Přehled všech databází – písmeno F

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje


F1000 / Faculty of 1000 post-publication peer review
Identifikace a hodnocení nejdůležitějších článků, publikovaných na poli biologického a medicínského výzkumu

FDA POISONOUS PLANT DATABASE
Bibliografické záznamy vědeckých článků s tematikou toxických vlastností a účinků rostlin a jejich částí (neoficiální projekt U.S. FDA )

FooDB / The Food Component Database
Složky potravin, jejich chemie, biochemie, senzorické vlastnosti a zdravotní účinky (projekt Genome Alberta & Genome Canada)

FREE BOOKS4DOCTORS
Volně dostupné lékařské knihy (vedle převažující angličtiny i knihy publikované ve francouzštině, němčině, španělštině, portugalštině aj.)

FREE MEDICAL JOURNALS
Volně dostupné lékařské časopisy (vedle převažující angličtiny i časopisy vydávané ve francouzštině, němčině, španělštině, portugalštině aj.)

FreePatentsOnline
Webový vyhledávač patentů a patentových informací, s možností zadávání dotazů dle čísla patentu (EU, US, …) anebo dle rešeršní syntaxe