Informace k obsahu a redakci stránek „Přehled databází“

Z nepřeberného množství biomedicínských informačních zdrojů přináší tento „motolský“ přehled výběr těch pokud možno nejpřínosnějších databází, portálů, prohledávačů a webů. Volným zdrojem inspirace pro tvorbu stránek byly obdobné přehledy databází, uváděné na stránkách knihoven některých švédských lékařských fakult. Stěžejním problémem vytváření a provozování každého takovéhoto přehledu databází je krom udržování jeho aktuálnosti – čemuž od roku 2011 významně napomáhá program, průběžně automaticky monitorující dostupnost jednotlivých databází – také požadavek na jeho přehlednost, uživatelskou přívětivost a praktičnost. To vše se v Motole podařilo díky originální tematické struktuře i programovému řešení, vyvinutému ve zdejším Ústavu vědeckých informací. Je účelné zmínit, že v „motolském“ přehledu nejsou až na zcela specifické případy (jakými jsou zdroje buď vysloveně multidisciplinární anebo naopak všeobecně využitelné zdroje oborové) zásadně uváděny databáze zabývající se jednotlivými konkrétními (pre)klinickými disciplínami a obory – neboť se předpokládá, že ty by měly být uváděny na stránkách příslušných ústavů a klinik, jednotlivých odborných společností či na stránkách Národní lékařské knihovny v Praze. Nicméně, zájemci o konkrétní (pre)klinické informační zdroje mohou mnohé z nich nalézt i v tomto přehledu, a to pod menu „Portály medicínských informačních zdrojů“.

Autor přehledu databází: Ing. Zdeněk Smrčka, rešeršní pracoviště ÚVI, UK 2.LF a FN Motol
Technická a programová spolupráce a podpora: oddělení informačních systémů FN Motol