Nové knihy prosinec 2020

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů : komentář / Miroslav Uřičař, Vladan Rámiš a kolektiv. — Vydání první. — Praha : C. H. Beck, 2021. — xxvii, 1386 stran. — (Beckova edice komentované zákony)
Katalog
isbn 978-80-7400-815-3
Jekel’s epidemiology, biostatistics, preventive medicine, and public health / Joann G. Elmore, Dorothea M. G. Wild, David L. Katz, Heidi D. Nelson.. — Fifth edition.. — St Louis : Elsevier, [2020]. — ©2020. — ix, 451 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
isbn 978-0-323-64201-9
Mýty a fakta o autismu / Michal Hrdlička. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 182 stran ; 20 cm
Katalog
isbn 978-80-262-1648-3
Public health nutrition : rural, urban, and global community-based practice / M. Margaret Barth, Ronny A. Bell, Karen Grimmer, editors ; Kyle L. Thompson, Adam Hege, associate editors.. — New York, NY : Springer Publishing Company, LLC, [2020]. — pages cm
Katalog
isbn 978-0-8261-4684-7
Vývoj pozornosti a exekutivních funkcí / Marie Vágnerová. — 1. vydání. — Praha : Raabe, [2020]. — ©2020. — 260 stran : ilustrace, grafy ; 25 cm
Katalog
isbn 978-80-7496-441-1
Public Health : Topics, Themes and Trends / Satesh Bidaisee, Sadik Uddin, Emmanuel Keku.. — New York: Nova Science Publishers [2019]. — ©2019. — 246 stran ; 23 cm
Katalog
isbn 978-1-53616-655-2
Neuromuskulární choroby v kazuistikách / Edvard Ehler, Petr Ridzoň, Ivana Štětkářová. — Praha : Maxdorf, [2019]. — ©2019. — 232 stran : barevné ilustrace ; 28 cm. — (Jessenius)
Katalog
isbn 978-80-7345-612-2
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví : pro zdravotnické obory / Lidmila Hamplová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 120 stran, xii stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
isbn 978-80-271-0568-7
Pracovnělékařské služby : povinnosti zaměstnavatelů a lékařů / Bořivoj Šubrt, Milan Tuček. — 4. aktualizované vydání. — Olomouc : ANAG, 2019. — 447 stran : formuláře ; 21 cm. — (Práce, mzdy, pojištění)
Katalog
isbn 978-80-7554-233-5
Klinická výživa a dietologie v kostce / Sangita Sharma a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2018. — x, 229 stran : ilustrace. — (Sestra)
Katalog
isbn 978-80-271-0228-0
Aortic regurgitation / Jan Vojacek, Pavel Zacek, Jan Dominik, editors. — Cham : Springer, [2018]. — ©2018. — x, 305 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm
Katalog
isbn 978-3-319-74212-0
Anatomie 3 / Radomír Čihák. — Třetí, upravené a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 3 svazky (722, xiv, xxi, xxiii stran) : ilustrace (převážně barevné).
Katalog
isbn 978-80-247-5636-3
Bezpečně n@ internetu : průvodce chováním ve světě online / Martin Kožíšek, Václav Písecký. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 175 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-247-5595-3
Státní orgány sociálněprávní ochrany dětí : dobrá praxe z pohledu rodin a pracovníků / Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. — 166 stran
Katalog
isbn 978-80-246-3336-7
Diagnóza F17: závislost na tabáku / Eva Králíková. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 102 stran : barevné ilustrace, faksimile ; 20 cm. — (Aeskulap)
Katalog
isbn 978-80-204-3711-2
Oxford textbook of global public health / edited by Roger Detels, Martin Gulliford, Quarraisha Abdool Karim, and Chorh Chuan Tan. — Sixth edition. — Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2015. — 3 svazky : ilustrace, mapy ; 29 cm. — xxx, 1688 stran : ilustrace
Katalog
isbn 978-0-19-966175-6
Ženy jako oběti partnerského násilí : sociologická perspektiva / Simona Pikálková, Zuzana Podaná a Jiří Buriánek. — Vydání první. — Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. — 162 stran. — (Studie ; 118. svazek)
Katalog
isbn 978-80-7419-189-3
Cornea atlas / Jay H. Krachmer, MD, David A. Palay, MD.. — Third edition. — Oxford : Saunders Elsevier, [2014]. — ©2014. — x, 361 stran : ilustrace ; 31 cm
Katalog
isbn 9781455740604

 

Nové knihy prosinec 2020