FAQ

Jaké databáze má knihovna k dispozici?

Rychlý přístup k vybraným databázím naleznete pod odkazem TOP databáze. Seznam dalších zdrojů 2.LF naleznete pod odkazem Databáze. Komplexní přehled za celou UK je k dispozici na portálu PEZ.

Platí mi průkaz uživatele/ průkaz UK i v jiné knihovně?

Průkazy UK platí ve všech knihovnách Univerzity Karlovy. Uživatel je povinen dodržovat výpůjční lhůty, výpůjční řád konkrétní fakultní knihovny UK.

Jak zjistím, které nové knihy má knihovna ve fondu?

Klikněte na odkaz Nové knihy na úvodní webové stránce knihovny.

Jak si zarezervovat knihu?

Knihu si může rezervovat registrovaný uživatel knihovny na základě platného průkazu. Rezervaci lze provést pouze po přihlášení ke čtenářskému kontu v katalogu knihovny. Rezervace lze zadávat pouze v případě, pokud jsou všechny výtisky daného titulu vypůjčeny. Po splnění rezervace je kniha připravena k vyzvednutí po dobu 7 dnů ve výpůjčním protokole, poté bude rezervace automaticky zrušena. Nemáte-li již o zarezervovanou publikaci zájem, před uplynutím lhůty můžete rezervaci zrušit ve svém čtenářském kontě nebo toto oznámit ve výpůjčním protokole knihovny.

Návod – rezervace dokumentu

Jak zjistit co mám vypůjčeno a kdy musím knihy vrátit?

Informace o stavu svého čtenářského konta získáte po přihlášení ke kontu v katalogu knihovny. Součástí čtenářského konta jsou informace o výpůjčkách a o datu vrácení. Zde je možné si knihy také prodloužit nebo rezervovat další knižní titul. V kontě je také možné upravovat kontaktní údaje včetně e-mailu.

Co mám dělat, pokud vaše knihovna hledanou knihu nevlastní?

katalogu knihovny je možné vyhledávat i ve všech ostatních knihovnách Univerzity Karlovy, viz návod pro vyhledávání. Pokud kniha není ani v jiné knihovně Univerzity Karlovy, je možné využít souborného katalogu Národní knihovny. Zaměstnanci 2. LF nebo FN Motol mohou požádat o MVS – meziknihovní výpůjční službu.

Jak si prodloužit výpůjčky?

Výpůjčky je možné si prodloužit po přihlášení ke čtenářskému kontu v katalogu knihovny. Každá vypůjčená publikace lze prodloužit pouze 2x vždy před uplynutím výpůjční lhůty nebo max. 1 den po uplynutí výpůjční lhůty – den tolerance. V ostatních případech je nutné situaci řešit osobně v Ústavu vědeckých informací – Výpůjční protokol. Dále také telefonicky nebo e-mailem.

Návod – prodloužení dokumentu

Máte WiFi?

Knihovna je pokryta bezdrátovou sítí WiFi, která umožňuje připojení vlastního notebooku k internetu pomocí účtu Eduroam. K přihlášení do sítě je nutné vytvořit připojení na svém notebooku a být zaměstnancem nebo studentem UK.

Jak si vypůjčit knihu?

Knihu si může vypůjčit registrovaný uživatel knihovny na základě platného průkazu. Zda knihovna danou knihu vlastní, je možné prověřit v katalogu knihovny, příp. telefonicky nebo e-mailem u pracovníků výpůjčního protokolu.

Návod – vyhledávání v katalogu

Jak se stát uživatelem?

Student, zaměstnanec 2. LF

Uživatelem knihovny se stává osoba na základě vyplněné přihlášky při osobní návštěvě. Přihláška je ověřena na základě dokladu totožnosti. Student vyplňuje přihlášku do knihovny při zápisu do 1. ročníku.

Dokladem registrace v knihovně je vystavení průkazu uživatele, který uživatele opravňuje k využívání služeb a pobytu ve veřejných prostorách knihovny.

Studentům a zaměstnancům 2. LF se při registraci v knihovně průkazy nevydávají, nahrazují je průkazy UK vydávané jednotně Univerzitou Karlovou v Praze.

Ostatní uživatelé

Uživatelem knihovny se stává osoba na základě vyplněné přihlášky při osobní návštěvě. Přihláška je ověřena na základě dokladu totožnosti. Dokladem registrace v knihovně je vystavení průkazu uživatele, který uživatele opravňuje k využívání služeb a pobytu ve veřejných prostorách knihovny. Uživatelům průkazy vystaví knihovna.

Co znamenají barevné nálepky na hřbetech knih?

Barevné nálepky signalizují status výpůjčky:

bookrRůžová – výpůjčka na 2 týdny

 

bookgZelená – výpůjčka na 2 týdny

 

bookoOranžová – prezenčně, na víkend

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty