Přehled všech databází – písmeno J

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

JAMES LIND LIBRARY
Klinické pokusy a studie v historické perspektivě, doprovodné úryvky z knih a článků, biografie a jiné (projekt knihovny The Royal College of Physicians of Edinburgh)

JIB / Jednotná informační brána
Jednotné rozhraní pro vyhledávání knih a článků v českých i zahraničních katalozích knihoven a plnotextových databázích (projekt Národní knihovny a UK)

JOURNAL CITATION REPORTS
Ukazatel kvalitativní, tj. obsahové úrovně vědeckých časopisů „IMPACT FACTOR“
(tj. „jaká je citovanost článků publikovaných v daném časopisu“)

JOURNALS PubMed
Aktuální a retrospektivní přehled základních údajů o vydávaných lékařských časopisech (název, vydavatel, změny názvu, období vydávání)

JOURNALS@OVID
Biomedicínské časopisy na serveru Ovid (vyběr titulů určen licenční smlouvou)

JournalSeek (Genamics)
Vědecké časopisy / referenční údaje o aktuálně vydávaných titulech ze všech vědních oborů, humanitních i přírodovědných

JournalSeek Medicine (Genamics)
Lékařské vědecké časopisy / referenční údaje o více jak 10000 aktuálně vydávaných titulech (přehled časopisů z ostatních vědních oborů – viz JournalSeek)

JOURNEYS OF DISCOVERY
Virtuální výstavka vybraných titulů historických knih: objevitelské cesty, kurděje
a herbáře, a čtyři anatomické atlasy (Eskind Bimedical Library, Vanderbilt University Medical Center)

JSTOR
Interdisciplinární plnotextový, plnoretrospektivní archív akademických časopisů a dalších vybraných publikací (embargo 3-5 let)