Přehled všech databází – písmeno A

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

ACS JOURNALS
Časopisy American Chemical Society (plnotextově dostupných 10 licencovaných titulů – včetně biomedicínských)

A.D.A.M. MEDICAL ENCYCLOPEDIA
Lékařská encyklopedie (více jak 4000 hesel, fotografie, ilustrace)

AFRICAN JOURNALS ONLINE (AJOL)
Africké vědecké časopisy, včetně lékařských

AGELINE
Sociální gerontologie a problematika stárnutí

AISLP
Automatizovaný informační systém léčivých přípravků a parafarmaceutik, registrovaných
v ČR a na Slovensku

AISLP Online
Zkrácená online verze AISLP

ALCOHOL CONTROL DATABASE
Protialkoholová politika, preventivní programy a výzkumné projekty v evropských zemích

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH Journals
Licenčně dostupné tituly: Cancer Research, Clinical Cancer Research, Cancer Reviews Online

AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY Journals
Licenčně dostupná kompletní kolekce časopisů vydávaných ASM

ANATOMY ATLASES / A digital library of anatomy information
Anatomie člověka shrnutá do podoby digitálních atlasů

ANATOMY OF THE HUMAN BODY
E-reprint 20. vydání klasického, bohatě ilustrovaného Greyova Anatomického atlasu. (Philadelphia: Lea & Febiger, 1918. — New York : Bartleby.com, 2000.)

ANOMALIES AND CURIOSITIES OF MEDICINE
Encyklopedická sbírka vzácných a neobvyklých medicínských případů, od starověku až ke konci 19. století

ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK
Slovníková databáze vědeckých poznatků, získávaných a užívaných při zkoumání člověka, společnosti a kultury, dějin literatury a umění (projekt Masarykovy univerzity)

AO SURGERY REFERENCE
Interaktivní anatomicky-modulový přehled aktuálních standardů péče o pacienty s (poly)traumatem: diagnostika, léčba, následná péče (projekt AO Foundation)

AO TRAUMALINE
Bibligrafická databáze klinicky průkazných informací, vztahujících se k (poly)traumatologii (projekt AO Foundation)

ARGH / BIOMEDICAL ACRONYM RESOLVER
Bibliografická slovníková databáze téměř 240 000 biomedicínských zkratek (s odkazy na jejich definice v databázi Medline/PubMed)

ARTICLE@INIST
Bibliografická databáze článků, časopisů, knih, sborníků a disertací ze všech vědních oborů (Institut de l’Information Scientifique et Technique / INIST-CNRS)