Open Access

Přehled zdrojů k Open Access

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím emailu: openscience@lfmotol.cuni.cz


 

Slevy na Open Access publikování pro autory z FN Motol

Neomezené a bezplatné publikování v režimu Open Access u předplácených periodik vydavatele Karger. Podrobné informace dostupné na webu Národního centra CzechELib.


 

Pravidla pro přidělování tokenů CzechElib pro publikování open access pro autory Univerzity Karlovy v roce 2024

Univerzita Karlova má k dispozici vouchery od vydavatelů viz níže. Kompletní přehled najdete na webu Centra na podporu open science na UK.

Obecné podmínky

 • Slevu či token na open access publikování mohou využít pouze autoři UK, kteří jsou korespondenčními autory daných článků (pro správné rozeznání v systému doporučujeme využívat institucionální e-mailovou adresu pro komunikaci s časopisem) a kteří uvedli UK jako svoji primární afiliaci.

 • Jeden token pokrývá publikační poplatek za open access (Article Processing Charge, APC) za jeden článek.

 • O token je možné zažádat až po přijetí článku vydavatelem, tokeny nelze dopředu rezervovat.

 • U vydavatelů, kde je omezený počet tokenů na rok (Lippincott Williams & Wilkins, Springer, Taylor & Francis, Wiley) pak navíc musí být splněny všechny následující podmínky *): 
  • článek bude publikován a vykázán do výsledků RIV pod afiliací Univerzity Karlovy,
  • článek bude publikován pouze v časopisech, které se nacházejí v kvartilech Q1 nebo Q2 dle Article Influence Score (AIS), která je zjistitelná v databázi Web of Science; pokud časopis není zařazen v databázi Web of Science (konkrétně Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded), ale je zařazen v databázi Scopus, musí se aktuální hodnota jeho metriky Source Normalized Impact per Paper (SNIP), která je zjistitelná v databázi Scopus či na stránkách CWTS Journal Indicators, řadit do kvartilů Q1 nebo Q2 podle SNIP, tj. být ≥ 0,712,
  • článek nemá zajištěno financování poplatku APC (Article Processing Charge) z jiných zdrojů, např. z grantu či jiných prostředků pracoviště.

*) Jedná se o rozhodnutí Kolegia rektorky z 18. 12. 2023, které padlo v souvislosti s vyhodnocením organizace přidělování tokenů CzechElib open access v průběhu roku 2023, kdy došlo k předčasnému vyčerpání tokenů.


IOPscience

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku Open Access (APC) ve všech časopisech s několika výjimkami (seznam vyloučených časopisů).
 • Tuto možnost lze využít pouze pro vybrané typy publikací: paper, special issue paper, review a/nebo letter.
 • Více informací naleznete na webových stránkách CzechELib.

Karger Publishers

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku Open Access (APC) ve všech časopisech.
 • Tuto možnost lze využít pouze pro vybrané typy publikací: Original Paper, Review, Brief Communication, Correction. 
 • Více informací naleznete na webových stránkách CzechELib.

Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy (2.LF, 3.LF, LFHK, LFP) mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku Open Access (APC) v hybridních časopisech Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Kluwer Health.
 • Tuto možnost lze využít pouze pro vybrané typy publikací: research papers, review.
 • Univerzita Karlova má přidělených celkem 5 těchto tokenů pro své autory na období 2023-2025 (k 1.5. 2024 zbývají 2 tokeny). Pro uplatnění tokenů je potřeba splnit doplňující podmínky vypsané výše.
 • Více informací na webových stránkách CzechELib

SAGE

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mohou využít slevu na APC poplatek (zlevněný poplatek bude činit 200 £) na APC v hybridních časopisech kolekce HSS Package a slevu 20 % na APC v plně OA časopisech kolekce HSS Package (zde si můžete ověřit, které časopisy jsou součástí kolekce HSS Package). Zbývající částku APC je nutné uhradit z jiných prostředků.
 • Tuto možnost lze využít pouze pro vybrané typy publikací: Original Research Papers, Review Papers, Brief Communications, Short Reports, Case Reports.
 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

Springer Nature

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku APC (tzv. tokenu) na publikování v režimu open access v hybridních časopisech vydavatele Springer Nature.
 • Univerzita Karlova má přiděleno celkem 93 tokenů pro své autory na rok 2024 (k 1.5. 2024 zbývá 80 tokenů).
 • Pro uplatnění tokenů je potřeba splnit doplňující podmínky vypsané výše.
 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

Taylor & Francis

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku APC (tzv. tokenu) na publikování v režimu open access v hybridních časopisech vydavatele Taylor & Francis.
 • Tokeny lze využít pouze pro vybrané typy publikací: Article, Review, Research Article, Review Article, Report, Short Communication, Original Article.
 • Univerzita Karlova má přiděleno celkem 32  tokenů pro své autory na rok 2024 (k 1.5. 2024 zbývá 26 tokenů).
 • Pro uplatnění tokenů je potřeba splnit doplňující podmínky vypsané výše.
 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

Wiley

 • Korespondenční autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku APC v hybridních časopisech vydavatelství Wiley.
 • Univerzita Karlova má přiděleno celkem 97 tokenů pro své autory na rok 2024 (k 1.5. 2024 zbývá 86 tokenů).
 • Pro uplatnění tokenů je potřeba splnit doplňující podmínky vypsané výše.
 • Více informací na webových stránkách CzechELib.

 

Přehled všech slev pro autory z UK najdete na webu Centra pro podporu open science.


MDPI: K 30.11.2022 Univerzita Karlova ukončila členství v Institutional Open Access Programu (IOAP) vydavatele MDPI, autoři UK tedy již nemají nárok na slevu, kterou toto členství přinášelo.

Analýza publikační činnosti autorů UK v časopisech MDPI


 

Predátorský časopis / vydavatel

Jde o jednotlivé časopisy nebo vydavatele, kteří parazitují na zlaté cestě Open Access a vydávají se za prestižní časopisy.  Cílem těchto aktivit je především generovat zisk prostřednictvím publikačních poplatků. Často se vyznačují značnou urputností pto získání kvalitních autorů a jejich  článků.  Napodobují též design kvalitních  vědeckých časopisů a zneužívají známá vědecká jména bez  vědomí jejich nositelů.

Jak se vyhnout pochybným (predátorským) časopisům

 • Buďte opatrní a obezřetní v případě nevyžádaných nabídek na publikování, typicky e-mailových výzev adresovaných autorů bez ohledu na jejich profesní zařazení
 • Zkontrolujte, zda je časopis uveden v adresáři časopisů s otevřeným přístupem – DOAJ (Online adresář, který indexuje a poskytuje přístup k vysoce kvalitním recenzovaným časopisům s otevřeným přístupem. V adresáři jsou uvedeny pouze časopisy splňující kritéria DOAJ – technická kritéria, ale zejména i kontrolu kvality, redakční radu a editory, poplatky za zpracování článku.)
 • Ověřte si zda je časopis indexován v kvalitních databázích jako Web of science, Scopus
 • Predátorské časopisy často uvádí, že mají Impact Factor, často ale IF nemají nebo je jeho hodnota zmyšlená, případně uvádí jiný identifikátor kvality, nikoliv Impact Faktor. Správnou hodnotu IF je nutné si tedy ověřit v databázi Journal Citation Reports
 • Lokalizujte si vydavatele časopisu, dle konkrétní adresy svého sídla
 • Vyhledejte kontakty na editory, ověřte si, že se jedná o skutečné osoby s kvalitními vědeckými výstupy
 • Prostudujte recenzního řízení časopisu, které musí být transparentní a dostatečně důkladné. Např. zkontrolujte datum odevzdání článku a datum přijetí publikovaného článku v časopise. „Je to dost času na seriózní peer review?“
 • Podívejte se na některé články publikované v časopise – co si myslíte o jejich kvalitě?
 • Získejte reference od kolegů
 • Obraťte se na knihovnu a požádejte o ověření kvality časopisu

 

 


Co je Open Access (OA)?

Open Access  (z angl. otevřený přístup) je publikačním režimem, který umožňuje bezplatný, okamžitý, trvalý přístup k vědeckým periodikům, publikacím a datovým souborům na internetu a předpokládá jejich další svobodné využití (re-use) .

Důležitou podmínkou OA publikování je, že zveřejňované texty musí projít recenzním procesem.


Open Access iniciativa vznikla jako protiváha k neustále rostoucím nákladům na předplatné vědeckých časopisů a dalších publikací, které komerční zisková vydavatelství požadují. Jedním ze základních dokumentů vzniku iniciativy OA je Berlínská deklarace v roce 2013, ke které se připojila i Univerzita Karlova.

 

Důležité odkazy Open Access iniciativy:

Nová webová stránka Centra na podporu open science na UK:

openscience.cuni.cz

Obsahuje základní informace, užitečné nástroje a odkazy spolu s podpůrnými materiály pro oblast open access publikování a správy vědeckých dat

Webové stránky Ústřední knihovny Univerzity Karlovy:

Ústřední knihovna UK

Komunitní Centrum pro podporu open science na Univerzitě Karlově:

Zenodo – Open Science Support Centre – Charles University

 

Vše o Open Access obecně:

http://openaccess.cz/

 

Základní principy OA:

Přístup k textům je:

 • trvalý
 • bezplatný (free access)
 • online
 • pro všechny uživatele

Svolení vlastníka copyrightu  je k neomezenému:

 • čtení
 • stahování, kopírování
 • sdílení
 • ukládání, tištění
 • vyhledávání a hypertextovému linkování

Existují dvě základní cesty otevřeného publikování:

Zelená cesta (green OA, OA self-archiving):

je kombinací publikování v tradičních předplácených odborných časopisech (uzavřených i otevřených) a uložení (autoarchivací) autorské verze článku v některém z otevřených repozitářů (oborový, institucionální). Autoarchivace se řídí smluvními podmínkami daného časopisu. Důležité je vědět, zda vydavatel autorovi zpřístupnění dovoluje a pokud ano, tak kterou verzi je možno vystavit volně na internetu – preprint, postprint, popř. vydavatelskou verzi. Je zde možný i princip embarga zpravidla na 6 nebo 12 měsíců. Podmínky autor najde ve smlouvě, často jsou ale také deklarovány na webových stránkách časopisu/vydavatele, nebo je možno politiku časopisu vyhledat pomocí služby SHERPA/RoMEO.

Otevřené repozitáře je možné vyhledat prostřednictvím databáze Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR).

Otevřené (oborové) repozitáře:

Agregátory (jednotné vyhledávače) otevřených repozitářů:

Více na stránkách Ústřední knihovny:

https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/chci-publikovat-open-access/zelena-cesta/

 

Zlatá cesta (gold OA):

 je cestou publikování v otevřených recenzovaných časopisech. Přístup k plným textům nezajišťuje sám autor, ale vydavatel. Zpravidla se vybírají pouze  poplatky na straně autora ve formě (APC – article proccesing charge). Tradiční vydavatelé často využívají tzv. hybridní model, v rámci čísla, které obsahuje pouze články pro předplatitele, vydají některé články zdarma v režimu zlaté cesty Open Access.

Více na stránkách Ústřední knihovny:

https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/chci-publikovat-open-access/zlata-cesta/

 

Rozlišují se tři základní modely otevřených časopisů:

 • Čisté otevřené časopisy

Kompletní obsah časopisu je otevřeně dostupný, náklady spojené s vydáváním nese vydavatel (např. univerzitní vydavatelství, vědecká komunita).

Příklad: Envigogika nebo Global Health Research and Policy

 • Placené otevřené časopisy

Kompletní obsah časopisu je otevřeně dostupný, náklady spojené s vydáním článku nese autor – platí publikační poplatek; často je tento typ časopisů zaměňován za celou zlatou cestu.

Příklad: PLoS ONE nebo Occupational Therapy International

 • Hybridní časopisy

Časopis je standardně dostupný předplatitelům, pouze vybrané články, kde si autor zaplatí publikační poplatek, jsou dostupné otevřeně.