Přehled všech databází – písmeno B

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

 

BIBLIOMEDICA DVD
Soubor databází vytvářených Národní lékařskou knihovnou v Praze

BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD
Brána k iberoamerickým lékařským databázím (Instituto de Salud Carlos III, España; Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências de Saúde, Brasil)

BIOCLIPSE
Databázový chemo/bio-informatický nástroj pro vizualizaci molekul, sekvencí, proteinů, spekter, etc (projekt univerzitních pracovišť v Uppsale a Kolíně nad Rýnem)

BioLib / BIOLOGICAL LIBRARY
Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů (originální český nekomerční vzdělávací projekt)

BIOLOGICAL ABSTRACTS
Bibliografická databáze prací z biologie a příbuzných oborů

BiomedExperts
Globální sociální síť vědeckých a výzkumných pracovníků, utvářená a zpřístupňovaná prostřednictvím mapování  jejich publikačních aktivit (zdroj údajů: Elsevier, nutná bezplatná registrace)

BIOMED CENTRAL
Biomedicínské časopisy centrály BioMed

BIOMEDICAL INFORMATION RESOURCES & SERVICES

Obsáhlý, tematicky členěný portál biomedicínských informačních zdrojů, stránek a služeb (původně projekt Karolinska institutet, nyní pod správou KTH – Sveriges största tekniska universitet)

BIOWIZARD
Nejzajímavější články v PubMed očima příslušníků vědecké komunity (aneb jak je sami vědci vidí, volí a cení)

BioMedSearch
Jednotný prohledávač volně přístupných dokumentů PubMed, diplomových prací, disertací a dalších, jiným způsobem obtížně vyhledatelných typů volně přístupných publikací

BMČ / Bibliographia Medica Čechoslovaca
Česká a slovenská lékařská bibliografie (knihy a články od roku 1977 /slovenské pouze do roku 2000/)

BMČ / Bibligraphia Medica Čechoslovaca (Medvik beta)
Verze BMČ na portálu Medvik (zkušební provoz)

BMS / Bibliographia Medica Slovaca
Slovenská lékařská bibliografie (retrospektiva od roku 1996)

BOOKS@OVID
Lékařské knihy na serveru Ovid (vyběr titulů určen licenční smlouvou)

BRITISH LIBRARY DIRECT
Prohledávač obsahu 20 000 nejžádanějších titulů vědeckých a dalších odborných časopisů z fondu British Library

BROUGHT TO LIFE / Exploring the History of Medicine
Dějiny medicíny v obrazech, textech, tématech, předmětech, videopořadech a biografických medailónech ze sbírek a zápůjček londýnského Science Museum

 

 

 

 

 

 

 


BMČ / Bibligraphia Medica Čechoslovaca (Medvik beta)