Přehled všech databází – písmeno H

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK
Toxikologické údaje o více jak 5000 chemických látek

HERBMED
Vědecké údaje o použití léčivých rostlin v medicíně, odkazy na záznamy v PubMed

HIGHWIRE PRESS
Elektronická knihovna vědeckých časopisů (projekt knihoven Stanford University)

HISTORIA DE LA MEDICINA
Lékařské eponymy, biografie, chronologie, terminologie, historické soustavy a další informace z dějin medicíny

HISTORIE FARMACIE V ČESKÝCH ZEMÍCH
Podrobný přehled dějin farmacie v Českých zemích od středověku po současnost, doplněný stručným shrnutím dějin farmacie ve starověku (projekt a.s. Zentiva)

HISTORY OF BIOMEDICINE
Dějiny biomedicíny / chronologicky a na civilizační okruhy řazený přehled webových zdrojů (projekt knihovny Karolinska Institutet)

HISTORY OF HEALTH SCIENCES
Dějiny lékařských věd / tematicky a organizačně členěný přehled webových zdrojů (projekt Medical Library Association, USA)

HISTORY OF MEDICINE
Dějiny medicíny / sbírky a dokumenty ve fondech National Library of Medicine, USA

HLÁVKOVA NADACE
Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ pro podporu vědecké, literární
a umělecké činnosti talentovaných studentů

HONselect
Vyhledávací portál (termíny MeSH aj.) výhradně autoritativních medicínských a zdravotnických informačních zdrojů (projekt HON Foundation)

HUMAN GENOME RESOURCES
Souborné informace o lidském genomu

HUMAN METABOLOME DATABASE
Chemické, klinické a molekulárně biologické/biochemické údaje o nízkomolekulárních metabolitech v lidském těle (viz též: The Human Metabolome Project)