Konto čtenáře

Centrální katalog (CKIS) je souborný katalog knihoven fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy v Praze. Najdete zde záznamy tištěných a elektronických dokumentů (knihy, časopisy, kvalifikační práce a další druhy dokumentů), které se nachází ve fondu jednotlivých knihoven UK. K využívání služeb Centrálního katalogu  je nutná registrace v Ústavu vědeckých informací (knihovna) 2 lékařské fakultě. Uživatelem knihovny se stává osoba na základě vyplněné přihlášky při osobní návštěvě. Přihláška je ověřena na základě dokladu totožnosti. Student vyplňuje přihlášku do knihovny při zápisu do 1. ročníku. Dokladem registrace v knihovně je vystavení průkazu uživatele, který uživatele opravňuje k využívání služeb a pobytu ve veřejných prostorách knihovny. Studentům a zaměstnancům 2. LF se při registraci v knihovně průkazy nevydávají, nahrazují je průkazy UK vydávané jednotně Univerzitou Karlovou v Praze (průkazy je možné získat v Informačním a poradenském centru UK).

Registrovaní uživatele mohou sledovat své čtenářské konto, prodlužovat si půjčené dokumenty, rezervovat si dokumenty v knihovně. Pro výpůjčku, prodloužení či rezervaci dokumentů se musíte přihlásit do centrálního katalogu:  Přihlásit se

Návody: