E-prezenčka

Prohlížení plných textů knih ve vybraných knihovnách UK

E-prezenčka je projekt financovaný z Fondu rozvoje vysokých škol. Zúčastněné knihovny UK zdigitalizovaly nejžádanější a špatně dostupné knihy ze svých fondů, které zpřístupnily v souladu s Autorským zákonem na zabezpečených terminálech v knihovnách. Vzhledem k ochraně autorských práv není možné je zpřístupnit vzdáleně ani jakkoliv šířit v elektronické podobě. Z knih je možné pořídit pouze tištěnou kopii na vybraných tiskárnách v prostorách knihoven. Výhodou je, že zúčastněné knihovny UK mohou sdílet všechny naskenované dokumenty ze svých fondů.

Knihovny, které se účastní projektu: Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích, Knihovna Fakulty sociálních věd, Knihovna Evangelické teologické fakulty, Knihovna Filozofické fakulty, Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty, Knihovna 1. lékařské fakulty, Knihovna 2. lékařské fakulty,  Knihovna Fakulty tělesné výchovy a sportu, Knihovna Pedagogické fakulty

Prostřednictvím E-prezenčky jsou pro vás dostupné všechny knihy, které naskenovaly zúčastněné knihovny.

Jak plný text knihy najdete?

Seznam naskenovaných knih najdete v  Centrálním katalogu (všechny dokumenty, které mají v kolonce Exempláře uvedeno E-prezenčka) nebo v  Digitálním univerzitním repozitáři (vše z digitální sbírky E-prezenčka).

V Ústavu vědeckých informací 2. LF je pro zobrazení plných textů možné využít jakýkoliv počítač ve studovnách knihovny. V počítačích je nainstalován software pro prohlížení textů, který naleznete na ploše pod názvem Eprezencka.

 eprezn

Ikona terminálu E-prezenčky

Po kliknutí na ikonu E-prezenčky se dostanete do seznamu plných textů, který je umístěn v zabezpečeném prostoru digitálního repozitáře UK. V repozitáři je možné vyhledávat, a to podle názvu, autora, předmětu apod. Po kliknutí na ikonu PDF se dostanete do elektronické verze dokumentu. Z důvodu ochrany autorských práv nelze práci ani její část stáhnout ani odeslat e-mailem. Možný je pouze tisk na vybraných tiskárnách.

Kopie na vyžádání

Na vyžádání vám zajistíme kopii knihy z našeho fondu. V katalogu vyhledejte požadovanou knihu a klikněte na odkaz Kopie a zadejte požadované údaje. Až bude kopie připravená, budeme vás kontaktovat. Cena za kopii dle ceníku – 2 Kč za A4.

Kontaktujte: Kontaktujte:
Bc. Lukáš Šedivý ,l. 5849, 5871

 

D
Dermatovenerologie  Vosmík František
Dětská gynekologie Hořejší Jan   
Dětská klinická psychologie Říčan Pavel  
Dětská stomatologie Komínek Jaroslav
Dětské lékařství Houštěk Josef  
Dětské zlomeniny Havránek Petr

Diagnostické a léčebné

rozvahy z 1. infekční kliniky 2. LF UK

Havlík Jiří 
E
 Elektrokardiografický atlas Šumbera Josef  
 Ergoterapie 1 Klusoňová Eva
 Ergoterapie 2 Pfeiffer Jan  
F
 Facilitační metody v léčebné rehabilitaci Pfeiffer Jan  
 Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže Máček Miloš      
G
 Geriatrie pro praktického lékaře Topinková Eva 
 Goniometrie Janda Vladimír
Gynekologie Macků František
H
 Harperova biochemie Murray Robert K.    
I
Infekční nemoci  Havlík Jiří  
Intervenční radiologie Hlava Antonín

 

J
Jazyk latinský  Strakošová Soňa
K
Kardiologie Štejfa Miloš  
Klinická biochemie, 1.část Masopust Jaroslav
Klinická biochemie, 2.část Masopust Jaroslav
Klinická onkologie Koutecký Josef 
Kompendium neodkladné péče Počta Jaroslav  
L
Léčebná tělesná výchova II  Lánik Vladimír  
Lékařská terminologie Kábrt   Jan
Liečebná telesná výchova I Lánik   Vladimír
N
Neodkladná resuscitace  Cvachovec Karel 
O
Obecná a speciální neurologie I  Krejčová Hana
Obecná a speciální neurologie II Krejčová Hana
Obecná patologie v poznámkách Stejskal Josef
Ortopedie  Koudela Karel

Ošetrovateĺstvo.Koncepcia,

ošetrovatelský proces a praxe 1

Kozierová Barbara

Ošetrovateĺstvo.Koncepcia,

ošetrovatelský proces a praxe 2

Kozierová Barbara
Ošetřovatelství III/1 Nejedlá Marie
Ošetřovatelství III/2 Nejedlá Marie
Ošetřovatelství IV/1 Nejedlá Marie
Ošetřovatelství IV/2 Nejedlá Marie
Otolaryngologie Hybášek Ivan
Otolaryngologie Škeřík Pavel
P
Patofyziologie dýchání  Paleček František 
Patologická fyziologie srdce a cév Ošťádal Bohuslav
Patologie Bednář Blahoslav 
Pohybový systém a zátěž Kučera Miroslav
Porodnictví  Macků František

Principy biochemických vyšetřovacích

metod 1.část

Doležalová Věra

Principy biochemických vyšetřovacích

metod 2.část

Doležalová Věra
První pomoc Dvořáček Ivan
Příručka první pomoci Dvořáček Ivan
R
Radiologie a nukleární medicína  Blažek Oskar
Rehabilitace s využitím techniky Pfeiffer Jan
S
Soudní lékařství Tesař Jaromír
Soudní lékařství Bouška Ivan
Sportovní medicína Kučera Miroslav
Systematická, topografická a klinická anatomie 1 Petrovický Pavel
Systematická, topografická a klinická anatomie 2 Doskočil Milan
Systematická, topografická a klinická anatomie 3 Mrázková Olga
Systematická, topografická a klinická anatomie 4 Dylevský Ivan
Systematická, topografická a klinická anatomie 5 Grim Miloš
Systematická, topografická a klinická anatomie 6 Seichert Václav
Systematická, topografická a klinická anatomie 7 Eliška Oldřich
Systematická, topografická a klinická anatomie 8 Druga Rastislav
Systematická, topografická a klinická anatomie 9 Petrovický Pavel
Systematická, topografická a klinická anatomie 10 Petrovický Pavel
Systematická, topografická a klinická anatomie 11 Eliška Oldřich
T
Topografická pitva 1 Seichert Václav
Topografická pitva 2  Seichert Václav
Topografická pitva 3 Stingl Josef  
Topografická pitva 4 Seichert Václav
U
Úvod do gerontologie a geriatrie. 1.díl  Kalvach Zdeněk 
V
Vnitřní lékařství 1. Propedeutika  Klener Pavel
Vnitřní lékařství 2. Kardiologie. Angiologie Hradec Jaromír
Vnitřní lékařství 3. Pneumologie Homolka Jiří
Vnitřní lékařství 4. Gastroenterologie. Hepatologie Jirásek Václav
Vnitřní lékařství 5. Imunologie Fučíková Terezie
Vnitřní lékařství 6. Endokrinologie. Poruchy metabolismu a výživy Marek Josef
Vnitřní lékařství 7. Revmatologie Pavelka Karel
Vnitřní lékařství 8. Hematologie Klener Pavel
Vnitřní lékařství 9. Nefrologie Tesař Vladimír
Vnitřní lékařství 10. Varia Mareček Zdeněk
Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů II.díl Kalvach Zdeněk
Vybrané kapitoly z patobiochemie orgánů Masopust Jaroslav
Z
Základy anesteziologie a neodkladné péče se zaměřením na dětský věk  Pachl Jan
Základy buněčné biologie Alberts Bruce
Základy fyziatrické léčby Capko Ján
Základy lékařské biofyziky Beneš Jiří
Zrození člověka Moore Keith L.