Pro pedagogy a lékaře

Nabídka semináře E-zdroje pro Váš obor

  • seminář proběhne přímo v prostorách Vaší kliniky či ústavu v délce 0,5 až 1,5 hod. či výše dle potřeby.

Předběžná osnova (dle požadavku přizpůsobíme školení na míru):

  • oborové e-zdroje článků, časopisů, knih a e-knih – jak co nejrychleji dohledat konkrétní článek, téma aj.;
  • přístup do e-zdrojů z nemocničních počítačů & vzdálený přístup z domova;
  • tipy pro využívání e-zdrojů;
  • co dalšího knihovna ÚVI nabízí.

V případě zájmu se obraťte na: Mgr. Drahomíra Dvořáková (l. 5844, drahomira.dvorakova@lfmotol.cuni.cz)