Oficiální zahájení sběru publikační činnosti (zejména) za rok 2011

ÚVI oficiálně zahajuje veřejnou fázi sběru publikací za rok 2011, případně starších, dosud nehlášených. Prioritním účelem sběru je zisk dat pro RIV12, jehož požadavky do značné míry určují rozsah, obsah a termín; více informací na stránkách ÚVI určených pro sběr publikací.