Přehled všech databází – písmeno M

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

MEDHIST
Katalog prověřených webových zdrojů s tematikou dějin medicíny (součást portálu INTUTE)

MedHunt
Vyhledávací portál medicínských a zdravotnických informačních zdrojů, splňujících kritéria „HON Code of Conduct“ (projekt HON Foundation)

MEDICALSTUDENT.COM
Digitální knihovna učebnic a dalších informačních zdrojů pro mediky

MEDICAL MATRIX
Portál recenzovaných, anotovaných a průběžně vyhodnocovaných klinických informačních zdrojů

MEDICINE IN ANCIENT EGYPT / Part 1 Part 2 Part 3

Přehledná třídílná studie o staroegyptské medicíně, zpracovaná dle dochovaných papyrů

MEDIGRAPHIC / Literatura Biomédica
Mexické lékařské časopisy

MEDIND
Indické biomedicínské časopisy

MEDIZINISCHE MUSEEN / Sammlungen und Ausstellungen
Muzea dějin lékařství v Německu a dalších zemích světa (projekt Deutsche Zentralbibliothek für Medizin)

MEDLINE (BVS)
Medline se španělským, portugalským a anglickým rozhraním (en español, portugués e inglés)

MEDLINE (GoPubMed / Gene Ontology PubMed)

Medline se znalostním prohledáváním záznamů PubMed a jejich systematickým hierarchickým pořádáním dle relevance ve znalostní síti cca 20000 biologických termínů souborného řízeného slovníku Gene Ontology /GO/ (projekt drážďanské bioinformatické společnosti Transinsight a TU-Dresden)

MEDLINE (Medscape)
Medline s možností zadávání dotazů v přirozeném jazyce

MEDLINE (MeshPubMed)
Medline se znalostním prohledáváním záznamů PubMed a jejich systematickým hierarchickým pořádáním dle relevance ve znalostní síti více jak 20000 termínů řízeného slovníku Medical Subjects Headings /MeSH/ (projekt drážďanské bioinformatické společnosti Transinsight a TU-Dresden)

MEDLINE (OldMedline)
Subdatabáze Medline zahrnující stručné retrospektivní záznamy článkové bibliografie do roku 1965

MEDLINE (OvidSP)
Medline s klasickým vyhledávacím rozhraním Ovid

MEDLINE (Plus)
Medline „něco navíc“ (souhrnné medicínské informace na dané téma)

MEDLINE (PubMed)
Medline nejoblíbenější a nejpoužívanější (viz uživatelská příručka v češtině: Jak na Medline efektivně)

MEDLINE (Unbound)
Medline se znalostním vyhledávacím rozhraním společnosti Unbound Medicine

MEDPILOT.DE
Databáze v německé virtuální lékařské knihovně

MEDSCAPE
Oborově členěný zpravodajský a vzdělávací portál klinické medicíny (včetně CME a vzdělávání pacientů)

MEDVIK
Medicínská virtuální knihovna (katalogy v bázi Národní lékařské knihovny)

MEFANET / Medical Faculties Educational Network
Sdílený výukový portál českých: lfmotollf1lf3lfplfhk, moravských: lfmulfup a slovenských: lfukjlfuklfujpš lékařských fakult

MENDELOVO MUZEUM
Muzeum života a díla Gregora Mendela, zakladatele genetiky (muzeum je samostatným pracovištěm Masarykovy univerzity)

MERCK MANUALS
Praktické příručky společnosti Merck: diagnostika a terapie, stárnutí a geriatrie, domácí lékař, veterinární medicína

MERRIAM WEBSTER MEDICAL DICTIONARY
Výkladový slovník základních lékařských pojmů

MeSH / Medical Subjects Headings
Řízený terminologický lékařský slovník (National Library of Medicne)

MeSH-CZ
Český překlad slovníku MeSH (Národní lékařská knihovna)

MICAD / Molecular Imaging & Contrast Agent Database
Databáze látek, využívaných pro potřeby kontrastního a molekulárního zobrazování: PET, SPECT, MRI, US, CT, optické, radiografické a gama zobrazování (indexováno PubMed)

MICEP / Medicínské informační centrum pro evropské projekty
Informační servis medicínským a dalším zdravotnickým výzkumným pracovištím o možnostech jejich účasti v evropských projektech

MICROMEDEX
Faktografická a bibliografická databáze, zaměřená na farmakologii a farmakoterapii

MigHealthNet
Informační síť pro spolupráci evropských zemí v oblasti zdravotní péče o migranty a menšiny (projekt EU)

MKF / Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
Hodnocení stupně postižení na individuální i populační úrovni, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, sociální problematika

MKN-10 / Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
10. revize MKN (dokumenty, tabelární část, instrukční příručka, abecední seznam)

MOODLE
Online kurzy pro podporu výuky na UK

MOLECULAR BIOLOGY DATABASE COLLECTION (NAR Online)
Autoritativní přehled volně zpřístupňovaných databází ze všech oborů molekulární biologie a příbuzných disciplín