Předávání rukopisů do Karolina

Pokyny pro předávání rukopisů do Nakladatelství Karolinum
Korekturní značky

Formuláře:

Všechny zde uvedené formuláře vyplňte a odevzdejte současně s rukopisem do sekretariátu Ústavu vědeckých informací. Nakladatelství Karolinum autorům doporučuje přiložit k rukopisu dva oponentní posudky. Všechny formuláře jsou ve formátu .doc (Microsoft Word) a je možné si je stáhnout na svůj lokální PC.

Pro tvorbu a úpravu obrazových příloh lze využít program GIMP (ke stažení ZDE). S případnými dotazy se obraťte na:

Mgr. Drahomíra Dvořáková, tel.22443 5844

Denisa Sládková, tel. 22443 5853