Open Access

Open Science Podcast

Vzhledem k rozmachu hnutí za otevřenou vědu je logické, že výzkumní a akademičtí pracovníci chtějí porozumět všemu, co se za tímto pojmem skrývá. Principy open science spočívají v dostupnosti, spolupráci a urychlení výměny vědeckých informací, stále ale zůstává velké množství nezodpovězených otázek. Jak ovlivní každodenní vědeckou práci? Jaké novinky jsou k dispozici a jak je lze efektivně využít? Jak účinně propagovat všechny nástroje a best practices? 

Prostřednictvím rozhovorů se v podcastech pokusíme získat názory a odpovědi na otázky týkající se různých aspektů open science. Pokusíme se zmapovat naši cestu k otevřené vědě – od praktických hledisek po politiky a filozofii. 

Jednotlivé díly Open Science Podcast budou publikovány na platformách Soundcloud.com a Spotify.com.

 

Akce


Open Access Week

Open Access Week (OAW, česky Týden otevřeného přístupu) je mezinárodní propagační událost, která má za cíl zviditelnit myšlenku otevřeného přístupu napříč akademickou komunitou. Univerzita Karlova se k OAW připojuje od roku 2015. Již 15. ročník Týdne otevřeného přístupu se uskuteční ve dnech 24. – 30. října 2022.


Open Science Fest

U příležitosti letošního ročníku Týdne otevřeného přístupu si Centrum pro podporu open science UK připravilo jednodenní Open Science Fest nabitý přednáškami i praktickým workshopem v Kampusu Hybernská. Pokud nemůžete 25. října dorazit osobně, lze se připojit i na dálku

Slevy pro autory z UK

AAAS – Science

 • Korespondenční (či platící) autoři Univerzity Karlovy mají možnost využít slevy 15 % z ceny publikačního poplatku APC v časopisu Science Advances (ISSN 2375-2548). Sleva je platná pro všechny typy článků s licencí CC-BY nebo CC-BY-NC.

American Chemical Society

 • Díky předplatnému kolekce ACS Publications mají všichni autoři z UK nárok na slevu 250 USD ze základní ceny APC. Další slevu mohou získat ti autoři, kteří jsou zároveň členy ACS Membership programu.

Karger Publishers

 • Součástí předplatného zdroje Karger Journals v rámci národního konsorcia koordinovaného projektem CzechELib na roky 2020-22 je nárok korespondenčních autorů z UK na plné prominutí open access publikačních poplatků (APC a Authors Choice) při publikování v plně otevřených (Full Open Access) i hybridních časopisech (tituly s „Author’s ChoiceTM“ službou) vydavatelství Karger Publishers.
 • Více informací zde.

Lippincott Williams & Wilkins

 • Součástí předplatného zdroje Lippincott Williams & Wilkins High Impact Collection v rámci projektu CzechELib na rok 2020-22 je právo na odpuštění celkem 5 (pěti) open access publikačních poplatků (APCs) k publikování článků korespondenčních autorů z lékařských fakult UK), v plně otevřených i hybridních časopisech Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Kluwer Health. Přerozdělení těchto slevových tokenů mezi autory z oprávněných fakult funguje na principu “first come, first served” (do jejich vyčerpání).

Royal Society of Chemistry (RSC)

 • Korespondenční autoři UK mají možnost využít slevy 15 % z ceny publikačního poplatku APC v hybridních časopisech vydavatelství Royal Society of Chemistry (všechny RSC tituly kromě Chemistry Education Research and Practice (CERP) a gold open access journals). 
 • Sleva bude automaticky započítána po rozeznání UK afiliace autora dle institucionální e-mailové domény uvedené při odevzdávání článku vydavateli.

Taylor and Francis

 • Korespondenční autoři UK mohou využít úplného odpuštění publikačního poplatku open access (article processing charge, APC) u vybraných hybridních časopisů Open Select Journals (časopis musí být zahrnut na seznamu z přílohy G licenční smlouvy) vydavatelství Taylor & Francis.
 • V roce 2022 může Univerzita Karlova uplatnit celkem 60 voucherů na prominutí platby za publikační poplatek.
 • Více informací zde.

Nově nabízí slevy na publikační poplatky – APC – pro autory lékařských fakult UK nakladatelství Lippincott Williams & Wilkins

Více informační leták


Predátorský časopis / vydavatel

Jde o jednotlivé časopisy nebo vydavatele, kteří parazitují na zlaté cestě Open Access a vydávají se za prestižní časopisy.  Cílem těchto aktivit je především generovat zisk prostřednictvím publikačních poplatků. Často se vyznačují značnou urputností pto získání kvalitních autorů a jejich  článků.  Napodobují též design kvalitních  vědeckých časopisů a zneužívají známá vědecká jména bez  vědomí jejich nositelů.

Jak se vyhnout pochybným (predátorským) časopisům

 • Buďte opatrní a obezřetní v případě nevyžádaných nabídek na publikování, typicky e-mailových výzev adresovaných autorů bez ohledu na jejich profesní zařazení
 • Zkontrolujte, zda je časopis uveden v adresáři časopisů s otevřeným přístupem – DOAJ (Online adresář, který indexuje a poskytuje přístup k vysoce kvalitním recenzovaným časopisům s otevřeným přístupem. V adresáři jsou uvedeny pouze časopisy splňující kritéria DOAJ – technická kritéria, ale zejména i kontrolu kvality, redakční radu a editory, poplatky za zpracování článku.)
 • Ověřte si zda je časopis indexován v kvalitních databázích jako Web of science, Scopus
 • Predátorské časopisy často uvádí, že mají Impact Factor, často ale IF nemají nebo je jeho hodnota zmyšlená, případně uvádí jiný identifikátor kvality, nikoliv Impact Faktor. Správnou hodnotu IF je nutné si tedy ověřit v databázi Journal Citation Reports
 • Lokalizujte si vydavatele časopisu, dle konkrétní adresy svého sídla
 • Vyhledejte kontakty na editory, ověřte si, že se jedná o skutečné osoby s kvalitními vědeckými výstupy
 • Prostudujte recenzního řízení časopisu, které musí být transparentní a dostatečně důkladné. Např. zkontrolujte datum odevzdání článku a datum přijetí publikovaného článku v časopise. „Je to dost času na seriózní peer review?“
 • Podívejte se na některé články publikované v časopise – co si myslíte o jejich kvalitě?
 • Získejte reference od kolegů
 • Obraťte se na knihovnu a požádejte o ověření kvality časopisu

 


Co je Open Access (OA)?

Open Access  (z angl. otevřený přístup) je publikačním režimem, který umožňuje bezplatný, okamžitý, trvalý přístup k vědeckým periodikům, publikacím a datovým souborům na internetu a předpokládá jejich další svobodné využití (re-use) .

Důležitou podmínkou OA publikování je, že zveřejňované texty musí projít recenzním procesem.


Open Access iniciativa vznikla jako protiváha k neustále rostoucím nákladům na předplatné vědeckých časopisů a dalších publikací, které komerční zisková vydavatelství požadují. Jedním ze základních dokumentů vzniku iniciativy OA je Berlínská deklarace v roce 2013, ke které se připojila i Univerzita Karlova.

 

Důležité odkazy Open Access iniciativy:

Nová webová stránka Centra na podporu open science na UK:

openscience.cuni.cz

Obsahuje základní informace, užitečné nástroje a odkazy spolu s podpůrnými materiály pro oblast open access publikování a správy vědeckých dat

Webové stránky Ústřední knihovny Univerzity Karlovy:

Ústřední knihovna UK

Komunitní Centrum pro podporu open science na Univerzitě Karlově:

Zenodo – Open Science Support Centre – Charles University

 

Vše o Open Access obecně:

http://openaccess.cz/

 

Základní principy OA:

Přístup k textům je:

 • trvalý
 • bezplatný (free access)
 • online
 • pro všechny uživatele

Svolení vlastníka copyrightu  je k neomezenému:

 • čtení
 • stahování, kopírování
 • sdílení
 • ukládání, tištění
 • vyhledávání a hypertextovému linkování

Existují dvě základní cesty otevřeného publikování:

Zelená cesta (green OA, OA self-archiving):

je kombinací publikování v tradičních předplácených odborných časopisech (uzavřených i otevřených) a uložení (autoarchivací) autorské verze článku v některém z otevřených repozitářů (oborový, institucionální). Autoarchivace se řídí smluvními podmínkami daného časopisu. Důležité je vědět, zda vydavatel autorovi zpřístupnění dovoluje a pokud ano, tak kterou verzi je možno vystavit volně na internetu – preprint, postprint, popř. vydavatelskou verzi. Je zde možný i princip embarga zpravidla na 6 nebo 12 měsíců. Podmínky autor najde ve smlouvě, často jsou ale také deklarovány na webových stránkách časopisu/vydavatele, nebo je možno politiku časopisu vyhledat pomocí služby SHERPA/RoMEO.

Otevřené repozitáře je možné vyhledat prostřednictvím databáze Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR).

Otevřené (oborové) repozitáře:

Agregátory (jednotné vyhledávače) otevřených repozitářů:

Více na stránkách Ústřední knihovny:

https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/chci-publikovat-open-access/zelena-cesta/

 

Zlatá cesta (gold OA):

 je cestou publikování v otevřených recenzovaných časopisech. Přístup k plným textům nezajišťuje sám autor, ale vydavatel. Zpravidla se vybírají pouze  poplatky na straně autora ve formě (APC – article proccesing charge). Tradiční vydavatelé často využívají tzv. hybridní model, v rámci čísla, které obsahuje pouze články pro předplatitele, vydají některé články zdarma v režimu zlaté cesty Open Access.

Více na stránkách Ústřední knihovny:

https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/chci-publikovat-open-access/zlata-cesta/

 

Rozlišují se tři základní modely otevřených časopisů:

 • Čisté otevřené časopisy

Kompletní obsah časopisu je otevřeně dostupný, náklady spojené s vydáváním nese vydavatel (např. univerzitní vydavatelství, vědecká komunita).

Příklad: Envigogika nebo Global Health Research and Policy

 • Placené otevřené časopisy

Kompletní obsah časopisu je otevřeně dostupný, náklady spojené s vydáním článku nese autor – platí publikační poplatek; často je tento typ časopisů zaměňován za celou zlatou cestu.

Příklad: PLoS ONE nebo Occupational Therapy International

 • Hybridní časopisy

Časopis je standardně dostupný předplatitelům, pouze vybrané články, kde si autor zaplatí publikační poplatek, jsou dostupné otevřeně.