Encyklopedie, atlasy a manuály

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

A.D.A.M. MEDICAL ENCYCLOPEDIA
Lékařská encyklopedie (více jak 4000 hesel, fotografie, ilustrace)

ANATOMY ATLASES / A digital library of anatomy information
Anatomie člověka shrnutá do podoby digitálních atlasů

ANATOMY OF THE HUMAN BODY
E-reprint 20. vydání klasického, bohatě ilustrovaného Greyova Anatomického atlasu. (Philadelphia: Lea & Febiger, 1918. — New York : Bartleby.com, 2000.)

ANOMALIES AND CURIOSITIES OF MEDICINE
Encyklopedická sbírka vzácných a neobvyklých medicínských případů, od starověku až ke konci 19. století

AO SURGERY REFERENCE
Interaktivní anatomicky-modulový přehled aktuálních standardů péče o pacienty s (poly)traumatem: diagnostika, léčba, následná péče (projekt AO Foundation)

BioLib / BIOLOGICAL LIBRARY
Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů (originální český nekomerční vzdělávací projekt)

DAIDALEA
Výuková obrazová encyklopedie pro farmaceuty: rostliny, houby, drogy, obsahové látky (projekt FaF UK)

DERMIS.net / Dermatology Information Service
Obrazové atlasy, doplněné diagnostikou, kazuistikami a dalšími informacemi o téměř všech kožních chorobách

ENCICLOPEDIA MÉDICA EN ESPAÑOL
Španělská verze lékařské encyklopedie A.D.A.M.

IMAGE DATABASES
Přehled webově zpřístupňovaných medicínských obrazových atlasů (projekt Allgemeines KrankenHaus Wien)

MERCK MANUALS
Praktické příručky společnosti Merck: diagnostika a terapie, stárnutí a geriatrie, domácí lékař, veterinární medicína

ORPHANET
Vzácné a neobvyklé choroby, jejich diagnostika a léčba (projekt EU)

OXFORD Reference Online Premium
Slovníky, encyklopedie a další referenční příručky (včetně medicíny) z produkce nakladatelství Oxford University Press

PATHOLOGY IMAGES
Soubor hypertextových atlasů patologie, s histologickými a klinickými obrazy (projekt Masarykovy univerzity)

ROCHE LEXIKON MEDIZIN
Lékařský lexikon (hesla, vyobrazení, schémata, tabulky, interaktivní anatomické obrazy; jazyk vyhledávání: němčina anebo angličtina)

The FreeDictionary
Soubor lékařských, právních, finančních a jazykových slovníků, obecných akronymů, idiomů a encyklopedií – vše s možností výběru jazykového rozhraní

WHONAMEDIT
Nejobsáhlejší biografický slovník lékařských eponymů

WORLD FACTBOOK
Průběžně aktualizovaný encyklopedický zdroj přehledových informací, statistik a dalších údajů pro více 250 zemí světa (zpracovatel a vydavatel: CIA)