Nové knihy listopad 2020

 

Newborn Screening for Cystic Fibrosis / Jürg Barben, Kevin Southern. — Basel : MDPI 2020. — ©2020. — vii, 116 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
isbn 978-3-03936-990-4
Průvodce mozkem : neuroanatomie : dráhy mozkové hemisféry a jejich význam pro operace gliomů insuly a hippocampu / Rober Bartoš, Ingrid J. Concepción S., Veronika Němcová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2020]. — ©2020. — 223 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
isbn 978-80-7345-656-6
Speciální onkologie / Tomáš Büchler a kolektiv. — 2. vydání. — Praha : Maxdorf-Jessenius, [2020]. — ©2020. — 290 stran ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-7345-651-1
Očkování u dětí : spolupráce specialistů a primární péče / Hana Cabrnochová, Jan Lebl, Hana Roháčová, Jiří Brionský, Petra Keslová, Pavel Kosina, Šárka Rumlarová, Petr Sedláček, Jitka Škovránková. — První vydání. — Praha : Galén, [2020]. — ©2020. — 84 stran : ilustrace, tabulky ; 23 cm. — (Motolské pediatrické semináře ; 5)
Katalog
isbn 978-80-7492-463-7
Interna / Richard Češka a kolektiv ; pořadatelé T. Štulc, V. Tesař, M. Lukáš. — 3., aktualizované vydání. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2020. — xvi, 964 stran : ilustrace (některé barevné) ; 29 cm
Katalog
isbn 978-80-7553-780-5
Selhání střeva u dětí : etiopatogeneze a terapie / Filip Fencl, Jan Lebl, Jiří Froněk, Barbora Obermannová, Michaela Šibíková, Richard Škába, Karolina Špičáková, Jana Tejnická. — První vydání. — Praha : Galén, [2020]. — ©2020. — 134 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm. — (Motolské pediatrické semináře ; 6)
Katalog
isbn 978-80-7492-491-0
Základy anatomie. 4a., Centrální nervový systém / Miloš Grim, Rastislav Druga et al.. — Druhé, přepracované a rozšířené vydání. — Praha: Galén, [2020]. — ©2020. — 221 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 29 cm
Katalog
isbn 9788074924958
Úzkostný pacient / Radkin Honzák et al.. — Druhé, aktualizované vydání. — Praha : Galén ; [2020]. — ©2020. — 236 stran ; 21 cm
Katalog
isbn 978-80-7492-475-0
Lékařská mikrobiologie : repetitorium / Jakub Hurych, Roman Štícha et al. ; ve spolupráci s Ústavem lékařské mikrobiologie 2. LF UK. — Vydání 1.. — Praha : Triton, 2020. — xii, 621 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-7553-844-4
Autism spectrum disorder in the first years of life : research, assessment, and treatment / edited by Katarzyna Chawarska and Fred R. Volkmar.. — New York : The Guilford Press, [2020]. — viii, 397 stran : 24 cm
Katalog
isbn 978-1-4625-4323-6
Deliria z pohledu psychiatra / Roman Jirák. — Praha : Galén, [2020]. — ©2020. — 109 stran ; 21 cm
Katalog
isbn 978-80-7492-461-3
Lékařská fyziologie / Otomar Kittnar a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2020. — 747 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-271-1429-0
Dětská mozková obrna : mezioborový přístup : motolské pediatrické semináře 7 / Pavel Kršek, Jan Lebl, Pavel Černý, Tereza Doušová, Pavel Kolář, Josef Kraus, Martin Kynčl, Petr Libý, Klára Roženková, Alena Schejbalová, Ondřej Souček, Emílie Vyhnálková, Petr Zoban. — První vydání. — Praha : Galén, [2020]. — ©2020. — 157 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Motolské pediatrické semináře ; 7)
Katalog
isbn 978-80-7492-476-7
Diferenciální diagnostika v pediatrii / Jan Lebl, Jiří Bronský, Petr Pohunek, Tomáš Seeman et al.. — Třetí vydání. — Praha : Galén, [2020]. — ©2020. — 216 stran : ilustrace ; 20 cm
Katalog
isbn 978-80-7492-460-6
Klinická alergie dětského věku : Význam stavení imunoglobulinu E v pupečníkové krvi ve vztahu k problematice alergie v dětském věku / Jiří Liška. — Praha : Maxdorf, [2020]. — ©2020. — 120 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
isbn 978-80-7345-663-4
Fyziologie : repetitorium / Jaromír Mysliveček, Vladimír Riljak. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2020. — 340 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-7553-818-5
Ošetřovatelské diagnózy : definice & klasifikace : 2018-2020 / editoři: T. Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru ; překlad Petra Mandysová. — 11. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2020. — 518 stran ; 23 cm
Katalog
isbn 978-80-271-0710-0
Neuropsychiatrie : klinický průvodce pro ambulantní i nemocniční praxi / Tereza Uhrová, Jan Roth a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2020]. — ©2020. — 965 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm. — (Jessenius)
Katalog
isbn 978-80-7345-619-1
The Oxford handbook of autism and co-occurring psychiatric conditions / Susan W. White, Brenna B. Maddox, Carla A. Mazefsky.. — New York : Oxford University Press, 2020.. — xxvi, 443 stran : 26 cm. — (Oxford library of psychology)
Katalog
isbn 978-0-19-091076-1
Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví / Tomáš Fait, Michal Zikán, Jaromír Mašata a kolektiv. — 3. aktualizované a přepracované vydání. — Praha : Maxdorf, [2019]. — ©2019. — 623 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 23 cm. — (Jessenius)
Katalog
isbn 978-80-7345-607-8
Léčba bolesti : současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů / Marek Hakl a kolektiv. — 3., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Mladá fronta, 2019. — 247 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
isbn 978-80-204-5272-6
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol / Lidmila Hamplová a kol.. — 2., aktualizované vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2019. — 268 stran : ilustrace ; 20 cm
Katalog
isbn 978-80-7553-729-4
Koloproktologie : vybrané kapitoly III / Jiří Hoch, František Antoš et al.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2019. — 174 stran : ilustrace (převážně barevné).. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
isbn 978-80-204-5276-4
Poranění míchy : příčiny, důsledky, organizace péče / Jiří Kříž et al.. — První vydání. — Praha : Galén, [2019]. — ©2019. — xx, 532 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
isbn 978-80-7492-424-8
Enterální a parenterální výživa / Jarmila Křížová, Jaromír Křemen, Eva Kotrlíková, Štěpán Svačina a kol.. — 3., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Mladá fronta, 2019. — 151 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm. — (Aeskulap)
Katalog
isbn 978-80-204-5009-8
Onemocnění skeletu u dětí : motolské pediatrické semináře 4 / Jan Lebl, Zdeněk Šumník, Ondřej Souček, Hana Malcová, Klára Maratová, Jana Plešková, Štěpánka Průhová, Jan Štulík, Lukáš Wagenknecht. — První vydání. — Praha : Galén, [2019]. — ©2019. — 125 stran : ilustrace, grafy ; 23 cm. — (Motolské pediatrické semináře ; 4)
Katalog
isbn 978-80-7492-439-2
Poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy u dětí : 50 let molekuly DDAVP : motolské pediatrické semináře 3 / Jan Lebl, Hana Flögelová, Martin Gregora, Jan Janda, Stanislava Koloušková, Vít Neuman, Lukáš Plachý, Veronika Plasová, Dagmar Slavíčková, Naděžda Šimánková, Jakub Zieg. — První vydání. — Praha : Galén, [2019]. — ©2019. — 105 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Motolské pediatrické semináře ; 3)
Katalog
isbn 978-80-7492-405-7
Bolest břicha / Karel Lukáš, Jiří Hoch, Jiří Nevoral (eds.). — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2019. — 463 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny) (Medical services)
Katalog
isbn 978-80-204-5249-8
Markova farmakoterapie vnitřních nemocí / Josef Marek, Michal Vrablík, editoři. — 5., zcela přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — xxiv, 868 stran : ilustrace (některé barevné) ; 26 cm
Katalog
isbn 978-80-247-5078-1
Přehled anatomie / Ondřej Naňka, Miloslava Elišková. — Čtvrté vydání. — Praha : Galén, [2019]. — ©2019. — xi, 416 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm
Katalog
isbn 978-80-7492-450-7
Handbook of interdisciplinary treatments for autism spectrum disorder / Robert D. Rieske, editor.. — Cham, Switzerland : Springer, [2019]. — xii, 479 stran : 27 cm. — (Autism and child psychopathology series,)
Katalog
isbn 978-3-030-13026-8
Gynekologie / Lukáš Rob, Alois Martan, Pavel Ventruba et al.. — Třetí, doplněné a přepracované vydání. — Praha : Galén, [2019]. — ©2019. — 356 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm
Katalog
isbn 978-80-7492-426-2
Trendy soudobé oftalmologie. Svazek 12 / pořadatel Pavel Rozsíval.. — První vydání. — Praha : Galén, [2019].. — ©2019. — 156 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm.
Katalog
isbn 978-80-7492-425-5
Dětská proktologie pro praxi / Richard Škába et al.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2019. — 374 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
isbn 978-80-204-5514-7
Dětská nefrologie do kapsy / Jakub Zieg, Sylva Skálová a kol.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2019. — 399 stran : ilustrace (některé barevné) ; 19 cm. — (Aeskulap)
Katalog
isbn 978-80-204-5330-3
The American psychiatric association textbook of neuropsychiatry and clinical neurosciences / edited by David B. Arciniegas, Stuart C. Yudofsky, Robert E. Hales. — Sixth edition. — Washington, DC : American Psychiatric Association Publishing, [2018]. — ©2018. — xx, 654 stran, 14 stran obrazových příloh : ilustrace
Katalog
isbn 978-1-58562-487-4
Anatomický slovník : původ a význam anatomické terminologie / Antonín Doležal. — Praha : Maxdorf, [2018]. — ©2018. — 231 stran ; 23 cm. — (Jessenius)
Katalog
isbn 978-80-7345-571
Lymfedém : diagnostika a léčba : výukový materiál České lymfologické společnosti ČLS JEP / vedoucí autorského kolektivu Oldřich Eliška, Zuzana Navrátilová, Martin Wald, kolektiv autorů Karel Benda, Marcela Bendová, Jarmila Cagášková, Hana Houdová, Josef Kubinyi a kol., Věra Pavlasová, Veronika Slonková, René Vlasák, Naděžda Vojáčková. — 1. vydání. — Praha : AMCA, spol. s r.o., 2018. — 171 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm
Katalog
isbn 978-80-88214-09-0
Orgánové transplantace u dětí : motolské pediatrické semináře 1 / Jan Lebl, Tereza Doušová, Lucia Karnišová, Radana Kotalová, Karel Koubský, Tomáš Seeman, Karel Vondrák. — První vydání. — Praha : Galén, [2018]. — ©2018. — 75 stran : barevné ilustrace ; 23 cm
Katalog
isbn 978-80-7492-356-2
Lymfedém : diagnostika a léčba : výukový materiál České lymfologické společnosti ČLS JEP / vedoucí autorského kolektivu Oldřich Eliška, Zuzana Navrátilová, Martin Wald, kolektiv autorů Karel Benda, Marcela Bendová, Jarmila Cagášková, Hana Houdová, Josef Kubinyi a kol., Věra Pavlasová, Veronika Slonková, René Vlasák, Naděžda Vojáčková. — 1. vydání. — Praha : AMCA, spol. s r.o., 2018. — 171 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm
Katalog
isbn 978-80-88214-09-0
Klinické vyšetření : moderní propedeutika : rady, tipy, návody pro praxi / James Thomas, Tanya Monaghan (eds.) ; překlad: Hana Pospíšilová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2018. — xii, 755 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Katalog
isbn 978-80-271-0108-5
Lexikon operačních výkonů / Jaromír Šimša a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2018]. — ©2018. — 856 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm
Katalog
isbn 978-80-7345-452-4
Právo pro zdravotnické pracovníky / Lukáš Prudil. — 2., doplněné a upravené vydání. — Praha : Linde Praha, 2017. — xvi, 155 stran. — (Právo prakticky)
Katalog
isbn 978-80-7552-507-9
Funkční diagnostika pohybového aparátu / Miroslav Tichý ; ilustrace Daniel Vysloužil. — 2. vydání. — V Praze : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. — 94 stran : ilustrace ; 20 cm
Katalog
isbn 978-80-7553-307-4
The little black book of neuropsychology : a syndrome-based approach / Mike R. Schoenberg … [et al.] (eds.). — New York : Springer, 2011. — xvii, 968 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
isbn 978-0-387-70703-7
Nové knihy listopad 2020