Klinická medicína/EBM

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

AIDSinfo
Léčba, prevence a výzkum HIV/AIDS

AO SURGERY REFERENCE
Interaktivní anatomicky-modulový přehled aktuálních standardů péče o pacienty s (poly)traumatem: diagnostika, léčba, následná péče (projekt AO Foundation)

AO TRAUMALINE
Bibligrafická databáze klinicky průkazných informací, vztahujících se k (poly)traumatologii (projekt AO Foundation)

BioMedSearch
Jednotný prohledávač volně přístupných dokumentů PubMed, diplomových prací, disertací a dalších, jiným způsobem obtížně vyhledatelných typů volně přístupných publikací

CEBP / Centre for Evidence Based Physiotherapy
Fyzioterapie / vědecky doložené účinné metody

CANCER.GOV
Souborné informace o léčbě, prevenci a výzkumu nádorových onemocnění (U.S. National Cancer Institute)

CLINICAL TRIALS
Klinické pokusy a studie na dobrovolnících / přehled aktuálních vládních a soukromých projektů v působnosti U.S.A.

COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEW

CRD Databases / Centre for Reviews and Dissemination (DARE–NHS EED–HTA)
Databáze přehledové literatury, např. Cochrane/Campbell reviews, sledující účinnost a efektivnost zdravotní péče, včetně služeb, techniky, řízení a ekonomiky

CURRENT CONTROLLED TRIALS
Databáze randomizovaných kontrolovaných studií (RCT)

DERMIS.net / Dermatology Information Service
Obrazové atlasy, doplněné diagnostikou, kazuistikami a dalšími informacemi o téměř všech kožních chorobách

DISEASES DATABASE
Souborný databázový portál informačních zdrojů a odkazů, vztahujících se k problematice dané choroby (určeno pro potřeby referenční a vzdělávací)

EBM REVIEWS
Přehledné články a analýzy průkazných a doložitelných účinků léčby

eMEDICINE
Ucelený soubor vědeckých recenzovaných článků, pojednávajících o chorobách a zdravotních poruchách (oborově členěná klinická a vzdělávací databáze)

EVIDENCE UPDATES
Informačně-znalostní podpora klinického rozhodování, opírající se o selektivně vytvářené soubory klinicky relevantních článků (nutná bezplatná registrace)

MEDICAL MATRIX

Portál recenzovaných, anotovaných a průběžně vyhodnocovaných klinických informačních zdrojů

MEDSCAPE
Oborově členěný zpravodajský a vzdělávací portál klinické medicíny (včetně CME a vzdělávání pacientů)

NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE
Přehledová plnotextová databáze směrnic pro klinickou praxi, vytvářených a uplatňovaných v U.S.A.

ORPHANET
Vzácné a neobvyklé choroby, jejich diagnostika a léčba (projekt EU)

OTseeker / Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence
Pracovní terapie / bibiografická databáze přehledových článků a randomizovaných studií

PEDRO / Physiotherapy Evidence Database
Fyzioterapie / bibiografická databáze přehledových článků a randomizovaných studií

proLÉKAŘE.cz
Odborné medicínské stránky určené českým lékařům (časopisy, kongresy, zpravodajství a novinky, videa operací, kazuistiky, rozhovory, názory…)

PsycBITE / Psychological Database for Brain Impairment Treatment Efficiacy
EBM studie kognitivních, behaviorálních a dalších postupů léčby psychologických problémů zapříčiněných poraněním či poškozením mozku

TRIP DATABASE / Turning Research Into Practice Database
Vyhledávání a zodpovídání klinických otázek formou relevantního, prakticky uplatnitelného nejkvalitnějšího postupu, s využitím principů EBM