Open Access

Přehled zdrojů k Open Access

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím emailu: openscience@lfmotol.cuni.cz


 

Slevy na Open Access publikování pro autory z FN Motol

Neomezené a bezplatné publikování v režimu Open Access u předplácených periodik vydavatele Karger. Podrobné informace dostupné na webu Národního centra CzechELib.

 

Slevy na Open Access publikování pro autory z UK (aktualizace k 11.9.2023)

Univerzita Karlova má k dispozici vouchery od vydavatelů viz níže. Kompletní přehled najdete na webu Centra na podporu open science na UK.

IOPscience

 • Součástí předplatného zdroje IOPscience v rámci národního konsorcia koordinovaného projektem CzechELib na roky 2023-25 je nárok korespondenčních autorů z Univerzity Karlovy na plné prominutí open access publikačních poplatků ve všech titulech (hybridní i Gold OA) s několika výjimkami (seznam vyloučených časopisů).
 • Když korespondující autor zašle svůj článek do časopisu IOP, je požádán, aby uvedl příslušnost ke své instituci. Pokud je přidružen k členské instituci uvedené výše, IOP identifikuje článek jako způsobilý pro publikování v režimu Open Access a zašle korespondujícímu autorovi e-mail.
 • Korespondující autoři budou kontaktováni vydavatelem, aby potvrdili, že chtějí publikovat svůj článek v režimu Open Access v době blízké přijetí článku (acceptance).
 • Více informací naleznete na webových stránkách CzechELib.

Karger Publishers

 • Součástí předplatného zdroje Karger Journals v rámci národního konsorcia koordinovaného projektem CzechELib na roky 2023-25 je nárok korespondenčních autorů z Univerzity Karlovy na plné prominutí open access publikačních poplatků (APC a Authors Choice) při publikování v plně otevřených (Full Open Access) i hybridních časopisech (tituly s „Author’s ChoiceTM“ službou) vydavatelství Karger Publishers.
 • Pro získání bezplatného nároku na OA publikování najdete instrukce  na webových stránkách CzechELib.

Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

 • Součástí předplatného zdroje Lippincott Williams & Wilkins High Impact Collection v rámci projektu CzechELib na rok 2023-25 je právo na odpuštění open access publikačních poplatků (APCs) k publikování článků korespondenčních autorů z lékařských fakult Univerzity Karlovy (2. LF, 3. LF, LFHK, LFP) v plně otevřených i hybridních časopisech Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Kluwer Health.
 • Máte-li přijatý článek k publikování v některém z LWW časopisů a chcete-li využít voucher na pokrytí nákladů spojených s open access poplatkem, obraťte se na Centrum pro podporu open science.
 • Počet tokenů k 11.9., které mohou autoři využít je: 4.
 • Více informací na webových stránkách CzechELib

SAGE

 • Korespondenční autoři UK mohou využít slevu na APC poplatek (zlevněný poplatkek bude činit 200 £) na publikování v režimu Open Access v hybridních titulech v předplácených kolekcích Sage a slevu 20 % na APC u většiny OA titulů. Zbývající částku APC je nutné uhradit z jiných prostředků.
 • Korespondující autor by měl používat e-mail své instituce (nikoli např. gmail.com – nelze pak zaručit správnou identifikaci).
 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

Springer Nature

 • Tokeny na open access publikování v časopisech vydavatele Springer Nature přidělené pro UK na rok 2023 byly vyčerpány.
 • Další tokeny u tohoto vydavatele bude možné čerpat pro články přijaté k publikování po 1. lednu 2024.

Taylor & Francis

 • Tokeny na open access publikování v časopisech vydavatele Taylor & Francis přidělené pro UK na rok 2023 byly vyčerpány.
 • Další tokeny u tohoto vydavatele bude možné čerpat pro články přijaté k publikování po 1. lednu 2024.

Wiley

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku APC v hybridních časopisech vydavatelství Wiley.
 • Počet tokenů k 11.9., které mohou autoři využít je: 40.
 • Pro využití tokenu je nutné správně uvést afiliaci a použít institucionální e-mailovou adresu.
 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

 

Přehled všech slev pro autory z UK najdete na webu Centra pro podporu open science.


MDPI: K 30.11.2022 Univerzita Karlova ukončila členství v Institutional Open Access Programu (IOAP) vydavatele MDPI, autoři UK tedy již nemají nárok na slevu, kterou toto členství přinášelo.

Analýza publikační činnosti autorů UK v časopisech MDPI


 

Predátorský časopis / vydavatel

Jde o jednotlivé časopisy nebo vydavatele, kteří parazitují na zlaté cestě Open Access a vydávají se za prestižní časopisy.  Cílem těchto aktivit je především generovat zisk prostřednictvím publikačních poplatků. Často se vyznačují značnou urputností pto získání kvalitních autorů a jejich  článků.  Napodobují též design kvalitních  vědeckých časopisů a zneužívají známá vědecká jména bez  vědomí jejich nositelů.

Jak se vyhnout pochybným (predátorským) časopisům

 • Buďte opatrní a obezřetní v případě nevyžádaných nabídek na publikování, typicky e-mailových výzev adresovaných autorů bez ohledu na jejich profesní zařazení
 • Zkontrolujte, zda je časopis uveden v adresáři časopisů s otevřeným přístupem – DOAJ (Online adresář, který indexuje a poskytuje přístup k vysoce kvalitním recenzovaným časopisům s otevřeným přístupem. V adresáři jsou uvedeny pouze časopisy splňující kritéria DOAJ – technická kritéria, ale zejména i kontrolu kvality, redakční radu a editory, poplatky za zpracování článku.)
 • Ověřte si zda je časopis indexován v kvalitních databázích jako Web of science, Scopus
 • Predátorské časopisy často uvádí, že mají Impact Factor, často ale IF nemají nebo je jeho hodnota zmyšlená, případně uvádí jiný identifikátor kvality, nikoliv Impact Faktor. Správnou hodnotu IF je nutné si tedy ověřit v databázi Journal Citation Reports
 • Lokalizujte si vydavatele časopisu, dle konkrétní adresy svého sídla
 • Vyhledejte kontakty na editory, ověřte si, že se jedná o skutečné osoby s kvalitními vědeckými výstupy
 • Prostudujte recenzního řízení časopisu, které musí být transparentní a dostatečně důkladné. Např. zkontrolujte datum odevzdání článku a datum přijetí publikovaného článku v časopise. „Je to dost času na seriózní peer review?“
 • Podívejte se na některé články publikované v časopise – co si myslíte o jejich kvalitě?
 • Získejte reference od kolegů
 • Obraťte se na knihovnu a požádejte o ověření kvality časopisu

 


Co je Open Access (OA)?

Open Access  (z angl. otevřený přístup) je publikačním režimem, který umožňuje bezplatný, okamžitý, trvalý přístup k vědeckým periodikům, publikacím a datovým souborům na internetu a předpokládá jejich další svobodné využití (re-use) .

Důležitou podmínkou OA publikování je, že zveřejňované texty musí projít recenzním procesem.


Open Access iniciativa vznikla jako protiváha k neustále rostoucím nákladům na předplatné vědeckých časopisů a dalších publikací, které komerční zisková vydavatelství požadují. Jedním ze základních dokumentů vzniku iniciativy OA je Berlínská deklarace v roce 2013, ke které se připojila i Univerzita Karlova.

 

Důležité odkazy Open Access iniciativy:

Nová webová stránka Centra na podporu open science na UK:

openscience.cuni.cz

Obsahuje základní informace, užitečné nástroje a odkazy spolu s podpůrnými materiály pro oblast open access publikování a správy vědeckých dat

Webové stránky Ústřední knihovny Univerzity Karlovy:

Ústřední knihovna UK

Komunitní Centrum pro podporu open science na Univerzitě Karlově:

Zenodo – Open Science Support Centre – Charles University

 

Vše o Open Access obecně:

http://openaccess.cz/

 

Základní principy OA:

Přístup k textům je:

 • trvalý
 • bezplatný (free access)
 • online
 • pro všechny uživatele

Svolení vlastníka copyrightu  je k neomezenému:

 • čtení
 • stahování, kopírování
 • sdílení
 • ukládání, tištění
 • vyhledávání a hypertextovému linkování

Existují dvě základní cesty otevřeného publikování:

Zelená cesta (green OA, OA self-archiving):

je kombinací publikování v tradičních předplácených odborných časopisech (uzavřených i otevřených) a uložení (autoarchivací) autorské verze článku v některém z otevřených repozitářů (oborový, institucionální). Autoarchivace se řídí smluvními podmínkami daného časopisu. Důležité je vědět, zda vydavatel autorovi zpřístupnění dovoluje a pokud ano, tak kterou verzi je možno vystavit volně na internetu – preprint, postprint, popř. vydavatelskou verzi. Je zde možný i princip embarga zpravidla na 6 nebo 12 měsíců. Podmínky autor najde ve smlouvě, často jsou ale také deklarovány na webových stránkách časopisu/vydavatele, nebo je možno politiku časopisu vyhledat pomocí služby SHERPA/RoMEO.

Otevřené repozitáře je možné vyhledat prostřednictvím databáze Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR).

Otevřené (oborové) repozitáře:

Agregátory (jednotné vyhledávače) otevřených repozitářů:

Více na stránkách Ústřední knihovny:

https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/chci-publikovat-open-access/zelena-cesta/

 

Zlatá cesta (gold OA):

 je cestou publikování v otevřených recenzovaných časopisech. Přístup k plným textům nezajišťuje sám autor, ale vydavatel. Zpravidla se vybírají pouze  poplatky na straně autora ve formě (APC – article proccesing charge). Tradiční vydavatelé často využívají tzv. hybridní model, v rámci čísla, které obsahuje pouze články pro předplatitele, vydají některé články zdarma v režimu zlaté cesty Open Access.

Více na stránkách Ústřední knihovny:

https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/chci-publikovat-open-access/zlata-cesta/

 

Rozlišují se tři základní modely otevřených časopisů:

 • Čisté otevřené časopisy

Kompletní obsah časopisu je otevřeně dostupný, náklady spojené s vydáváním nese vydavatel (např. univerzitní vydavatelství, vědecká komunita).

Příklad: Envigogika nebo Global Health Research and Policy

 • Placené otevřené časopisy

Kompletní obsah časopisu je otevřeně dostupný, náklady spojené s vydáním článku nese autor – platí publikační poplatek; často je tento typ časopisů zaměňován za celou zlatou cestu.

Příklad: PLoS ONE nebo Occupational Therapy International

 • Hybridní časopisy

Časopis je standardně dostupný předplatitelům, pouze vybrané články, kde si autor zaplatí publikační poplatek, jsou dostupné otevřeně.