963033956]

JIRKOVSKÝ, DANIEL
Cesta k modernímu ošetřovatelství XIV. recenzovaný sborník příspěvků z konference Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 1 CD-ROM
ISBN 978-80-87347-11-9
Katalog

 

Kölbel, František
Praktická kardiologie
Praha : Karolinum, 2011. 305 s. : il.
ISBN 978-80-246-1962-0
Katalog

 

KOOLMAN, JAN
Barevný atlas biochemie
Praha : Grada, 2012. 498 s. : barev. il.
ISBN 978-80-247-2977-0
Katalog

 

KUČERA, EDUARD
Hyperestrogenní stavy v gynekologii
Praha : Maxdorf, 2011. 236 s. : il.
ISBN 978-80-7345-235-3
Katalog

 

KUTNOHORSKÁ, JANA
Etika pro zdravotně sociální pracovníky
Praha : Grada, 2011. 189 s.
ISBN 978-80-247-3843-7
Katalog

 

LANDOR, IVAN
Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu
Praha : Maxdorf, 2012. 397 s. : il.
ISBN 978-80-7345-254-4
Katalog

 

LÁTALOVÁ, KLÁRA
Bipolární afektivní porucha
Praha : Grada, 2010. 247 s.
ISBN 978-80-247-3125-4
Katalog

 

LÜLLMANN-RAUCH, RENATE
Histologie
Praha : Grada, 2012. 556 s. : il.
ISBN 978-80-247-3729-4
Katalog

 

MAČÁK, JIŘÍ
Patologie
Praha : Grada, 2012. 347 s., [20] s. barev. obr. příl. : il.
ISBN 978-80-247-3530-6
Katalog

 

MACH, JAN
Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II : odpovědnost ve zdravotnictví
Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012. 546 s.
ISBN 978-80-7357-739-1
Katalog

 

MARINOV, ZLATKO
Praktická dětská obezitologie
Praha : Grada, 2012. 222 s. : il.
ISBN 978-80-247-4210-6
Katalog

[bookcover:9781451113037] 

MILLS, STACEY E.
Histology for pathologists
Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2012. 1331 s. : il.
ISBN 978-1-4511-1303-7
Katalog

 [bookcover:9781437720020] 

MOORE, KEITH L.
The developing human : clinically oriented embryology
Philadelphia : Saunders/Elsevier, 2013. 540 s. : il.
ISBN 978-1-4377-2002-0
Katalog

 

MOUREK, JINDŘICH
Fyziologie : učebnice pro studenty zdravotnických oborů
Praha : Grada, 2012. 222 s. : il.
ISBN 978-80-247-3918-2
Katalog

 

NALOS, DANIEL
Periferní nervové blokády : pro klinickou praxi včetně ultrazvukového navádění
Praha : Grada, 2010. 192 s. : il.
ISBN 978-80-247-3280-0
Katalog

 

NOVÁKOVÁ, IVA
Zdravotní nauka : učebnice pro obor sociální činnost
Praha : Grada, 2011. 2 sv.
ISBN 978-80-247-3708-9
Katalog

 

PASTUCHA, DALIBOR
Pohyb v terapii a prevenci dětské obezity
Praha : Grada, 2011. 128 s.
ISBN 978-80-247-4065-2
Katalog

 

PLEVOVÁ, ILONA
Komunikace s dětským pacientem
Praha : Grada, 2010. 247 s. : il.
ISBN 978-80-247-2968-8
Katalog

 

POKORNÁ, ANDREA
Kompendium hojení ran pro sestry
Praha : Grada, 2012. 191 s.
ISBN 978-80-247-3371-5
Katalog

 [bookcover: 9780521196611]

PUI, CHING-HON
Childhood leukemias
Cambridge : Cambridge university press, 2012. 880 s. : il.
ISBN 978-0-521-19661-1
Katalog

[bookcover:9781931884549]

PUTNAM, ANGELICA R.
Diagnostic pathology. Pediatric neoplasms
Salt Lake City : Amirsys, 2012.
ISBN 978-1-931884-54-9
Katalog

 

RUŠAVÝ, ZDENĚK
Diabetes a sport : příručka pro lékaře ošetřující nemocné s diabetem 1. typu
Praha : Maxdorf, 2012. 183 s.
ISBN 978-80-7345-289-6
Katalog

 

SILBERNAGL, STEFAN
Atlas patofyziologie
Praha : Grada, 2012. 406 s. : barev. il.
ISBN 978-80-247-3555-9
Katalog

 

SOUČEK, MIROSLAV
Vnitřní lékařství 
Praha : Grada, 2011. 3 sv.
ISBN 978-80-247-2110-1
Katalog

 

ŠEVELA, KAMIL
Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně
Praha : Grada, 2011. 328 s. : il.
ISBN 978-80-247-3146-9
Katalog

 

ŠTEFAN, JIŘÍ
Soudní lékařství a jeho moderní trendy
Praha : Grada, 2012. 437 s. : il.
ISBN 978-80-247-3594-8
Katalog

 

ŠULOVÁ, LENKA
Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví
Praha : Maxdorf, 2011. 439 s. : il.
ISBN 978-80-7345-238-4
Katalog

 [bookcover:9781107004641]

VAN DEN BERGH, MARC
Atlas of oocytes, zygotes and embryos in reproductive medicine
Cambridge : Cambridge university press, 2012. 237 s. : il.
ISBN 9781107004641
Katalog

 

VORLÍČEK, JIŘÍ
Klinická onkologie pro sestry
Praha : Grada, 2012. 448 s. : il.
ISBN 978-80-247-3742-3
Katalog

 

WILSON, BRENDA A.
Bacterial pathogenesis : a molecular approach
Washington : ASM Press, 2011. 526 s. : il.
Katalog

 

ZÁMEČNÍK, LIBOR
Moderní farmakoterapie v urologii : průvodce ošetřujícího lékaře
Praha : Maxdorf, c2012. 172 s. : il.
ISBN 978-80-7345-276-6
Katalog

ŽOFKOVÁ, IVANA
Osteologie a kalcium-fosfátový metabolizmus : aktuální témata
Praha : Grada, 2012. 142 s.
ISBN 978-80-247-3919-9
Katalog

Říjen – nové knihy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.