Fráňa Šrámek

Fráňa Šrámek (19. 1. 1877- 1. 7. 1952, český básník, spisovatel a dramatik) se narodil v malém městečku Sobotka jako druhorozený syn z pěti bratrů. Jeho otec byl berním úředníkem a díky tomuto povolání se rodina neustále stěhovala. V roce 1885 se přestěhovali do Písku, kde Šrámek nastoupil na gymnázium. Během studií začal bydlet sám v podnájmu, protože se rodiče přestěhovali do Roudnice nad Labem. Ve škole se necítil kvůli přezíravosti a přílišné přísnosti profesorů dobře a  po ukončení sexty odešel za rodiči do Roudnice, kde také odmaturoval. V té době se Šrámek začíná pokoušet o psaní prvních básní a také se stěhuje do Prahy, aby vystudoval práva. V roce 1903  studium ukončí, rozhodne se naplno věnovat literatuře a psaní. Stěhuje se do olšanské vily S. K. Neumanna k ostatním anarchistickým spisovatelům. Připojil se k časopisům Nový kult a začal redigovat časopis Práce. V roce 1905 byl dokonce dvakrát uvězněn za účast na demonstracích a kvůli antimilitaristické básni „Píšou mi psaní“. V tomto roce se objevuje ve Šrámkově životě Miloslava Hrdličková. Žena sečtělá, finančně nezávislá, hovořící třemi jazyky, která zůstane jeho družkou na celý život. Během první světové války narukuje na frontu, ale záhy ji kvůli revmatismu opouští. Poté, co v roce 1915 vypukly boje s Itálií, je spisovatel opět povolán. Odjíždí do Soči, kde se stará v lazaretu o nemocné vojáky.  Přes rumunskou frontu se opět vrací do Itálie a poté slouží ve vojenské kanceláři ve Vídni. Po válce začal Šrámek spolupracovat s Neumannovým časopisem Červen, ale brzy se stáhl do ústraní a začal intenzivně psát. Za druhé světové války protestoval proti fašismu nevycházením ze svého smíchovského bytu. Mezi nejznámější díla patří např. impresionistická sbírka básní Splav, básnické sbírky Modrý a Rudý, Rány růže, či román Stříbrný vítr. V roce 1946 byl Fráňa Šrámek jmenován národním umělcem. Spisovatel umírá na plicní chorobu následkem dlouhodobého kouření.

Revmatismus
Revmatické onemocnění je charakterizováno dlouhodobým zánětem svalů, šlach a kloubů, které se projevuje  intenzivní bolestí a tuhostí svalů (svalový revmatismus), nesnesitelnou bolestí a ztuhlostí kloubů (kloubní revmatismus). Onemocnění je nejvíce bolestivé nejprve po ránu, před rozhýbáním. Postupně se ale bolest ozývá i po menší námaze a nakonec i v klidu. Druhů revmatických onemocnění je více, ale nejvíce známá je revmatoidní artritida. Jedná se především o onemocnění imunitního systému, který napadá klouby, nezvratně je poškozuje a vyvolává v nich chronickou bolest. Další příčinou může být nitrokloubní zánět, který je způsoben vstupem bílých krvinek do kloubu a projevuje se jako otok, horkost, citlivost na dotek, bolestivost a snížená funkčnost.  Člověk trpící artritidou je  postupně omezen v pohybu, ve vykonávání běžných každodenních aktivit až nakonec není schopen žít samostatný a nezávislý život. Přestože pro revmatoidní artritidu je nejtypičtější onemocnění kloubů, může nemoc postihnout také kterýkoli jiný orgán v těle, například plíce, srdce nebo oči. Z kloubů jsou nejčastěji postižena zápěstí a drobné klouby na rukou a na nohou.  Nejvýznamnější místo v léčbě revmatoidní artritidy zastávají léky. Kromě léků jsou k dispozici také rehabilitace, fyzikální léčby, revmatochirurgie a protetiky. Svou roli hraje rovněž lázeňská léčba.

Zdroje :
Fráňa Šrámek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,  c2013 [cit. 2013-07-10]. Dostupné z : http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Fr%C3%A1%C5%88a_%C5%A0r%C3%A1mek&oldid=10359573
Fráňa Šrámek: spisovatel, básník, dramatik a buřič. Osobnosti.cz [online]. [Praha]: Tiscali Media, © 1996–2013, [cit. 2013-07-10]. ISSN 1801-5131. Dostupné z: http://www.spisovatele.cz/frana-sramek
Muzeum Fráni Šrámka. Muzeum Fráni Šrámka [online]. Sobotka, 2011 [cit. 2013-07-10]. Dostupné z: http://franasramek.cz/
Revmatismus.  Ordinace.cz: o zdraví a nemocech s odborníky [online]. 2013, 19. 3. 2007 [cit. 2013-07-10]. ISSN 1801-8467. Dostupné z: http://www.ordinace.cz/clanek/revmatismus/?chapter=0

 

-id-

Fráňa Šrámek