E-learning

Elektronická podpora výuky

Administrace systémů a podpora uživatelů:

Podpora uživatelů (LMS Moodle)

Mgr. Drahomíra Dvořáková

tel: 224 435 844

Administrace systémů

Mgr. Alexandra Polášková

Moodle

Moodle je na 2. LF UK systémem, který slouží studentům zejména ke zpřístupnění výukových materiálů (přednášek i videí), testování i další interakci. 

Návody k Moodle naleznete na adrese: https://dl.cuni.cz/podpora/

JAK SE PŘIHLÁSIT do Moodle:

 1. Klepněte v pravém horním rohu na Přihlásit se
 2. Přihlaste se svými údaji z Centrální autentizační služby UK (jako do SISu)
 3. Pro vstup do vlastního kurzu je někdy požadován klíč k zápisu, který Vám sdělí učitel

PRO UČITELE – JAK POŽÁDAT O ZALOŽENÍ KURZU V MOODLE

 1. Jděte na stránku https://moodleoffice.cuni.cz/login
 2. Přihlaste se svými údaji z Centrální autentizační služby UK (jako do SISu)
 3. Vyplňte dotazník pro založení kurzu
 4. Dostanete potvrzení o vyplnění dotazníku
 5. Kurz Vám bude vytvořen nejpozději do 48 hod, o vytvoření kurzu obdržíte informaci e-mailem

WikiSkripta jsou prostorem pro kooperativní tvorbu a ukládání medicínských výukových materiálů. WikiSkripta byla vytvořena pro studenty a učitele všech lékařských fakult ČR a SR. Jsou určena převážně pro pregraduální výuku a postupně se plní výukovými texty. O podporu autorů a dodržování úrovně a pravidel se stará redakce.

Medical Media je projekt, který vytváří 1. LF UK, spolu s 2. LF UK a 3. LF UK. V rámci tohoto projektu jsou poskytována streamovaná videa.

JAK SE PŘIHLÁSIT do MedicalMedia:

 1. Klepněte v pravém horním rohu na Přihlásit se
 2. Klepněte vpravo na volbu Učitelé/studenti UK
 3. Vyberte ze seznamu institucí Univerzitu Karlovu (pokud jste se již před tím přihlašovali k jinému systému pomocí Shibbolethu, tak již není tento krok vyžadován)
 4. Přihlaste se svými údaji z Centrální autentizační služby UK (jako do SISu)