Tablety

Ústav vědeckých informací (dále jen knihovna) zakoupila 5 IPadů, které si mohou půjčovat studenti prezenčního studia a zaměstnanci 2. LF nebo FN Motol bez závazků vůči knihovně. IPad si lze zapůjčit k prezenčnímu studiu v PC studovně knihovny u příslušného pracovníka. Podpisem smlouvy se uživatel zavazuje k dodržení podmínek užití zapůjčeného elektronického zařízení.

          Podmínky výpůjčky elektronického zařízení se řídí Smlouvou o výpůjčce elektronického zařízení, provozním a výpůjčním řádem a občanským zákoníkem.

            IPady jsou vybaveny vnitřní pamětí 32GB a jsou připojeny k WiFi síti. IPad je dodáván s řadou předinstalovaných základních aplikací. Do zařízení bylo pracovníky knihovny 2. LF doinstalováno 17 aplikací z oborů medicíny.

            Uživatelé si mohou vytvářet či stahovat vlastní obsah, ale všechna tato data (údaje, dokumenty) musí před vrácením zařízení vymazat! Ipad tedy bude vrácen jen s předinstalovanými aplikacemi a soubory. Jakýkoliv nákup médií či aplikací je na vlastní zodpovědnost uživatele a musí být uskutečněn na jeho vlastní náklady, pomocí jeho vlastního Apple ID.

            Zařízení se vrací opět v PC studovně, v plně funkčním stavu, včetně příslušenství. Z důvodů kontroly se musí vracet v nabitém stavu.

  Uživatelská příručka pro iPad

Seznam aplikací - iPady UVI 2.LF UK, vč. oborů, kterých se týkají:
Kontaktujte: Kontaktujte:
Bc. Lukáš Šedivý, l. 5849, 5871