Práce s poznámkami

Cornellova metoda psaní poznámek

Walter Pauk z Cornellovy Univerzity vymyslel šikovnou metodu pro psaní poznámek i výpisků. Samotný postup je popsán v 5 min. videu, ukázku najdete na této adrese. Před samotným psaním si nejprve plochu rozdělíme na čtyři části. Do první části napíšeme název poznámek a datum, ve druhé uvedeme klíčové myšlenky, důležité pojmy, události i data. Ve třetí je prostor pro vlastní poznámky a ve čtvrté shrnutí hlavních myšlenek. Poznámky jsou dynamické, doplňovat informace můžeme kdykoliv.

Proč využívat tuto metodu

Lépe si informace utřídíme a zpětně vybavíme (příprava na zkoušku či test, podpora pro psaní odborného článku aj.). Pomáhá nám to v přemýšlení v kontextu dané problematiky.

Myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy jsou velmi šikovným nástrojem, jak dostat informace do našeho mozku a jak z něj informace dostat ven. Pomáhají nám tím, že aktivují celý mozek, lépe plánujeme, jsme tvořivější, šetříme čas, jsme schopni vnímat problém jako celek a přemýšlet v kontextu.

Pravidla vytváření

Začínáme kreslit uprostřed papíru. Používáme barvy a obrázky. Vytváříme nejprve hlavní větve, potom větve druhé úrovně, pak větve třetí úrovně – mozek totiž pracuje pomocí asociací. Větve zakreslujeme jako křivky, ne jako přímky. Používáme jednoduché klíčové slovo či slovní spojení a kreslíme na celou plochu. Vše o myšlenkových mapách ve videu. Pro vytváření myšlenkových map můžeme použít nástroj Coggle či nástroj MindMeister.