Radek Knop


technik IT

Narodil se v Praze, kde vystudoval Smíchovskou střední průmyslovou školu, po ukončení absolvoval roční studijní pobyt na Universität Wien a následně nastoupil do IT společnosti, kde působil ve vedoucí pozici. V roce 2004 nastoupil jako IT technik na částečný úvazek do Ústavu vědeckých informací 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole. V současné době studuje v magisterském oboru na Metropolitní univerzitě v Praze obor mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. Mluví anglicky a německy.

V ÚVI pracujete jako IT technik. Jaká je Vaše pracovní náplň?

Mám na starosti vše, co se týká počítačů, respektive výpočetní techniky. Zajišťuji plynulý chod počítačů a to nejen zaměstnaneckých, ale i počítačů, které využívají studenti ve studovnách. Mezi běžné úkony patří monitoring provozu, instalace SW dle potřeb uživatelů, reinstalace operačních systémů, opravy a výměny jak různých částí HW, tak samotných počítačů a jejich různých periférií (monitory, tiskárny apod.). Také mám na starosti správu datové sítě a konzultace. Samozřejmě je to jen letmý pohled na celou problematiku.

Problémy s počítači způsobují více zaměstnanci či studenti?

Dalo by se říci, že je to vcelku vyrovnané, vždy je to o přístupu daného člověka. Ve výsledku  se ale zaměstnanci chovají k výpočetní technice lépe. Někteří studenti zacházejí s počítači dost špatně. Najdou se i tací, kteří by již zřejmě stáli  před tribunálem v Haagu, kdyby byly počítače lidmi.

Sledujete trendy ve svém oboru?

Nic jiného mi nezbývá. Není nic horšího, než lépe informovaný uživatel.

Přijde Vám ÚVI počítačově dobře vybavený?

Z mého pohledu nemám ohledně vybavení námitek, ale to srovnávám jen s knihovnami obdobných institucí jako je 2LF UK.

Je nějaký rozdíl mezi prací pro ÚVI a pro nemocnici?

Rozdíl je diametrální, jak v zastávané pozici, tak v náplni práce. Nemocnice je hodně specifické prostředí, nejen co do počtu počítačů, ale i uživatelů, jejichž hranice přesahuje počet 6.000 jedinců. V nemocnici mám na starosti celé oddělení spadající pod odbor informačních systémů,  ve kterém se primárně řeší kompletní správa emailového prostředí a vývoj různých aplikací. Patří sem nejen správa intranetu, ale i „klasická“ podpora uživatelů, různá školení apod. ÚVI je se svým počtem zaměstnanců i počítačů ve srovnání s nemocnicí komorní záležitostí.

Baví Vás Vaše práce?

Víceméně ano, ale občas bych byl šťasten za žádnou techniku v hodně velikém okruhu.

Navštěvujete  knihovny?

V poslední době navštěvuji jen odbornou knihovnu, kde čerpám materiál ke svému studiu.

Máte čtečku?

Byl jsem mile obdarován čtečkou knih a ta se také stala  mým společníkem v dopravních prostředcích, ve kterých trávím denně dvě hodiny. Také se musím přiznat, že čtečka tak trochu supluje mé návštěvy klasických knihoven. Mám-li být však upřímný, kniha je kniha.

Vaše zájmy?

Na koníčky už moc času nemám. Nejvíce času mi zaberou děti, zvířata a studium.

Životní motto?

„Kdyby byl každý někdo, nebyl by nikdo nic“.

-id-

 

Radek Knop