Přehled všech databází – písmeno G

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

GENE Entrez
Souborná databáze genů

GENE ONTOLOGY DATABASE
Souborný řízený slovník druhově nezávislých biologických termínů popisujících geny
a genové produkty ve smyslu jejich chování (tj. atributů) v buněčném kontextu, jmenovitě z pohledu buněčných komponent, biologických procesů a molekulárních funkcí (mezinárodní projekt The Gene Ontology Consortium)

GENE REVIEWS
Databáze přehledových expertních článků o dědičně podmíněných onemocněních: diagnostika, poradenství, léčba (indexováno v PubMed)

GENE-TOX / Genetic Toxicology Data Bank
Údaje o mutagenních účincích chemických látek

GenETHX / Genetics and Ethics Database
Etika v genetice / bibliografické záznamy literatury (Kennedy Institute of Ethics)

GENOME Entrez
Souborná databáze genomů

GenomeSeek (Genamics)
Přehledová databáze (vy)řešených projektů rozkrytí genomů daných (mikro)organismů

GERMAN DIABETES RISK SCORE
Identifikace kritických oblastí rizika/prevence vzniku diabetu 2. typu dle osobních antropometrických a nutričních údajů a míry tělesné aktivity (určeno pro osoby ve věku 35-65 let)

GoPubMed / Gene Ontology PubMed (Medline)
Medline se znalostním prohledáváním záznamů PubMed a jejich systematickým hierarchickým pořádáním dle relevance ve znalostní síti cca 20000 biologických termínů souborného řízeného slovníku Gene Ontology /GO/ (projekt drážďanské bioinformatické společnosti Transinsight a TU-Dresden)