Přehled všech databází – písmeno K

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

KAPITOLY SPORTOVNÍ MEDICÍNY
Učebnice pro sportovní trenéry, budoucí učitele tělesné výchovy, ale i studující lékařských fakult a lékaře (publikace MU Brno a ČSTL)

KARGER Journals
Lékařské časopisy vydavatelství Karger (plnotextově dostupné pouze vybrané licenční tituly – jejich přehled viz odkaz „subscriptions“ v záhlaví stránky)

KDO JE KDO [v historii medicíny]
Medailony některých významných postav dějin české medicíny; uvedeni jsou i laureáti Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii (databáze není producentem nadále aktualizována/doplňována!)

KELDAMED / Kommentierte E-Learning Datenbank: Medizin
Komentovaný přehled volně dostupných učebnic, testů a audiovizuálních prostředků pro výuku medicíny (projekt lékařské knihovny, Universität Heidelberg)

KOREAMED
Korejská lékařská bibliografie (některé články a časopisy v angličtině)