Magisterské studium

Zimní semestr
Lékařství – Lékařská informatika (2. ročník)
Sylabus
E-learningový kurz
Fyzioterapie – Metodologie vědy a statistické zpracování dat (2. ročník)
Sylabus
E-learningový kurz

Letní semestr
Fyzioterapie – Metodologie vědy a statistické zpracování dat (1. ročník)
Sylabus
E-learningový kurz

Povolené absence

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty