Aneta Fiedlerová

Oddělení akvizice a katalogizace knih. Vedení profilu knihovny na Facebooku.

anetaNarodila se v Písku. Vystudovala Obchodní akademii v Praze, poté absolvovala jednoleté pomaturitní studium na jazykové škole. V roce 2008 začala studovat Vyšší odbornou školu informačních služeb – obor služby knihoven. Po ukončení studia nastoupila do Národní technické knihovny. V NTK pracovala tři roky na pozici knihovník a informační pracovník v oddělení služeb. V roce 2015 přestoupila do Ústavu vědeckých informací 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole. Mluví hovorově anglicky, pasivně španělsky a německy.

Jak jste se dostala k pracovní příležitosti v ÚVI?

Po ukončení pracovního poměru v NTK jsem hledala přes Ikaros nové uplatnění v oboru. Ze dvou pracovních nabídek jsem si vybrala ÚVI. Chtěla jsem si vyzkoušet jiný druh knihovnické práce a trochu si odpočinout od přímého kontaktu se zákazníky.

Pracujete v oddělení katalogizace a akvizice knih. V čem spočívá Vaše pracovní náplň?

Katalogizace a akvizice jsou navzájem propojené činnosti. V oddělení akvizice zajištuji nákup dokumentů do fondu knihovny. Připravuji objednávky, které po schválení rozesílám. Dále komunikuji s jednotlivými dodavateli, nakladateli atd. Příchozí objednávky kontroluji v knihovnickém systému Aleph. Připravuji faktury a podklady do účtárny. V další fázi knihy označuji razítky a čárovými kódy. Následně katalogizuji v počítači. Výsledkem katalogizace je bibliografický záznam. Na základě bibliografického záznamu může být dokument odlišen od jiných dokumentů a podle některých hledisek vyhledán.

Dále spolupracuji s kolegyní z Oddělení meziknihovní výpůjční služby na dodávání článků a knih pro zaměstnance fakulty nebo nemocnice.

Jak se stane, že doručená kniha nekoresponduje s objednávkou?

To se často nestává. Každá publikace je rozpoznatelná podle svého standardního čísla ISBN, které je jednoznačné. Samozřejmě existují knihy, které mají více než jedno ISBN, jedná-li se například o mezinárodní vydání. Někdy se může objevit u knihy i seriálové ISSN. Ale ano může se to stát. Například když dodavatel zašle novější vydání objednané knihy, nemusí být ISBN totožné. Případně u zahraničních knih, kdy jsou jednotky na knižním trhu rozebrány, a čeká se na nové vydání.

A jak dlouho čekáte, než vyjde nová kniha?

Většinou je to proces na několik měsíců.

Je o takovou knihu stále zájem?

Ano je. Ještě se mi nestalo, že by nebyl.

Objednáváte knihy jen pro studenty?

Nejen pro studenty. Také pro doktory, zaměstnance. Objednávají se knihy z grantových prostředků, výzkumných záměrů, nebo z prostředků nákladových středisek. Pro studenty se připravují velké objednávky knih na podzim. Orientujeme se dle seznamů povinné a doporučené literatury od pedagogů. Nezapomínáme ani na požadavky a přání našich uživatelů.

Je pro Vás složitější akvizice nebo katalogizace knih?

To je jednoduchá otázka. Složitější je jednoznačně katalogizace. Je to odborná činnost, která vyžaduje znalost pravidel a předpisů. Zároveň je katalogizace dosti proměnlivá. Nově jsem si musela osvojit katalogizaci podle pravidel RDA. Tato pravidla vznikla jako nástupce dosavadních Anglo-amerických katalogizačních pravidel. 

Vaše práce vyžaduje zajisté pečlivost a důslednost. Jste taková i v soukromém životě?

Ano jsem. Pečlivost a důslednost mi v mnoha ohledech usnadňují můj „nepracovní“ život.

Přijdete ve svém oboru do styku i se studenty?

V rámci mého oddělení ne.

Jak se díváte na nástup nových digitalizačních technologií?

Digitalizace již tvoří nedílnou součást knihovnictví. Uchovává hodnoty pro současnost i budoucnost. Například se mi libí Kramerius Národní knihovny. Ten obsahuje obrovské množství digitalizovaných textů periodik a monografií.

Nemyslím si, že digitalizace ohrožuje tištěné dokumenty. Považuji za klad dostupnost e-publikací.  Avšak v osobním životě, dávám přednost, asi jako většina knihovníků, běžné tištěné knize. Papír je prostě papír. Čtečku knih doma máme lehce nevyužitou.

Nedávno jste založila profil knihovny na Facebooku. Jak se díváte na sociální sítě ve vztahu ke knihovně?

Myslím, si že sociální sítě se staly nedílnou součástí nejen osobního, ale také pracovního života.  Každá knihovna, ať už malá místní či podstatně větší vysokoškolská, by měla těchto možností využívat. A to nejen k sebe propagování, informování, ale hlavně k navázání komunikace se zákazníky a získání zpětné vazby.

Velice mě baví pozorovat, jak si jednotlivé knihovny pohrávají s Facebookem. Dodávají takto své knihovně určitou jedinečnost a formují ji.

Jste spokojená s Vaší pracovní pozicí?

Ano, jsem spokojená. Současná pracovní náplň pro mě byla příjemnou změnou. Katalogizaci jsem se naposledy věnovala v rámci školní brigády pro Evropský dům. Líbí se mi možnost prohlubování znalostí díky školením, kterých se v průběhu roku účastním. Pracovní prostředí je zde rovněž příjemné.

Zájmy a koníčky?

Mezi mé největší koníčky patří korálky a celkově bižuterie. Pro radost si tvořím nejrůznější náušnice a náhrdelníky. Pořádám také několikrát do roka pro školní děti tvořivé dílny. Zálibu jsem objevila v cestování, divadle, českých filmech… Miluji posezení s přáteli. A samozřejmě ráda čtu. Nejčastěji se ke čtení dostanu v metru či v autobusu, protože dojíždím.

 

Aneta Fiedlerová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.