Lucie Korecová

Zástupce vedoucí ÚVI, akvizice a zpracování časopisů a databází

Po ukončení studia na Střední odborné škole profesora Švejcara, kde vystudovala obor Knihovnické a informační systémy a služby, byla přijata na Filozofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni na bakalářský studijní obor Humanistika. Studium zakončila na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy magisterským studijním oborem Informační studia a knihovnictví. Během studia pracovala jako retro katalogizátor v knihovně germanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiu nastoupila do Městské knihovny v Praze.

Nedávno jste se stala zástupkyní vedoucí ústavu. Co konkrétně tato funkce obnáší?

Tato funkce především rozšířila mé vědomosti o knihovně jako takové.  Samozřejmě jsem věděla o službách, které v knihovně poskytujeme, ale díky této pozici jsem musela získat hlubší znalosti o všech činnostech. Zapojuji se do úkolů, které doposud nebyly náplní mé práce a neustále se mám co učit. Na starosti mám také organizační chod knihovny. V loňském roce jsem se zapojila díky mé původní pracovní náplni a díky nové pozici do pořizování e-zdrojů přes národní licenční centrum CzechElib. Cílem tohoto projektu je zajištění efektivního centrálního nákupu a zpřístupnění klíčových elektronických informačních zdrojů pro výzkumnou a vzdělávací sféru.

Překvapilo Vás něco v nové pozici?

Neustále mě překvapuje kolik administrativy je potřeba pro zajištění chodu knihovny. Novou zkušeností pro mne byla účast na výběrových řízení nových zaměstnanců. Poprvé jsem se ocitla v pozici toho, kdo nemusí být nervózní J.

Nemáte při svém mládí problém s autoritou u podřízených zaměstnanců? Poslouchají Vás?

Myslím, že můj věk v tomto ohledu není překážkou. Jelikož jsem na tuto pozici nenastoupila jako nová posila knihovny, bylo asi pro mé kolegy trochu matoucí, že se na mě mají obracet i v záležitostech, kterými jsem se dříve nezabývala. Některé věci zkrátka potřebují čas.

Vaší další činností je akvizice a zpracování časopisů a databází. Co konkrétně tato činnost obnáší?

Na každý rok vytvářím objednávky časopisů a elektronických informačních zdrojů. Také zpracovávám faktury. Tištěné časopisy následně eviduji a rozděluji na jednotlivá pracoviště nebo do studovny časopisů. U elektronických informačních zdrojů kontroluji, zda fungují přístupy do předplácených časopisů a e-knih. Pokud nastane nějaký problém, např. nedojde-li časopis nebo dojde špatné číslo, musím řešit reklamace. U EIZ rovněž komunikuji s dodavateli, pokud nám nefunguje nějaký přístup. V tomto případě je urgování náročnější.

Objednáváte odborné časopisy ještě v tištěné podobě?

Tištěné časopisy samozřejmě ještě objednáváme. Jedná se především o české časopisy. Některé z nich ani nemají elektronickou verzi, kterou bychom mohli nabídnout našim uživatelům.

V kolika exemplářích se pro tak velké pracoviště jakým je areál Motol objednávají?

V současné době odebíráme větší množství exemplářů už jen u dvou titulů. Větší množství je pro mě nad 40 exemplářů. Jinak odebíráme tituly většinou jen do 5 exemplářů, jelikož jsou tituly často k dispozici i v elektronické verzi.

Jsou časté reklamace nedodaných čísel?

K reklamacím nedochází naštěstí často, přesto také patří k mé práci. Urgence českých časopisů bývá vyřízená téměř ze dne na den. Se zahraničními časopisy jde o zdlouhavější proces.

Objednáváte i denní tisk? Pro koho?

Denní tisk objednáváme do studoven a pro organizační (administrativní) pracoviště FN Motol.

Čemu dávají uživatelé přednost – tištěným nebo elektronickým časopisům?

Myslela jsem si, že uživatelé již dávají přednost elektronickým časopisům, ale není tomu tak vždy. Navíc některé časopisy jsou lepší v tištěné podobě kvůli kvalitě obrázků.

Jaká jsou úskalí ve zpřístupňování e-časopisů?

Největším úskalím je asi cena e-časopisů.

Potřebují lékaři, studenti poradit při práci s elektronickými časopisy?

Někdy samozřejmě potřebují poradit. Většinou ale práci s elektronickými zdroji zvládají sami. Spíše mě kontaktují v případě, že jim nefunguje přístup do nějakého časopisu. Poté s nimi řeším, kde se vyskytl problém.

Jakým způsobem se objednávají jednotlivé tituly, kdo je vybírá?

Každý rok vyvěšujeme v září na intranet výzvu pro objednání nebo ukončení odběru tištěných časopisů na následující rok. Po určitou dobu sbírám požadavky. Na přelomu října a listopadu vytvářím nové objednávky.

Objednávání EIZ je mnohem složitější. Vycházíme ze statistik předplácených časopisů. Samozřejmě bereme také v úvahu doporučení zaměstnanců 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice.

V současné době je trend objednávat odborné knižní tituly v elektronické podobě, děje se tak i ve zdejší knihovně?

Naše knihovna se může pochlubit poměrně širokou nabídkou elektronických knih. Uživatelé mají k dispozici výběr ze zahraničních i českých e-knih.

Jak se zjišťuje využití elektronických informačních zdrojů?

Informace o využití elektronických informačních zdrojích získávám ze statistik, které nám zasílají naši dodavatelé nebo je stahuji z webových stránek časopisů, které předplácíme.

Může se do e-knihy nebo databáze podívat zájemce i z domova?

Pro studenty a zaměstnance 2. lékařské fakulty je k dispozici vzdálený přístup do elektronických informačních zdrojů. Musí se jen přihlásit na základě svého osobního čísla a hesla.

Pracovala jste i v jiné knihovně, baví Vás práce zde?

Při studiu a po jeho dokončení jsem pracovala ve veřejné knihovně. Časem jsem ale začala hledat jinou pracovní pozici, kde bych mohla využít poznatky z vysokoškolského studia, a takové místo jsem našla zde. Na mé práci mě těší, když vše funguje tak, jak má.

Vaše zájmy a koníčky?

Já jsem takový sportovní fanoušek, který se na sport nejen dívá, ale také ho provozuje. Ráda chodím běhat, jezdím na kole i na bruslích, a když jsem unavená tak ráda čtu.

Vaše životní motto?

Nemůžeš? Přidej!

 

 

Lucie Korecová