Karolina Světlá

Karolina Světlá, vlastním jménem Johana Rottová (24. 2. 1830 – 7. 9. 1899), česká spisovatelka, představitelka generace májovců,pocházela ze staropražské obchodnické rodiny. Již v útlém školním věku se u Johanky projevil spisovatelský talent, který byl dle tehdejších předsudků u dívek neomluvitelný. Talentu si všimnul pan učitel a doporučil jejímu otci zálibu v psaní potlačit, aby Johanka nepřilnula k jinému zaměstnání než domácí hospodyně. Po učitelově zásahu byla otcem odebrána ze školního ústavu a vychovávána v domácnosti. Přesto potajmu psala. V roce 1848 se seznámila s Petrem Mužákem, za kterého se později provdala a který ji také uvedl do kruhů české společnosti. Zde se seznámila s Boženou Němcovou a Janem Nerudou, který ji velmi podporoval v její literární činnosti a zároveň byl její životní platonickou láskou. Jejich korespondence, která musela být kvůli špatné pověsti pro vdanou ženu přerušena, byla sama o sobě umělecká díla. Literárně začala spisovatelka tvořit koncem 50. let, kdy překonávala životní krizi, způsobenou smrtí její dcery Boženky. Manželovo rodiště Světlá pod Ještědem bylo inspirací nejen pro její pseudonym, ale i tvorbu. Zde vznikly Ještědské romány, mezi nejznámější patří Vesnický román. V roce 1872 napsala výrazně protikatolicky zaměřený román Zvonečková královna. Také napsala částečně autobiografické dílo o těžkém prosazování českého vlastenectví v pražské poněmčelé společnosti s názvem První Češka. Působila i jako novinářka, kdy jejím hlavním tématem bylo postavení ženy ve společnosti. Karolina Světlá trpěla častými migrénami, pocity šílenství a těžkou oční chorobou. V roce 1878 , kdy zcela oslepla na pravé oko a 4 roky nevycházela z bytu, musela své práce diktovat. Až po deseti letech, kdy se nemoc lehce zlepšila, začala Světlá opět sama psát, ale na veřejnosti se objevovala čím dál méně. Zemřela v Praze 7. září roku 1899.

Migréna

Migréna je chronickým onemocněním, charakteristickým bolestí hlavy, obvykle pouze na jedné polovině lebky. Blížící se záchvat migrény se často ohlašuje tzv. prodromy. Jde o soubor příznaků, které mají rozdílnou délku trvání, od několika hodin do několika dnů. Nemusí být u každého migrenika, bolest hlavy může začít náhle, bez varování. Prodromy mají rozličnou formu, může jít o náhlou únavu, ospalost, zívání, nepříjemné napětí ve svalech, podrážděnost a neklid či naopak o neúměrně veselou náladu. Migrénu rozdělujeme na dva druhy. Migrénu s aurou a migrénu bez aury. Aura je předzvěst, která předchází migrenózním záchvatům a je charakteristická abnormální funkcí některého smyslového orgánu. Objevují se např. poruchy zorného pole, poruchy zraku (rozmazané vidění, blikající světla, černé skvrny), čichu, sluchu, popř. mravenčení v končetinách a potíže s řečí. Aura vymizí současně s nástupem bolestí hlavy. Toto onemocnění postihuje 15-20 % žen a 6 % mužů. Typicky se první záchvaty objeví v pubertě, 90 % migreniků má svůj první záchvat do dvaceti let věku. Záchvaty u mladých lidí jsou intenzivnější, s postupujícím věkem intenzita klesá a protahuje se trvání záchvatu. Mezi záchvaty se postižený cítí zcela zdráv. Nejobvyklejší frekvence záchvatů je 1-2krát do měsíce. Vlastní vznik migrenózního záchvatu není dodnes zcela jasný. Existuje více teorií, ale žádná není vyčerpávající. Dnes se obecně přijímá teorie „spouštěče“ v mozkovém kmeni, který při podráždění vyvolává regionální změny prokrvení v mozkových plenách a změny v koncentracích mediátorů, což vede k místním edémům, sterilnímu zánětu plen a dráždění nervových zakončení.

Čerpáno z:
Špičák, Josef. Karolina Světlá. 3., dopl. vyd. Praha: Melantrich, 1980. 407 s., [62] s. obr. příl. Odkazy osobností naší minulosti; sv. 36.
Karolina Světlá. Spisovatelé.cz [online]. © 1996–2012 [cit. 2012-09-17]. Dostupné z: http://www.spisovatele.cz/karolina-svetla
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Karolina Světlá [online]. c2012 [citováno 17. 09. 2012]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karolina_Sv%C4%9Btl%C3%A1&oldid=8807284>Migréna. In: Velký lékařský slovník on-line [online]. Praha: Maxdorf, © 2008 – [cit. 2012-09-17]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/migrena

Karolina Světlá

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.