Přehled všech databází – písmeno CH

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

CHEMICAL ABSTRACTS [via SciFinder]
Bibliografická databáze chemické a biochemické odborné literatury, včetně biomedicínské. Licence umožňuje přístup pouze přes doménu „cuni.cz“, po jednorázové osobní registraci (uživatel musí být držitelem emailové adresy zaměstnance UK)

CHEMICAL CARCINOGENESIS (CCRIS)
Údaje o výsledcích karcinogenních a mutagenních testů více jak 8000 chemických látek

CHEMIDplus
Slovník názvů, synonym a struktur více jak 370 000 chemických látek