Marie Terezie

Marie Terezie arcivévodkyně rakouská, královna uherská a česká, jediná vládnoucí žena na českém trůně (13. 5. 1717 – 29. 11. 1780)

Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna se narodila jako nejstarší dcera Karla VI. a Alžběty Kristýny Brunšvické. Byla předpokládanou dědičkou, protože její bratr zemřel před jejím narozením. Od dětství ji vychovávali jezuité, učila se nejen náboženství, dějiny, latinu, francouzštinu, němčinu, ale také kreslení, tanec a hudbu. Tančila i zpívala před publikem a dokonce si zahrála v komedii. V roce 1728 se vychovatelkou Marie Terezie stala hraběnka Charlota Fuchsová. Marie si ji velmi oblíbila, zůstala s ní až do hraběnčiny smrti a jako jedinou ji v roce 1754 nechala pochovat do Císařské hrobky. Svého budoucího manžela, Františka Štěpána, spatřila Marie Terezie poprvé v pěti letech. Karel VI. přislíbil Anglii, že svou dceru provdá za prince s menší rolí a v případě Františka Štěpána svůj slib splnil. Navíc otec Marie Terezie s Františkem Štěpánem velmi sympatizoval a ani devítiletý věkový rozdíl nezabránil Marii se do Františka zamilovat. Sňatek usnadnila smrt otce Františka Štěpána, který se tak stal lotrinským vévodou. V roce 1736 se v Augustiánském kostele ve Vídni konala svatba. Během prvních 4 let porodila Marie tři dcery. Rok 1740 byl pro Marii Terezii těžkým rokem. V červnu zemřela její nejstarší dcera a v říjnu pak její otec, po jehož smrti se Marie ujala vlády v zubožené monarchii. V listopadu 1740 žádá Prusko v čele s Fridrichem II. celé Slezsko. Mladé panovnici je nabídnuto dva miliony zlatých a přímluva Fridricha II. za zvolení jejího manžela císařem. Fridrich čekal měsíc a den, ale od Marie žádnou odpověď nedostal a tak zahájil řadu bitev známou jako války o rakouské dědictví. Otec Marie zanechal své dceři armádu v nepříliš dobrém stavu a rakouské vojsko bylo poraženo. Marie Terezie byla velmi odvážnou, energickou ženou, která během války rodila děti, získávala vladařské zkušenosti a rychle dozrála v panovnici. Prohraná bitva ji připravila o Slezsko a Marie pochopila, že habsburská říše je velmi zaostalá. Za její vlády došlo k významným reformám v soudnictví, finančnictví a školství, k celním úpravám, k zakládání manufaktur a k rozvoji průmyslové výroby. Budovaly se nové cesty, zlepšovalo poštovní spojení, byla zavedena jednotná soustava měr a vah, jednotná měna. Marie porodila šestnáct dětí a deset z nich přežilo, mezi nimi i její prvorozený syn a následník trůnu Josef II. Marie Terezie vládla čtyřicet let a ovlivnila osud habsburské říše. Vytvořila moderní rakouský stát a je proto řazena mezi velikány země. V roce 1767 postihly panovnici neštovice, přijala poslední pomazání, ale nakonec nemoci nepodlehla. Poslední léta svého života prožila Marie Terezie ve velkém stresu. Největší ránu ji způsobila smrt jejího milovaného manžela. U Marie Terezie byl diagnostikován také vysoký krevní tlak a pulmonální neprůchodnost s emphysmem, což je chorobné shromažďování vzduchu v tkáních. Dne 8. listopadu 1780 se nachladila na lovu bažantů a 29. listopadu zemřela.

Neštovice pravé (variola)

Bolestivé virové onemocnění, projevující se zpočátku jako chřipka, později se objevují hnisající vředy, které mohou zasáhnout i sliznice. Zdrojem nákazy je nemocný člověk. Neštovice se přenáší kapénkovou infekcí, vzduchem, inhalací kontaminovaného prachu. Pravé neštovice se poprvé vyskytly pravděpodobně před více než 3000 lety v Indii a v Egyptě a po celá staletí patřily k největším metlám lidstva. Jen v uplynulém století zabily 300 milionů lidí. Srovnatelnou pohromu pro lidstvo představovaly snad jen dýmějový mor, cholera a chřipkové epidemie. Nemoc se vyskytovala ve dvou variantách. Variola major, u které úmrtnost dosahovala v průměru kolem 30 procent a lehčí forma variola minor s úmrtností kolem 1 procenta. První pokusy o očkování proti neštovicím jsou staré přes 1000 let. Metod bylo několik, od vdechování zaschlých neštovičných strupů až po píchání jehlou smočenou v neštovičném hnisu. První typ očkování přivezla do Evropy manželka britského vyslance v Istanbulu lady Mary Montaguová poté, co se v roce 1715 sama utkala s touto nemocí. Přemluvila krále Jiřího I., aby očkování vyzkoušel na vězních a posléze jim udělil milost. V roce 1796 bylo aplikováno druhé očkování vyrobené Edwardem Jennerem, který si všiml dojiček nakažených kravskými neštovicemi, jež byly odolné i vůči pravým neštovicím. Očkování bylo nazvané vakcinací (vacca, latinsky kráva) a rychle se rozšířilo do okolního světa. V roce 1978 oznámila Světová zdravotnická organizace toto onemocnění za vymýcené. V současné době existují neštovice plané (varicella).

Zdroje:

Marie Terezie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2. 5. 2013 [cit. 2013-04-21].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie

Marie Terezie: uherská a česká královna, římská císařovna. Osobnosti.cz [online]. [Praha]: Tiscali Media, © 1996–2013, [9.11.2006] [cit. 2013-04-21]. ISSN 1801-5131.
Dostupné z: http://www.panovnici.cz/marie-terezie

PREISLER, David. Pravé neštovice – jeden z největších zabijáků lidstva. Doktorka.cz: o zdraví a kráse [online]. © 1999-2013, 19.3.2009 [cit. 2013-04-21]. ISSN 1213-1903.
Dostupné z: http://zdravi.doktorka.cz/prave-nestovice—jeden-z-nejvetsich-zabijaku-lidstva/

DOLEŽEL, Zdeněk. Neštovice. PEARS HEALTH CYBER. Ordinace.cz: o zdraví a nemocech s odborníky [online]. 2013, 7.5.2013 [cit. 2013-04-21]. ISSN 1801-8467.
Dostupné z: http://www.ordinace.cz/clanek/nestovice/

Marie Terezie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.