Užitečné odkazy

Sekce obsahuje odkazy jednak na weby spojené s hodnocením výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR a jednak na některé světové databáze (též obsaženo v sekci databáze, zde ovšem pojato z jiného úhlu pohledu).

linkDomovská stránka Rady pro vývoj, výzkum a inovace (RVVI), orgánu stanovujícího parametry hodnocení VO a rozdělování finančních prostředků na VaVaI.

linkIntegrovaný portál Informačního systému VaVaI (IS VaVaI). Nejdůležitější je sekce „RIV – výsledky VaVaI“, obsahující data dodaná výzkumnými organizacemi (VO), tedy i 2. LF UK a FN v Motole.

linkDalší z portálů IS VaVaI, obsahuje nejen celkové výsledky hodnocení VO v roce 2013, ale též bodové hodnocení jednotlivých výstupů, případně důvody jejich vyřazení z hodnocení.

linkZ pohledu sběru dat a scientometrie je WoS zdrojem nejen informací o článcích J-imp,ale též o citacích, a H-indexu. Sem zamíří dříve či později každý, kdo má zájem o habilitační či jmenovací řízení, stejně jako akreditaci pracoviště či oboru.

linkPro výsledky druhu J-imp je tato databáze, někdy prostě označovaná jen JCR, možná ještě důležitější než samotný WoS. Je totiž zdrojem základních stavebních prvků scientometrie a hodnocení VO – impakt faktoru a Journal Ranking.

linkDruhá nejdůležitější citační databáze, obsahuje v zásadě tytéž tituly jako WoS +„dvanáctibodové“ recenzované časopisy. Obsahuje i české impaktované a nejprestižnější recenzované časopisy.

linkBibligraphia Medica Čechoslovaca (BMČ) je databáze, která je jediným souhrnným zdrojem informací o českých recenzovaných časopisech z oblasti medicíny, včetně těch obsažených v PDF seznamu RVVI („čtyřbodových“).