Archiv

Září, říjen 2011

Informace o knižních novinkách budou zveřejňovány každý měsíc, součástí většiny záznamů jsou od začátku roku 2005 i obsahy knih. Archiv je dostupný jeden měsíc zpět.

[bookcover:9783131450210] ADUNKA, OLIVER F.
Otology, neurotology, and lateral skull base surgery : an illustrated handbook
Stuttgart : Thieme, 2011. 448 s. : il.
ISBN 978-3-13-145021-0
Katalog
BAYER, MILAN
Pediatrie
Praha : Triton, 2011. 350 s. : il.
ISBN 978-80-7387-388-2
Katalog
BYDŽOVSKÝ, JAN
Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů
Praha : Triton, 2010. 143 s.
ISBN 978-80-7387-352-3
Katalog
[bookcover:9788073873516] BYDŽOVSKÝ, JAN
Tabulky pro medicínu prvního kontaktu
Praha : Triton, 2010. 239 s.
ISBN 978-80-7387-351-6
Katalog
CLASSEN, MEINHARD
Diferenciální diagnóza ve schématech
Praha : Grada, 2011. 104 s.
ISBN 978-80-247-3596-2
Katalog
COUFAL, OLDŘICH
Chirurgická léčba karcinomu prsu
Praha : Grada, 2011. 414 s. : il.
ISBN 978-80-247-3641-9
Katalog
[bookcover:9781451118971] DEVITA, VINCENT T.
Cancer : principles & practice of oncology : primer of the molecular biology of Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 2011. 444 s. : il.
ISBN 978-1-4511-1897-1
Katalog
DOLEŽAL, ADAM
Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I
Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 262 s.
ISBN 978-80-7357-676-9
Katalog
[bookcover:9780781797801] FARRELL, PETER A.
ACSM’s advanced exercise physiology
Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 2012. 719 s. : il.
ISBN 978-0-7817-9780-1
Katalog
[bookcover:9783135334059] FRITSCH, HELGA
Color atlas of human anatomy. Volume 2, Internal organs
Stuttgart : Thieme, 2008. 446 s. : il.
ISBN 978-3-13-533405-9
Katalog
GÉRINGOVÁ, JITKA
Pomáhající profese : tvořivé zacházení s odvrácenou stranou
Praha : Triton, 2011. 198 s.
ISBN 978-80-7387-394-3
Katalog
HAINER, VOJTĚCH
Základy klinické obezitologie
Praha : Grada, 2011. 422 s.
ISBN 978-80-247-3252-7
Katalog
[bookcover: 9783131102829] HAMADA, MASASHI
Atlas of acoustic neurinoma microsurgery
Stuttgart : Thieme, 2011. 310 s. : il.
ISBN 978-3-13-110282-9
Katalog
HANUŠ, TOMÁŠ
Urologie
Praha : Triton, 2011. 207 s. : il.
ISBN 978-80-7387-387-5
Katalog
HAUKE, MARCELA
Pečovatelská služba a individuální plánování : praktický
Praha : Grada, 2011. 135 s. : il.
ISBN 978-80-247-3849-9
Katalog
[bookcover: 9788024733357] HERMAN, JIŘÍ
Žilní onemocnění v klinické praxi
Praha : Grada, 2011. 262 s. : il.
ISBN 978-80-247-3335-7
Katalog
HOLČAPEK, TOMÁŠ
Dokazování v medicínskoprávních sporech
Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 211 s.
ISBN 978-80-7357-643-1
Katalog
[bookcover: 9781609133092] CHANDAR, NALINI
Cell and molecular biology
Philadelphia : Wollters Kluwer Health, 2010. 236 s. : il.
ISBN 978-1-60913-309-2
Katalog
KARGES, WOLFRAM J. P.
Vnitřní lékařství : stručné repetitorium
Praha : Grada, 2011. 426 s.
ISBN 978-80-247-3108-7
Katalog
KVAPIL, MILAN
Diabetologie 2011
Praha : Triton, 2011. 285 s. : il.
ISBN 978-80-7387-461-2
Katalog
[bookcover: 9781405161008] KOCH, GÖRAN
Pediatric dentistry : a clinical approach
Copenhagen : Blackwell publishing, 2009. 360 s. : il.
ISBN 978-1-4051-6100-8
Katalog
KRIVOŠÍKOVÁ, MÁRIA
Úvod do ergoterapie
Praha : Grada, 2011. 364 s. : il.
ISBN 978-80-247-2699-1
Katalog
KRŠKA, ZDENĚK
Techniky a technologie v chirurgických oborech : vybrané kapitoty
Praha : Grada, 2011. 262 s. : il.
ISBN 978-80-247-3815-4
Katalog
[bookcover:9780867154474] LASKIN, DANIEL M.
Temporomandibular disorders : an evidence-based approach to diagnosis and treatment
Chicago : Quintessence publishing, 2006. 548 s. : il.
ISBN 978-0-86715-447-4
Katalog
[bookcover:0465049052] LIFTON, ROBERT JAY
The Nazi doctors : medical killing and the psychology of genocide
[New York] : Basic Books, 1986. 561 s.
ISBN 0-465-04905-2
Katalog
[bookcover:9780195398212] MARTIN, ANDRÉS
Pediatric psychopharmacology : principles and practice
Oxford : Oxford university press, 2011. 810 s. il.
ISBN 978-0-19-539821-2
Katalog
MENKES, JOHN H.
Dětská neurologie
Praha : Triton, 2011. 2 sv. (1965 s.) : il.
ISBN 978-80-7387-341-7
Katalog
[bookcover:9780867154948] OLIVI, GIOVANNI
Pediatric laser dentistry : a user’s guide
Hanover Park : Quintessence publishing, 2011. 213 s. : il.
ISBN 978-0-86715-494-8
Katalog
OPAVSKÝ, JAROSLAV
Bolest v ambulantní praxi : od diagnózy k léčbě častých bolestivých stavů
Praha : Maxdorf, 2011. 394 s. : il.
ISBN 978-80-7345-247-6
Katalog
PETRÁŠ, MAREK
Manuál očkování 2010
[Praha : Marek Petráš], 2010. 650 s. : il.
ISBN 978-80-254-5419-0
Katalog
[bookcover:9780781772006] ROSS, MICHAEL H.
Histology : a text and atlas : with correlated cell and molecular biology
Philadelphia : Wolters Kluwer, 2011. 974 s. : il.
ISBN 978-0-7817-7200-6
Katalog
ŘÍČAN, PAVEL
Psychologie náboženství a spirituality
Praha : Portál, 2007. 326 s. : il.
ISBN 978-80-7367-312-3
Katalog
[bookcover:9780781768993] SADOCK, BENJAMIN J.
Kaplan & Sadock’s comprehensive textbook of psychiatry
Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 2009. 2 sv. (4520 s.) : il.
ISBN 978-0-7817-6899-3
Katalog
[bookcover:9780340986035] SIMPSON, CEDRIC KEITH
Simpson’s forensic medicine
London : Hodder Arnold, 2011. 253 s. : il.
ISBN 978-0-340-986-035
Katalog
SLIPAC, JOSIP
Bezkrevní medicína
Praha : Triton, 2011. 245 s. : il.
ISBN 978-80-7387-465-0
Katalog
[bookcover:9781604063103] STAMM, ALDO CASSOL
Transnasal endoscopic skull base and brain surgery : tips and pearls
New York : Thieme, 2011. 428 s. : il.
ISBN 978-1-60406-310-3
Katalog
STÁRKA, LUBOSLAV
Endokrinologie
Praha : Triton, 2010. — 231 s. : il.
ISBN 978-80-7387-328-8
Katalog
ŠAMÁNKOVÁ, MARIE
Lidské potřeby ve zdraví a nemoci : aplikované v ošetřovatelském procesu
Praha : Grada, 2011. 134 s. : il.
ISBN 978-80-247-3223-7
Katalog
[bookcover:9781846193927] TATE, PETER
The doctor’s communication handbook
Oxford : Radcliffe publishing, 2010. 192 s. : il.
ISBN 978-1-84619-392-7
Katalog
[bookcover:9780521549578] VOLKMAR, FRED R.
Autism and pervasive developmental disorders
Cambridge : Cambridge university press, 2007. 343 s. : il.
ISBN 978-0521-54957-8
Katalog
VYTEJČKOVÁ, RENATA
Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I : obecná část
Praha : Grada, 2011. 228 s.
ISBN 978-80-247-3419-4
Katalog
[bookcover:9780813813240] WRIGHT, EDWARD F.
Manual of temporomandibular disorders
Ames : Wiley-Blackwell, 2010. 412 s. : il.
ISBN 978-0-8138-1324-0
Katalog
ZEMAN, MIROSLAV
Chirurgická propedeutika
Praha : Grada, 2011. 512 s. : il.
ISBN 978-80-247-3770-6
Katalog
Archiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.