Françoise Saganová

 francouzská spisovatelka a dramatička, vlastním jménem Françoise Quoirez (21. 6. 1935 – 24. 9. 2004) se narodila v Cajars. Vyrůstala v rodině průmyslníka v oblasti Dauphiné. Navštěvovala nejprve soukromou církevní školu, později začala studovat literaturu na Sorbonně, ale studium nedokončila. Svůj první román „ Dobrý den, smutku“, který ji učinil idolem francouzské mládeže, napsala již v devatenácti letech. Později se stala Saganová jednou z vůdčích postav tehdejších pařížských umělců. Pro celou jednu generaci byla od poloviny padesátých let symbolem ženy, která si plně užívala svobody, ať již v oblékání, vyjadřování, nebo ve své tvůrčí práci. Její život byl velmi pestrý, avšak plný problémů. Françoise Saganová měla problémy s drogami i alkoholem, rozpadla se jí dvě manželství. V roce 2002 byla dokonce odsouzena k podmínečnému trestu za údajné krácení daní. Vysoké honoráře za svá díla obratem ruky utratila. Milovala hazard, rychlá auta a neustále byla obklopena lidmi. Mezi její přátele patřil i francouzský prezident François Mitterrand. Saganová ve svém životě vlastnila jedinou nemovitost, sídlo poblíž Deauville v Normandii, o jehož získání by mohla napsat román. V roce 1960 se vrátila domů z kasina, před sídlem na ni čekal majitel s tím, že chce ukončit nájemní smlouvu kvůli jeho prodeji. Sdělil jí prodejní částku, načež spisovatelka sáhla do kabelky a vyndala požadovaný obnos, který náhodou v noci vyhrála v kasinu. Françoise Saganová za svůj život napsala kolem 50 románů a novel. Mezi nejznámější patří např., „Jeden úsměv“, „Čarovná oblaka“, nebo „ Zrcadlo“. Jedna z nejlepších francouzských spisovatelek, která pomohla zlepšit postavení žen ve Francii, umírá opuštěna svými přáteli a téměř v chudobě dne 24. září 2004 na plicní embolii.

Plicní embolie
Plicní embolie je obecný termín označující obturaci (ucpání) části krevního řečiště krevní sraženinou, vzniklou na cestě krve do plicní tepny. Onemocnění se projevuje náhlou dušností, bušením srdce, bolestí na hrudi, kašlem. Postihne-li obturace větší počet plicních cév, dochází k poklesu krevního tlaku, následnému šoku a pocitu na omdlení. Základem léčby embolie je nepřetržité nitrožilní podávání Heparinu. Při masivní embolii s příznaky šoku nebo oběhové nestability ohrožující život nemocného, je indikována fibrinolytická léčba, zaměřená přímo na přímém rozpuštění krevní sraženiny. V případě nemožnosti podání této léčby, lze na specializovaných pracovištích provést chirurgický zákrok – plicní embolectomii. Po odeznění akutního stavu se přechází na léčbu Warfarinem nebo Pelentanem. Léčba těmito léky by měla trvat 3-6 měsíců, v některých případech doživotně. Při selhání léčby podáváním léků se používá metoda zavedení kaválního filtru do dolní duté žíly. Jedná se o jakýsi košíček, který tvoří velmi účinnou překážku na cestě krevní sraženiny směrem k srdci. Rizikové faktory vzniku trombo-embolické nemoci jsou např. omezení hybnosti končetin (ke kterému dochází po operacích a úrazech), těhotenství, cestování na delší vzdálenosti. Krevní srážlivost může být zvýšena také užíváním hormonální antikoncepce a u obézních lidí. Plicní embolie je třetí nejčastější kardiovaskulární příčinou úmrtí.

-id-

Zdroje:
Francoise Saganová. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 5. 4 2013 [cit. 2013-06-02].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Saganov%C3%A1
Francoise Saganová: romanopiskyně a dramatička. Osobnosti.cz [online]. [Praha]: Tiscali Media, © 1996–2013, [cit. 2013-06-02]. ISSN 1801-5131.
Dostupné z: http://www.spisovatele.cz/francoise-saganova
Plicní embolie. Ikem [online]. c2006-2011 [cit. 2013-06-02]. Dostupné z: http://www.ikem.cz/www?docid=1005973
Křížová, Jarmila. Plicní embolie. PEARS HEALTH CYBER. Ordinace.cz: o zdraví a nemocech s odborníky [online]. 2013, 19. 3. 2007 [cit. 2013-06-02]. ISSN 1801-8467.

Dostupné z: http://www.ordinace.cz/clanek/plicni-embolie/

 

 

Françoise Saganová