Dotazníkový průzkum

Průzkum knihovny
prosíme vás o vyplnění elektronického dotazníku, který mapuje informační potřeby a vaše povědomí o službách Knihovny ÚVI 2. LF UK a FN Motol. Zároveň bude pro nás přínosné se dozvědět, co nového byste navrhovali v koncepci služeb knihovny a zda jste pro některé nadstavbové služby v rámci všech lékařských fakult Univerzity Karlovy. Díky vaší zpětné vazbě budeme moci nabídku služeb knihovny rozšířit, popř. o některých službách a činnostech detailněji informovat. Děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku a těšíme se na vaši zpětnou vazbu. Knihovna ÚVI

Dotazníkový průzkum