Nové knihy – Prosinec 2011

Prosinec 2011

Informace o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení.

Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

[bookcover:9780702034473] Aids to the examination of the peripheral nervous system
Edinburgh : Saunders, 2010. 63 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-7020-3447-3
Katalog
[bookcover:9780815341307] ALBERTS, BRUCE
Essential cell biology
New York : Garland Science, 2010. 731, [111] s. : il.
ISBN 978-0-8153-4130-7
Katalog
pruvodce BUDÍKOVÁ, MARIE
Průvodce základními statistickými metodami
Praha : Grada, 2010.  272 s. : il.
ISBN 978-80-247-3243-5
Katalog
[bookcover:9780702033681] CAMERON, PETER
Textbook of paediatric emergency medicine
Edinburgh : Elsevier Churchill Livingstone, 2011. 611 s. : il.
ISBN 978-0-7020-3368-1
Katalog
[bookcover:9780878933846] GILBERT, SCOTT F.
Developmental biology
Sunderland : Sinauer associates, 2010. 711, [80] s. : il.
ISBN 978-0-87893-384-6
Katalog
[bookcover:9780123820327] GUPTA, RAMESH C.
Reproductive and developmental toxicology
Amsterdam : Elsevier/Academic Press, 2011. 1202 s. : il.
ISBN 978-0-12-382032-7
Katalog
[bookcover:9780816066834] HODGE, RUSS
Developmental biology : from a cell to an organism
New York : Facts On File, 2010. 204 s. : il.
ISBN 978-0-8160-6683-4
Katalog
 [bookcover:9781841847771] HOOD, RONALD D.
Developmental and reproductive toxicology : a practical approach
New York : Informa Healthcare, 2011. 856 s.
ISBN 978-184184777-1
Katalog
JANÁČKOVÁ, LAURA
Základy zdravotnické psychologie
Praha : Triton, 2008. 99 s. : il.
ISBN 978-80-7387-179-6
Katalog
KARLÍK, MIROSLAV
Úvod do transmisní elektronové mikroskopie
Praha : České vysoké učení technické, 2011. 321 s. : il.
ISBN 978-80-01-04729-3
Katalog
[bookcover:9780815365136] LATCHMAN, DAVID S.
Gene control
New York : Garland Science, 2010. 430 s. : il.
ISBN 978-0-8153-6513-6
Katalog
[bookcover:3805581726] LIEHR, THOMAS
Multicolor FISH in human cytogenetics
Basel : Karger, 2006. 383 s.
ISBN 3-8055-8172-6
Katalog
[bookcover:9783642207655] LIEHR, THOMAS
Small supernumerary marker chromosomes (sSMC) : a guide for human geneticists and clinicians
Berlin : Springer, 2012. 220 s.
ISBN 978-3-642-20765-5
Katalog
  MALÁ, EVA
Schizofrenie v dětství a adolescenci
Praha : Grada, 2005. 194 s. : il..
ISBN 80-247-0737-3
Katalog
[bookcover: 9781605473895] MINDELL, JODI A.
A clinical guide to pediatric sleep : diagnosis and management of sleep problems Philadelphia : Wolters Kluwer, 2010. 232 s. : il.
ISBN 978-1-60547-389-5
Katalog
NAKONEČNÝ, MILAN
Psychologie : přehled základních oborů
Praha : Triton, 2011. 863 s.
ISBN 978-80-7387-443-8
Katalog
PAPEŽOVÁ, HANA
Spektrum poruch příjmu potravy : interdisciplinární přístup
Praha : Grada, 2010. 424 s. : il.
ISBN 978-80-247-2425-6
Katalog

PETERKA, MIROSLAV
Úvod do teratologie : příčiny a mechanizmy vzniku vrozených vad
V Praze : Karolinum, 2010.  89 s.
ISBN 978-80-246-1780-0
Katalog
PUNTAMBEKAR, SHAILESH
Atlas of minimally invasive surgery in esophageal carcinoma
Dordrecht : Springer, 2010. 200 s. : il.
ISBN 978-1-84882-767-7
Katalog
[bookcover: 9788072627738] POVÝŠIL, CTIBOR
Obecná patologie
Praha : Galén, c2011.290 s. : il.
ISBN 978-80-7262-773-8
Katalog
[bookcover:9781455711505] Radiologic clinics of north America
Philadelphia : Saunders/Elsevier, 2011. 579- 804 s. (240 s.) : il..
ISBN 978-1-4557-1150-5
Katalog
RAUDENSKÁ, JAROSLAVA
Lékařská psychologie ve zdravotnictví
Praha : Grada, 2011. 304 s. : il.
ISBN 978-80-247-2223-8
Katalog
[bookcover:9780781791861] ROWLAND, LEWIS P.
Merritt’s neurology
Philadelphia : Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 1172 s. : il.
ISBN 978-0-7817-9186-1
Katalog
[bookcover:9780321610225] RUSSELL, PETER J.
iGenetics : a molecular approach
San Francisco : Benjamin Cummings, 2010. 828 s.
ISBN 978-0-321-61022-5
Katalog
ŘÍČAN, PAVEL
Psychologie osobnosti : obor v pohybu
Praha : Grada, 2010. 208 s. : il.
ISBN 978-80-247-3133-9
Katalog
[bookcover:9781420070132] SILVER, WILLIAM E.
Dental autopsy
Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis, c2009. 273 s. : il.
ISBN 978-1-4200-7013-2
Katalog
[bookcover:9781420078367] SENN, DAVID R.
Forensic dentistry
Boca Raton : CRC Press, c2010. 437 s. : il.
ISBN 978-1-4200-7836-7
Katalog
SLACK, J. M. W.
Essential developmental biology
Malden : Blackwell Publishing, 2006. 365 s. : il.
ISBN 1-4051-2216-1
Katalog
[bookcover:9781842656617] SUBRAMONIAM, T.
Molecular developmental biology
Oxford : Alpha Science International, 2011. 348 s. : il.
ISBN 978-1-84265-661-7
Katalog
[bookcover:9780470654569] TAWIL, RABI N.
Neuromuscular disorders
Chichester : Wiley-Blackwell, 2011. 267 s. : il.
ISBN 978-0-4706-5456-9
Katalog
[bookcover:9780781788977] VAN HEERTUM, RONALD L.
Functional cerebral SPECT and PET imaging
Philadelphia : Walters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 458 s. : il.
ISBN 978-0-7817-8897-7
Katalog
VOHLÍDAL, JIŘÍ
Chemické a analytické tabulky
Praha : Grada, 1999. 647 s.
ISBN 80-7169-855-5
Katalog
[bookcover:9780815341109] WILSON, JOHN H.
Molecular biology of the cell : the problems book
New York : Garland Science, 2008. 587 s. : il.
ISBN 978-0-8153-4110-9
Katalog
[bookcover:9789062992317] WEINREB, ROBERT N.
Progression of glaucoma
Amsterdam : Karger, 2011. 153 s.
ISBN 978-90-6299-231-7
Katalog

Nové knihy – Prosinec 2011

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.