Přehled všech databází – písmeno I

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

IBECS / Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud
Španělská lékařská bibliografie

IBIDS / International Bibliographic Information on Dietary Supplements
Bibliografické záznamy článků s abstrakty o výživových doplňcích (projekt NIH Office of Dietary Supplements a USDA)

ICD-10 / International Classification of Diseases
Mezinárodní klasifikace nemocí (oficiální dokument WHO)

ICF / International Classification of Functioning, Disability a Health
Mezinárodní klasifikace podmínek života lidí se zdravotními omezeními (oficiální dokument WHO – doplňuje ICD-10)

iHOP / Information Hyperlinked over Proteins
Genová síť pro navigaci ve vědecké literatuře/PubMed (fenotyp, fyziologie, patologie a funkce genů, jejich interakce a vzájemné vazby sentencí a proteinů)

IMAGE DATABASES
Přehled webově zpřístupňovaných medicínských obrazových atlasů (projekt Allgemeines KrankenHaus Wien)

IMBIOMED / Índice de Revistas Biomédicas Latinoamericanas
Latinoamerické lékařské časopisy (nutná bezplatná registrace /registración en español/)

INDEX TO ORGANISM NAMES (ION)
Hierarchický slovník vědeckého názvosloví organismů

INDMED
Indická lékařská bibliografie

INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ
Výzkum a vývoj podporovaný z veřejných prostředků ČR (projekty, záměry, výsledky, soutěže – veřejně přístupná data)

INFOZDROJE
Virtuální brána k informačním zdrojům dostupným z IP adresy uživatele

INSTRUCTIONS TO AUTHORS IN THE HEALTH SCIENCES
Pokyny pro autory vědeckých sdělení v biomedicínských časopisech (přehled přímých odkazů na vydavatelské stránky více jak 3500 titulů časopisů)

INTERDOK
Adresář publikovaných sborníků a přehled chystaných vědeckých konferencí, kongresů, setkání a symposií (přírodověda, technika, medicína, ekologie, společenské vědy)

INTUTE
Brána k nejlepším webovým informačním zdrojům pro výuku a výzkum v přírodních, technických a společenských vědách (projekt britských univerzit a jejich partnerských organizací)

INTUTE Health & Life Sciences
Sekce INTUTE pro webové informační zdroje v biomedicíně, ošetřovatelství, veterinářství, přírodovědě a zemědělství

ISI HIGHLY CITED
Významně citované vědecké práce a jejich autoři (bibliografie a biografie)

WoS
Portál k databázím Web of Science, Current Contents, Journal Citation Reports a ISI Highly Cited

IUHPE Publications
Soubor vzdělávacích a osvětových publikací zaměřených na podporu zdraví (projekt International Union for Health Promotion and Education)