WORKSHOP – Karger Publishers: An Author’s Guide to Scientific Publishing in Biomedicine

Map Unavailable

Datum / čas
Datum - 26/09/2019
14.30 - 16.00


Zveme Vás ve čtvrtek 26.9. ve 14:30 hod. na workshop Karger Publishers zaměřený na vědecké publikování. Workshop proběhne v anglickém jazyce.

O workshopu

  • Workshop Karger je určen jak pro studenty (doktorského studia) na začátku jejich profesionální dráhy, kteří píší své první vědecké články, tak pro vědce, pro které je zajímavý „občerstvovací“ kurz o publikování odborných článků.
  • V první části se zaměříme na vydavatelský proces, osvětlíme mechanismy vědeckého publikování a nahlédneme do průběhu výběru správného časopisu pro konkrétní článek a poskytneme detailní informace o recenzním řízení.
  • Druhá část nabídne různé tipy a triky týkající se vlastního rukopisu: od základní struktury k detailním informacím včetně užitečných příkladů a rad, jak psát odborný článek.
  • Workshop proběhne v anglickém jazyce.

About workshop

  • The Karger Workshop is a session designed for both students just starting their professional careers and writing their first scientific papers, as well as scientists looking for a quick refresher how to publish a research paper.
  • The first part of the session focuses on the publishing process: shining a light onto the mechanisms of research publishing and giving an insight into the process of selecting the right journal for one’s article and providing detailed information on the review process.
  • The second part offers a variety of tips and tricks concerning the manuscript itself: from basic structure to detailed information including a variety of useful examples and advices how to be effective in writing a research article.
  • The workshop will be performed in English only.

Workshop se uskuteční 26.9. od 14:30 do 16:00 v učebně S2-2 Děkanátu 2. LF UK (Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5). Učebna není vybavena počítači.

Těšíme se na Vaši účast.

Na workshop se, prosím, přihlaste přes níže uvedený registrační formulář.

Pro více informací kontaktujte Mgr. Drahomíru Dvořákovou (224 43 5844; e-mail: drahomira.dvorakova@lfmotol.cuni.cz)

Rezervace

Rezervace jsou uzavřeny.

WORKSHOP – Karger Publishers: An Author’s Guide to Scientific Publishing in Biomedicine