Přehled všech databází – písmeno C a Č

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

CAMBASE
Přidružená medicína / vyhledavač relevantní literatury (projekt Universität Witten/Herdecke a DFG)

CANCER.GOV
Souborné informace o léčbě, prevenci a výzkumu nádorových onemocnění (U.S. National Cancer Institute)

CASEMED
Virtuální knihovna informačních zdrojů pro výuku medicíny (projekt Ústavu lékařské informatiky UK 2.LF)

CCMED
Německá lékařská bibliografie (články publikované v Německu anebo v německém jazyce)

CDC / Centers for Disease Control and Prevention
Statistické údaje o prevenci nemocí

CEBP / Centre for Evidence Based Physiotherapy
Fyzioterapie / vědecky doložené účinné metody

CENTRALIZED INFORMATION SYSTEM FOR INFECTIOUS DISEASES (CISID)
Informační systém přenosných nemocí (infekce, imunizace, epidemie) obyvatelstva evropských zemí

CIRRIE / Database of International Rehabilitation Research
Výsledky zahraničního výzkumu v rehabilitaci (mimo území USA) / bibliografická databáze publikovaných článků (záznamy ve vazbě na PubMed)

CISMeF / Catalogue et Index des Sites Médicaux Francophones
Brána pro přístup k frankofonním biomedicínským informačním zdrojům (provozuje: Hopitaux de Rôuen)

Citace.com / vše o citování literatury a dokumentů
Generátor normované úpravy bibliografických citací ze zadaných publikačních údajů dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2; komplexní správa citací, jejich sdílení, exportu a přebírání

CITMED
Citovanost webových zdrojů medicíny pro potřeby její výuky (projekt Ústavu lékařské informatiky UK 2.LF)

CLINICAL TRIALS
Klinické pokusy a studie na dobrovolnících / přehled aktuálních vládních a soukromých projektů v působnosti U.S.A.

CMA JOURNALS
Kanadské lékařské časopisy na portálu Canadian Medical Association

CORDIS
Databáze vědecko-výzkumných projektů financovaných EU (Community Research & Development Information Service)

CRD Databases / Centre for Reviews and Dissemination (DARE–NHS EED–HTA)
Databáze přehledové literatury, např. Cochrane/Campbell reviews, sledující účinnost a efektivnost zdravotní péče, včetně služeb, techniky, řízení a ekonomiky

CSA ILLUSTRATA: Natural Sciences

Databáze doprovodného aparátu textu odborných přírodovědných článků: jejich obrázků, tabulek, grafů apod., včetně příslušných popisků

CURRENT CONTROLLED TRIALS
Databáze randomizovaných kontrolovaných studií (RCT)

CZELO / CZECH LIAISON OFFICE FOR R&D
Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj při EU (integrace českého výzkumu do evropské spolupráce)

ČASOPISY ČLS JEP
Časopisy vydávané Českou lékařskou společností J. Ev. Purkyně

ČESKÁ HLAVA
Projekt na podporu vědecké a technické inteligence (národní obdoba Nobelovy ceny)

ČESKÁ NÁRODNÍ BIBLIOGRAFIE
Knižní, článkové a další publikace, vydané na území dnešní České repubilky (resp. Zemí koruny české) od roku 1801

ČESKÉ FARMACEUTICKÉ MUZEUM
Muzejní expozice farmaceutické profese a dějin farmacie v Hospitálu Kuks (zřizovatel muzea: UK v Praze – FaF Hradec Králové)