Formulář rešerše

Upozornění
Pro každé zadání použijte vždy samostatný formulář. Rešerše se vyhotovují pouze pro zaměstnance UK 2. LF a FN Motol. Předávány jsou elektronicky, tištěné výstupy jen v opodstatněných případech!
Údaje o rešerši
Druh rešerže (vyžadováno)
jednorázováprůběžná
Databáze (vyžadováno)
MedlineEmbaseBMČ/Česká lékařská bibliografieBMS/Slovenská lékarská bibliografie

Jiné databáze nebo informační zdroj (uveďte):

Úplný seznam databází - viz
Databáze

Časové rozmezí, nevyplňujte pokud chcete bez omezení

Hledané téma (volný slovní popis): (vyžadováno)

Kategorie

děti celkověprenatálnínovorozencikojenci,batolatapředškolníškolnímladistvídospělí celkověstřední věkstařílidé celkověmužiženylaboratorní zvířata

Klíčová slova

Termín vyhotovení (ihned/dnů/týdnů)

Rešerše určena pro:

klinikupřednáškudiplom. prácivýzkumčlánek/knihuatestaci/habilitacivýukustudium

jiné:

Údaje o žadateli
Jméno a příjmení, titul(y) (vyžadováno)

Pracoviště (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)

E-mail (vyžadováno)

Datum zadání (vyžadováno)

Další nastavení
Výstupní médium:

e-poštaCD/DVD(zadavatele)papír A4 (do 10 ks)
Opište kód z obrázku (vyžadováno)
captcha