Mária Kafríková

Meziknihovní a mezinárodní výpůjční služba – objednávání článků a knih

Pochází z Liptovského Mikuláše, kde vystudovala Gymnázium M. M. Hodžu. Po dokončeném studiu nastoupila do odborné knihovny Vysoké vojenské školy v Liptovském Mikuláši. Při zaměstnání si doplňovala vzdělání dálkovým studiem na Střední knihovnické škole v Banské Bystrici, obor knihovnice. V roce 1979 se odstěhovala do Prahy, kde pracovala nejprve jako indexátorka v Ústředním vědecko- informačním středisku ČSLA. Poté ukončila svou pracovní činnost a nastoupila na mateřskou dovolenou. V následujícím zaměstnání byla dokumentátorkou v knihovně vydavatelství Naše vojsko. Také pracovala v odborné knihovně Výzkumného ústavu rostlinné výroby a 7 let v Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana. Od roku 2002 pracuje v  Ústavu vědeckých informací 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole. Mluví aktivně slovensky, pasivně německy a rusky.

V ÚVI pracujete jako knihovnice. Jakou pracovní činnost přesně vykonáváte?

Pracuji v oddělení meziknihovní výpůjční služby. Spolupracuji s knihovnami v rámci České a Slovenské republiky. Má práce spočívá ve vyhledávání fulltextů  odborných článků, které si vyžádají lékaři a studenti. Informace získávám prostřednictvím Jednotné informační brány, Souborného katalogu Národní knihovny, Medviku Národní lékařské knihovny, PubMedu aj. Tato spolupráce funguje i naopak. Pokud jiná knihovna objeví žádoucí materiál u nás v ÚVI, zašlu jim xerokopii nebo publikaci.

Zmínila jste, že spolupracujete s knihovnami České a Slovenské republiky. Spolupracujete i s dalšími  knihovnami v zahraničí?

 Pokud má žadatel zájem o publikaci, kterou vlastní pouze zahraniční knihovny, spolupracuji s knihovnami, které ze zákona zajišťují mezinárodní meziknihovní službu. Takových knihoven je v České republice šest.  Tyto služby jsou zpoplatněné a žadatel si je hradí sám.

 Kolik stojí takováto služba?

 Poplatek u fulltextů činí za jednu až pět započatých stran kopie 40 Kč. U publikace, která byla vydaná v rámci evropského vnitrozemí je poplatek  250 Kč, ze zámoří včetně Velké Británie 450 Kč.

Baví Vás Vaše práce?

Upřímně mě tato práce baví. Velká radost se dostaví, když se podaří najít některé velmi staré materiály. Např. jsem dohledala chirurgickou publikaci z roku 1600, kde byly znázorněny operační postupy a náčiní k nim potřebné.

 Pracovala jste již dříve v odborných knihovnách. Změnil se způsob práce ve Vaší agendě?

 Způsob práce se značně změnil. V minulosti se výpůjčky většinou evidovaly klasicky v sešitu, zasílaly se žádanky pozemní poštou, mezi knihovnami se půjčovala celá čísla časopisů. S vývojem výpočetní techniky se měnil i způsob práce v meziknihovní výpůjční službě. Žádanky se zasílají elektronickou poštou a rozesílají se žadatelům pouze xerokopie požadovaných článků. I v oblasti používání nových technologií dochází k prudkému vývoji. Donedávna jsme používali systém MEVYS, nyní jsme přešli k systému mnohem sofistikovanějšímu, který používají i vysokoškolské knihovny. K evidenci požadavků nyní slouží automatizovaný knihovnický systém Aleph – modul na meziknihovní výpůjční službu, který má více možností zpětného vyhledávání.

Navštěvujete knihovny i v soukromém životě?

Navštěvuji městskou knihovnu. Ráda čtu. A odborné knihovny navštěvuji díky mé pracovní náplni.

 Pracovala jste i v knihovně pro nevidomé. Bavila Vás tato práce?

 Práce to byla velmi zajímavá. Knihy byly psané v Braillově písmu, ale více se využívaly zvukové knihy. Bylo to proto, že mnoho lidí oslepne v pozdějším věku a číst Braillovo písmo se již nenaučí. Součástí knihovny byla tiskárna, také v Braillově písmu. Byl to naprosto odlišný typ práce. Svět nevidomých je z mého pohledu smutný a zvláštní. S nevidomými jsem však v kontaktu stále, mám mezi nimi mnoho přátel a zpívám s nimi ve sboru.

 Vaše zájmy a koníčky?

 Mám ráda ruční práce, vaření, aranžovaní suchých rostlin, zahradničení. Vedle našeho ústavu jsem založila skalku a v průběhu roku o ni pečuji. Láska ke zvířatům, hlavně ke kočkám. Zajímám se o drahé kameny, a jak jsem již zmínila ráda zpívám.

Životní motto?

Čiň ostatním dobro a vše dobré se Ti vrátí.

-id-

 

 

Mária Kafríková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.