Dějiny medicíny

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

ANATOMY OF THE HUMAN BODY
E-reprint 20. vydání klasického, bohatě ilustrovaného Greyova Anatomického atlasu. (Philadelphia: Lea & Febiger, 1918. — New York : Bartleby.com, 2000.)

ANOMALIES AND CURIOSITIES OF MEDICINE
Encyklopedická sbírka vzácných a neobvyklých medicínských případů, od starověku až ke konci 19. století (Philadelphia : W.B. Saunders, 1897)

BROUGHT TO LIFE / Exploring the History of Medicine
Dějiny medicíny v obrazech, textech, tématech, předmětech, videopořadech a biografických medailónech ze sbírek a zápůjček londýnského Science Museum

ČESKÉ FARMACEUTICKÉ MUZEUM
Muzejní expozice farmaceutické profese a dějin farmacie v Hospitálu Kuks (zřizovatel muzea: UK v Praze – FaF Hradec Králové)

HISTORIA DE LA MEDICINA
Lékařské eponymy, biografie, chronologie, terminologie, historické soustavy a další informace z dějin medicíny

HISTORIE FARMACIE V ČESKÝCH ZEMÍCH
Podrobný přehled dějin farmacie v Českých zemích od středověku po současnost, doplněný stručným shrnutím dějin farmacie ve starověku (projekt a.s. Zentiva)

HISTORY OF BIOMEDICINE
Dějiny biomedicíny / chronologicky a na civilizační okruhy řazený přehled webových zdrojů (projekt knihovny Karolinska Institutet)

HISTORY OF HEALTH SCIENCES
Dějiny lékařských věd / tematicky a organizačně členěný přehled webových zdrojů (projekt Medical Library Association, USA)

HISTORY OF MEDICINE
Dějiny medicíny / sbírky a dokumenty ve fondech National Library of Medicine, USA

JAMES LIND LIBRARY
Klinické pokusy a studie v historické perspektivě, doprovodné úryvky z knih a článků, biografie a jiné (projekt knihovny The Royal College of Physicians of Edinburgh)

JOURNEYS OF DISCOVERY
Virtuální výstavka vybraných titulů historických knih: objevitelské cesty, kurděje a herbáře, a čtyři anatomické atlasy (Eskind Bimedical Library, Vanderbilt University Medical Center)

KDO JE KDO [v historii medicíny]
Medailony některých významných postav dějin české medicíny; uvedeni jsou i laureáti Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii (databáze není producentem nadále aktualizována/doplňována!)

MEDHIST
Katalog prověřených webových zdrojů s tematikou dějin medicíny (součást portálu INTUTE)

MEDICINE IN ANCIENT EGYPT / Part 1 Part 2 Part 3
Přehledná třídílná studie o staroegyptské medicíně, zpracovaná dle dochovaných papyrů

MEDIZINISCHE MUSEEN / Sammlungen und Ausstellungen
Muzea dějin lékařství v Německu a dalších zemích světa (projekt Deutsche Zentralbibliothek für Medizin)

MENDELOVO MUZEUM
Muzeum života a díla Gregora Mendela, zakladatele genetiky (muzeum je samostatným pracovištěm Masarykovy univerzity)

NOBEL PRIZE in Physiology or Medicine
Nobelova cena za fyziologii nebo medicínu (oficiální stránky Nobelovy nadace)

SCIENTIFIC IDENTITY
Sbírka historických uměleckých portrétů (převážně grafik) osobností světové vědy, techniky a medicíny (Dibner Library / Smithsonian Institution Libraries)

VYDAJUŠČIJESJA DEJATELI [ROSSIJSKOJ] MEDICINY / I II III IV
Významné postavy dějin ruské medicíny (Centraľnaja naučnaja medicinskaja biblioteka, Moskva)

WHONAMEDIT
Nejobsáhlejší biografický slovník lékařských eponymů

ZDRAVOTNICKÉ MUZEUM
Základní informace o muzeu a jeho sbírkách (veřejnosti nepřístupné – prohlídky a menší exkurze po domluvě)