Magisterské studium

Zimní semestr
Lékařství – Lékařská informatika (2. ročník)
Sylabus
Fyzioterapie – Metodologie vědy a statistické zpracování dat (2. ročník)
Sylabus

Letní semestr
Fyzioterapie – Metodologie vědy a statistické zpracování dat (1. ročník)
Sylabus

Povolené absence