Jan Neruda

Jan_NerudaČeský básník, prozaik, novinář Jan Neruda (9. 7. 1834 – 22. 8. 1891) se narodil  v pražských Újezdských kasárnách do chudé rodiny. Otec pracoval v kasárnách jako kantýnský a matka byla služebnou u francouzského vědce Jáchyma Barranda.  Později se rodina přestěhovala do domu U Dvou slunců v ulici Ostruhová (dnes Nerudova). Na Malé Straně chodil Jan Neruda nejprve do německé školy, ale v roce 1850 přestoupil na akademické gymnázium v Klementinu. Na otcův nátlak začal po maturitě studovat práva. Po neúspěšných studiích vystřídal několik zaměstnání, ať již jako úředník, nebo suplující učitel. Tato zaměstnání jej nebavila, proto se rozhodl studovat filozofii, ale studia také nedokončil. První opravdové zaměstnání získal v německy psaném časopise Tagesbote aus Böhmen. V roce 1859 pracoval v redakci vilímkovských Obrazů domova. Neruda se stal zakladatelem českého fejetonu, díky kterému byl jako novinář velmi oblíben. Později pracoval také jako novinář v Národních listech, přispíval do časopisu Květy a spolu s V. Hálkem vydával časopis Lumír. Nerudův osobní život nebyl nijak šťastný. Nikdy se neoženil, přestože byl zamilovaný do dvou žen. První láskou byla Anna Holinová, které údajně sňatek i nabídl. Té také věnoval řadu svých básní. Druhou láskou byla spisovatelka Karolina Světlá, kterou považoval za ideální ženu, ale bohužel již vdanou za prof. Petra Mužáka. Karolina dokázala povzbuzovat Nerudu při jeho tvorbě a často mu také finančně vypomáhala. On byl na oplátku jejím rádcem při jejích prvních literárních počinech. Jednou hrozilo Nerudovi vězení pro dlužníky a Karolina Světlá mu pomohla půjčkou finančního obnosu, který získala prodejem rodinných šperků. Tím skončilo jejich přátelství, protože se o tomto činu dozvěděl její manžel. Vyžádal si od ní slib, že se již s Nerudou nikdy nesejde. Po celý svůj život se Neruda cítil zneuznán, a proto se také často ubíral k alkoholu, díky kterému většinu života prožil v nouzi. Častými návštěvami hostinců se dostával do řečí pražské společnosti. V roce 1879 onemocněl zánětem žil a od té doby z domova skoro nevycházel. Nechodil ani do redakce Národních listů, kam posílal s fejetony poslíčka. Jeho prozaické dílo, ačkoli nedosahovalo zdaleka takových kvalit jako jeho poezie, bylo obdivováno již za jeho života. Mezi nejznámější dílo patří Povídky malostranské, z poezie pak např. sbírka Hřbitovní kvítí. Jan Neruda zemřel v srpnu roku 1891 na rakovinu tlustého střeva.

Rakovina tlustého střeva

Rakovina tlustého střeva patří mezi nádorové onemocnění. V drtivé většině případů se jedná o kolorektální karcinom, který vzniká nejčastěji na stěnách tlustého střeva. V ojedinělých případech se mohou vyskytovat i jiné zhoubné nádory, např. lymfom nebo karcinoid.  Tlusté střevo je součástí trávicího systému. Velmi zjednodušeně lze říci, že po polknutí se strava dostává jícnem do žaludku, kde je natrávena žaludečními šťávami. Z žaludku se pak přesouvá do tenkého střeva, kde trávicí proces pokračuje a z potravy se vstřebává většina pro tělo potřebných látek. Tenké střevo ústí do střeva tlustého, kde se střevní obsah zahušťuje vstřebáváním vody společně s některými minerálními látkami a střevní obsah se postupně mění ve stolici, která pak odchází z těla konečníkem. Příčina vzniku nádoru na stěnách střeva není stejně jako u většiny nádorových onemocnění zcela jasná. Velký vliv na jeho vznik má pravděpodobně výživa, nízký obsah vlákniny a nedostatek pohybu. Příznaky karcinomu tlustého střeva se nemusí do určitého stádia vůbec objevit. V pokročilém stádiu se objevují poruchy vyprazdňování, kdy se střídají zácpy s průjmy, bolesti břicha, krvácení ze zažívacího traktu. Klasické vyšetření přítomnosti rakoviny střeva probíhá kolonoskopií, která zjišťuje výskyt polypů. Rakovinou tlustého střeva či konečníku v České republice onemocní ročně asi 8000 osob. Při srovnání s jinými státy je u nás nejvyšší výskyt tohoto onemocnění.

 

-id-

 

Zdroje:

Jan Neruda In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16. 6 2013 [cit. 2013-06-28].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Neruda
Jan Neruda. Osobnosti.cz [online]. [Praha]: Tiscali Media, © 1996–2013, [cit. 2013-06-28]. ISSN 1801-5131.

Dostupné z: http://www.spisovatele.cz/jan-neruda
Nádory tlustého střeva. PEARS HEALTH CYBER. Ordinace.cz: o zdraví a nemocech s odborníky [online]. 2013, 15. 3. 2008 [cit. 2013-06-28]. ISSN 1801-8467.

Dostupné z: http://www.ordinace.cz/clanek/nadory-tlusteho-streva/
Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom). Kolorektum.cz [online]. [Brno], c2013, 10. 11. 2012 [cit. 2013-06-28]. Dostupné z: http://www.kolorektum.cz/index.php?pg=pro-verejnost–kolorektalni-karcinom

 

 

Jan Neruda

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.