E-prezenčka

Prohlížení plných textů knih ve vybraných knihovnách UK

E-prezenčka je projekt financovaný z Fondu rozvoje vysokých škol. Zúčastněné knihovny UK zdigitalizovaly nejžádanější a špatně dostupné knihy ze svých fondů, které zpřístupnily v souladu s Autorským zákonem na zabezpečených terminálech v knihovnách. Vzhledem k ochraně autorských práv není možné je zpřístupnit vzdáleně ani jakkoliv šířit v elektronické podobě. Z knih je možné pořídit pouze tištěnou kopii na vybraných tiskárnách v prostorách knihoven. Výhodou je, že zúčastněné knihovny UK mohou sdílet všechny naskenované dokumenty ze svých fondů.

Knihovny, které se účastní projektu: Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích, Knihovna Fakulty sociálních věd, Knihovna Evangelické teologické fakulty, Knihovna Filozofické fakulty, Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty, Knihovna 1. lékařské fakulty, Knihovna 2. lékařské fakulty,  Knihovna Fakulty tělesné výchovy a sportu, Knihovna Pedagogické fakulty

Prostřednictvím E-prezenčky jsou pro vás dostupné všechny knihy, které naskenovaly zúčastněné knihovny.

Jak plný text knihy najdete?

Seznam naskenovaných knih najdete v  Centrálním katalogu (všechny dokumenty, které mají v kolonce Exempláře uvedeno E-prezenčka) nebo v  Digitálním univerzitním repozitáři (vše z digitální sbírky E-prezenčka).

V Ústavu vědeckých informací 2. LF je pro zobrazení plných textů možné využít jakýkoliv počítač ve studovnách knihovny. V počítačích je nainstalován software pro prohlížení textů, který naleznete na ploše pod názvem Eprezencka.

 eprezn

Ikona terminálu E-prezenčky

Po kliknutí na ikonu E-prezenčky se dostanete do seznamu plných textů, který je umístěn v zabezpečeném prostoru digitálního repozitáře UK. V repozitáři je možné vyhledávat, a to podle názvu, autora, předmětu apod. Po kliknutí na ikonu PDF se dostanete do elektronické verze dokumentu. Z důvodu ochrany autorských práv nelze práci ani její část stáhnout ani odeslat e-mailem. Možný je pouze tisk na vybraných tiskárnách.

Kopie na vyžádání

Na vyžádání vám zajistíme kopii knihy z našeho fondu. V katalogu vyhledejte požadovanou knihu a klikněte na odkaz Kopie a zadejte požadované údaje. Až bude kopie připravená, budeme vás kontaktovat. Cena za kopii dle ceníku – 2 Kč za A4.

  D
  Dermatovenerologie  Vosmík František
  Dětská gynekologie Hořejší Jan   
  Dětská klinická psychologie Říčan Pavel  
  Dětská stomatologie Komínek Jaroslav
  Dětské lékařství Houštěk Josef  
  Dětské zlomeniny Havránek Petr

  Diagnostické a léčebné

  rozvahy z 1. infekční kliniky 2. LF UK

  Havlík Jiří 
  E
   Elektrokardiografický atlas Šumbera Josef  
   Ergoterapie 1 Klusoňová Eva
   Ergoterapie 2 Pfeiffer Jan  
  F
   Facilitační metody v léčebné rehabilitaci Pfeiffer Jan  
   Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže Máček Miloš      
  G
   Geriatrie pro praktického lékaře Topinková Eva 
   Goniometrie Janda Vladimír
  Gynekologie Macků František
  H
   Harperova biochemie Murray Robert K.    
  I
  Infekční nemoci  Havlík Jiří  
  Intervenční radiologie Hlava Antonín

   

  J
  Jazyk latinský  Strakošová Soňa
  K
  Kardiologie Štejfa Miloš  
  Klinická biochemie, 1.část Masopust Jaroslav
  Klinická biochemie, 2.část Masopust Jaroslav
  Klinická onkologie Koutecký Josef 
  Kompendium neodkladné péče Počta Jaroslav  
  L
  Léčebná tělesná výchova II  Lánik Vladimír  
  Lékařská terminologie Kábrt   Jan
  Liečebná telesná výchova I Lánik   Vladimír
  N
  Neodkladná resuscitace  Cvachovec Karel 
  O
  Obecná a speciální neurologie I  Krejčová Hana
  Obecná a speciální neurologie II Krejčová Hana
  Obecná patologie v poznámkách Stejskal Josef
  Ortopedie  Koudela Karel

  Ošetrovateĺstvo.Koncepcia,

  ošetrovatelský proces a praxe 1

  Kozierová Barbara

  Ošetrovateĺstvo.Koncepcia,

  ošetrovatelský proces a praxe 2

  Kozierová Barbara
  Ošetřovatelství III/1 Nejedlá Marie
  Ošetřovatelství III/2 Nejedlá Marie
  Ošetřovatelství IV/1 Nejedlá Marie
  Ošetřovatelství IV/2 Nejedlá Marie
  Otolaryngologie Hybášek Ivan
  Otolaryngologie Škeřík Pavel
  P
  Patofyziologie dýchání  Paleček František 
  Patologická fyziologie srdce a cév Ošťádal Bohuslav
  Patologie Bednář Blahoslav 
  Pohybový systém a zátěž Kučera Miroslav
  Porodnictví  Macků František

  Principy biochemických vyšetřovacích

  metod 1.část

  Doležalová Věra

  Principy biochemických vyšetřovacích

  metod 2.část

  Doležalová Věra
  První pomoc Dvořáček Ivan
  Příručka první pomoci Dvořáček Ivan
  R
  Radiologie a nukleární medicína  Blažek Oskar
  Rehabilitace s využitím techniky Pfeiffer Jan
  S
  Soudní lékařství Tesař Jaromír
  Soudní lékařství Bouška Ivan
  Sportovní medicína Kučera Miroslav
  Systematická, topografická a klinická anatomie 1 Petrovický Pavel
  Systematická, topografická a klinická anatomie 2 Doskočil Milan
  Systematická, topografická a klinická anatomie 3 Mrázková Olga
  Systematická, topografická a klinická anatomie 4 Dylevský Ivan
  Systematická, topografická a klinická anatomie 5 Grim Miloš
  Systematická, topografická a klinická anatomie 6 Seichert Václav
  Systematická, topografická a klinická anatomie 7 Eliška Oldřich
  Systematická, topografická a klinická anatomie 8 Druga Rastislav
  Systematická, topografická a klinická anatomie 9 Petrovický Pavel
  Systematická, topografická a klinická anatomie 10 Petrovický Pavel
  Systematická, topografická a klinická anatomie 11 Eliška Oldřich
  T
  Topografická pitva 1 Seichert Václav
  Topografická pitva 2  Seichert Václav
  Topografická pitva 3 Stingl Josef  
  Topografická pitva 4 Seichert Václav
  U
  Úvod do gerontologie a geriatrie. 1.díl  Kalvach Zdeněk 
  V
  Vnitřní lékařství 1. Propedeutika  Klener Pavel
  Vnitřní lékařství 2. Kardiologie. Angiologie Hradec Jaromír
  Vnitřní lékařství 3. Pneumologie Homolka Jiří
  Vnitřní lékařství 4. Gastroenterologie. Hepatologie Jirásek Václav
  Vnitřní lékařství 5. Imunologie Fučíková Terezie
  Vnitřní lékařství 6. Endokrinologie. Poruchy metabolismu a výživy Marek Josef
  Vnitřní lékařství 7. Revmatologie Pavelka Karel
  Vnitřní lékařství 8. Hematologie Klener Pavel
  Vnitřní lékařství 9. Nefrologie Tesař Vladimír
  Vnitřní lékařství 10. Varia Mareček Zdeněk
  Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů II.díl Kalvach Zdeněk
  Vybrané kapitoly z patobiochemie orgánů Masopust Jaroslav
  Z
  Základy anesteziologie a neodkladné péče se zaměřením na dětský věk  Pachl Jan
  Základy buněčné biologie Alberts Bruce
  Základy fyziatrické léčby Capko Ján
  Základy lékařské biofyziky Beneš Jiří
  Zrození člověka Moore Keith L.
  KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty