Shagasova choroba (americká trypanosomóza)

Charles Robert Darwin (12. 02. 1809 – 19. 04. 1882)
britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie

charlesCharles Darwin se narodil v anglickém hrabství Shropsire v Shrewsbury do rodiny lékaře Roberta Darwina jako druhé nejmladší dítě. Jeho dědeček Erasmus Darwin byl lékařem, vynálezcem a vědcem, který již na konci 18. století formuloval evoluční myšlenky. Když bylo malému Charlesovi osm let, matka zemřela a o rok později nastoupil na internátní školu v Shrewsbury. V roce 1825, kdy pomáhal svému otci s péčí o chudé pacienty, začal Darwin studovat medicínu na univerzitě v Edinburghu. Brutalita tehdejších operací jej začala odrazovat od samotného studia a Darwin se raději připojil k činnostem studentských přírodovědeckých společností. Stal se žákem Roberta Edmunda Granta, který byl mimo jiné propagátorem Erasma Darwina a jeho teorií o evoluci pomocí získaných vlastností. Mladý Charles se zúčastnil výzkumu životního cyklu mořských zvířat (polypů) na březích Firth of Forth. V roce 1827 předložil svůj první vlastní objev, ve kterém dokázal, že černé útvary často nalezené v lasturách ústřic jsou vajíčky pijavice Pontobdella. Tentýž rok ho otec, nešťastný z nezájmu svého syna o lékařství, přihlásil k bakalářskému studiu na Christ’s College Univerzity v Cambridge, aby se stal duchovním. V roce 1827 studium úspěšně ukončil, k čemuž mu dopomohl reverend a profesor botaniky John Stevens Henslow. Darwin byl Henslowovým oblíbeným žákem a ten jej také doporučil kapitánu Fitz Royovi, který se chystal s lodí Beagle na dvouletou expedici s cílem zmapovat pobřeží Jižní Ameriky. Plavba nakonec trvala pět let, během níž Darwin studoval geologické jevy, fosílie, živé organismy a nasbíral mnoho vzorků vědě neznámé. Během plavby trpěl mořskou nemocí, v Argentině dostal horečku a během cesty z And byl upoután měsíc na lůžko. Od té doby trpěl bolestmi žaludku, zvracením a třasem. Tyto příznaky se projevovaly převážně ve stresových situacích, jako byla např. důležitá setkání či diskuze o svých teoriích. Pokusy o léčbu byli bez úspěchu, během Darwinova života se nepodařilo najít příčinu nemoci. Nedávné výzkumy zjistily, že příčinou by mohla být Chagasova nemoc, způsobená bodnutím hmyzu v Jižní Americe. V roce 1839, dva roky po návratu z plavby se Charles Darwin oženil se svou sestřenicí Emmou Wegwodovou. Měli spolu deset dětí, tři z nich však zemřely velmi brzy, některé trpěly nemocemi, což podle jejich otce mělo za příčinu blízký příbuzenský vztah. Darwin dokonce napsal pojednání o škodlivých následcích příbuzenského rozmnožování. Navzdory opakovaným zápasům s nemocí během posledních dvaceti dvou let svého života se Darwin nutil do práce a jeho experimenty, výzkum a psaní pokračovaly. Nejvíce se proslavil Teorií vzniku druhů (evoluční teorie), Monografií masožravých rostlin, Teorií vzniku humusu ad. Během svého života Darwin zastával poněkud ortodoxní názory, citoval bibli jako vzor morálky, současně však považoval poselství Starého zákona za falešné a nevěrohodné. Tajně pracoval na své teorii přirozeného výběru, současně ale psal o náboženství jako o domorodé strategii přežití. Stále ještě věřil, že Bůh je ten nejvyšší zákonodárce. Darwinova víra v křesťanství postupně časem slábla a se smrtí dcery Annie nakonec zcela vyhasla.  Charles Darwin zemřel v anglickém Kentu.

Shagasova choroba (americká trypanosomóza)

Onemocnění vyvolané prvokem Trypanosoma cruzi, které je přenášené pokousáním dravých krve sajících ploštic. Infikovaná ploštice přenese infekci pouze v případě, že během kousnutí vyloučí i infikované výkaly. K přenosu však nemusí dojít pouze pokousáním plošticí. Nemoc může být přenesena krví i z člověka na člověka (například při transfuzi, transplantaci orgánů či během těhotenství může infikovaná matka nakazit své nenarozené dítě). Inkubační doba je jeden až čtyři týdny, výjimkou je nakažení transfuzí krve, kdy se může inkubační doba prodloužit až na 6 týdnů. V akutní formě se nemoc projevuje horečkou, lymfadenopatií (zvětšení lymfatických uzlin), myokarditidou (zánět srdečního svalu). Zprvu nemusejí být příznaky nijak závažné, ale po dlouhodobém průběhu mohou vzniknout závažné až smrtící komplikace. Nemoc zasahuje zejména srdce, střeva a mozek. Léčba chemoterapeuticky je nutná v počáteční fázi onemocnění, dále se používá léčba symptomatická. Očkování proti nemoci neexistuje.  Nemoc byla poprvé popsána v roce 1900 brazilským lékařem Charlesem Chagasem. V současnosti zemře jen v Latinské Americe každoročně až 50. 000 obětí.

 

-id-

 Zdroje:
Charles Darwin. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 31. 3. 2014 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
Charles Darwin. Osobnosti.cz [online]. C1996 -2014 [cit. 2014-04-10].

Dostupné z: http://www.osobnosti.cz/charles-darwin.php
Trypanosomóza. Velký lékařský slovník on-line [online]. Praha: Maxdorf, © 2008 – [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/trypanosomoza

 

 

 

Shagasova choroba (americká trypanosomóza)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.