Biochemie, biologie a genetika

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

BIOCLIPSE
Databázový chemo/bio-informatický nástroj pro vizualizaci molekul, sekvencí, proteinů, spekter, etc (projekt univerzitních pracovišť v Uppsale a Kolíně nad Rýnem)

BioLib / BIOLOGICAL LIBRARY
Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů (originální český nekomerční vzdělávací projekt)

BIOLOGICAL ABSTRACTS
Bibliografická databáze prací z biologie a příbuzných oborů

DAIDALEA
Výuková obrazová encyklopedie pro farmaceuty: rostliny, houby, drogy, obsahové látky (projekt FaF UK)

DATABASES ON MEDICINE AND MOLECULAR BIOLOGY
Biomedicínské informační zdroje a obrazové databáze (projekt Allgemeines KrankenHaus Wien)

DrugBank
Bio-chemicko-geneticko-farmakologická srovnávací databáze, určená pro vědecké
a studijní účely (doplněk „Human Metabolome Project“ / Genome Alberta & Genome Canada)

ENZYME NOMENCLATURE DATABASE
Nomenklatura všech enzymů, kterým byl přidělen EC kód / široká možnost vyhledávání podle různých hledisek

FooDB / The Food Component Database
Složky potravin, jejich chemie, biochemie, senzorické vlastnosti a zdravotní účinky (projekt Genome Alberta & Genome Canada)

GENE Entrez
Souborná databáze genů

GENE ONTOLOGY DATABASE
Souborný řízený slovník druhově nezávislých biologických termínů popisujících geny
a genové produkty ve smyslu jejich chování (tj. atributů) v buněčném kontextu, jmenovitě z pohledu buněčných komponent, biologických procesů a molekulárních funkcí (mezinárodní projekt The Gene Ontology Consortium)

GENE REVIEWS
Databáze přehledových expertních článků o dědičně podmíněných onemocněních: diagnostika, poradenství, léčba (indexováno v PubMed)

GenETHX / Genetics and Ethics Database
Etika v genetice / bibliografické záznamy literatury (Kennedy Institute of Ethics)

GENE-TOX / Genetic Toxicology Data Bank
Údaje o mutagenních účincích chemických látek

GENOME Entrez
Souborná databáze genomů

GenomeSeek (Genamics)
Přehledová databáze (vy)řešených projektů rozkrytí genomů daných (mikro)organismů

GoPubMed / Gene Ontology PubMed (Medline)
Medline se znalostním prohledáváním záznamů PubMed a jejich systematickým hierarchickým pořádáním dle relevance ve znalostní síti cca 20000 biologických termínů souborného řízeného slovníku Gene Ontology /GO/ (projekt drážďanské bioinformatické společnosti Transinsight a TU-Dresden)

HUMAN GENOME RESOURCES
Souborné informace o lidském genomu

HUMAN METABOLOME DATABASE
Chemické, klinické a molekulárně biologické/biochemické údaje o nízkomolekulárních metabolitech v lidském těle (viz též: The Human Metabolome Project)

CHEMICAL ABSTRACTS [via SciFinder]
Bibliografická databáze chemické a biochemické odborné literatury, včetně biomedicínské. Licence umožňuje přístup pouze přes doménu „cuni.cz“, po jednorázové osobní registraci (uživatel musí být držitelem emailové adresy zaměstnance UK)

CHEMIDplus
Slovník názvů, synonym a struktur více jak 370 000 chemických látek

iHOP / Information Hyperlinked over Proteins
Genová síť pro navigaci ve vědecké literatuře/PubMed (fenotyp, fyziologie, patologie a funkce genů, jejich interakce a vzájemné vazby sentencí a proteinů)

LAB TESTS ONLINE
Informace pro laickou a odbornou veřejnost o lékařských laboratorních vyšetřeních (česká verze mezinárodního projektu)

MENDELOVO MUZEUM
Muzeum života a díla Gregora Mendela, zakladatele genetiky (muzeum je samostatným pracovištěm Masarykovy univerzity)

MICAD / Molecular Imaging & Contrast Agent Database
Databáze látek, využívaných pro potřeby kontrastního a molekulárního zobrazování: PET, SPECT, MRI, US, CT, optické, radiografické a gama zobrazování (indexováno PubMed)

MOLECULAR BIOLOGY DATABASE COLLECTION (NAR Online)
Autoritativní přehled volně zpřístupňovaných databází ze všech oborů molekulární biologie a příbuzných disciplín

NUCLEIC ACID DATABASE
Databáze údajů o trojrozměrných strukturách nukleových kyselin

NUCLEOTIDE Entrez
Souborná databáze sekvencí nukleotidů

OBO / Open Biomedical Ontologies
Přehled strukturovaných řízených slovníků (ontologií) určených k webovému sdílení
v rozličných biologických a medicínských databázích

OMIA / Online Mendelian Inheritance in Animals
Přehled geneticky podmíněných onemocnění zvířat

OMIM / Online Mendelian Inheritance in Man
Přehled geneticky podmíněných onemocnění člověka

PERIODIC TABLE OF ELEMENTS [CRC Press Interactive]
Periodická tabulka prvků na serveru CHEMnetBASE (nakladatelství CRC Press / Taylor & Francis Group)

PERIODIC TABLE OF ELEMENTS [interactive design]
Periodická tabulka prvků s interaktivním různojazyčným rozhraním – uživatelsky přívětivá, nejen pro studenty (autor webu: Michael Dayah)

PHEROBASE / Database of pheromones and semiochemicals
Databáze feromonů, allomonů, kairomonů, synomonů a dalších biosignálních látek

PROTEIN Entrez
Souborná databáze proteinů

PUBGENE
Síťově strukturovaná, s PubMed a Google provázaná bibliografická databáze prací popisujících geny a proteiny

PUBCHEM
Biologické vlastnosti chemických látek a sloučenin

REACTOME / A curated knowledgebase of biological pathways
Databáze rozličných reakčních schémat, cyklů a cest v biologii člověka

SCOPPI / Structural Classification of Protein-Protein Interfaces
Strukturní klasifikace vzájemných interakcí proteinů (projekt Biotechnologisches Zentrum der TU-Dresden)

SoftwareSeek (Genamics)
Databáze a repozitář volně šířených i komerčních programů, používaných při práci v biochemii a molekulární biologii

STRUCTURE Entrez (Molecular Modeling Database)
Databáze 3D makromolekulárních struktur

TAXONOMY Entrez
Názvosloví geneticky zkoumaných organismů

WORLDWIDE PROTEIN DATA BANK / wwwPDB
Celosvětový datový archiv biologicky významných makromolekul a jejich struktur

ZOOLOGICAL RECORD
Bibliografická databáze prací ze zoologie a příbuzných oborů