Turnitin

Turnitin je systém, který slouží k detekci i prevenci plagiátorství a zvýšení kvality akademických prací.

Hlavní myšlenkou systému je zvýšení kvality prací a detekce i prevence plagiátorství. Školitel poskytuje studentům zpětnou vazbu vkládáním komentářů či poznámek přímo do textu práce. Pro hodnocení prací lze také využít hodnotící formuláře či rubriky.  Systém je využíván na špičkových světových univerzitách.

Přihlášení do systému Turnitin.

Vše podstatné o systému Turnitin najdete na webu Ústřední knihovny UK. Výběrově návody a podklady pro práci se systémem Turnitin:

Pro práci s Turnitinem je potřeba znát a mít platné přihlašovací údaje do Centrální autentizační služby UK (CAS).

Na 2. lékařské fakultě  UK  poskytuje  podporu  Ústav  vědeckých  informací,  v  případě  potřeby  se  obracejte na fakultní koordinátorku Mgr. Drahomíru Dvořákovou (email: drahomira.dvorakova@lfmotol.cuni.cz; tel.: 224 435 844).

Užitečné odkazy

Top 5 Turnitin Features #eAssessment