Přehled všech databází – písmeno N

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE
Přehledová plnotextová databáze směrnic pro klinickou praxi, vytvářených a uplatňovaných v U.S.A.

NATURE GROUP PUBLISHING Journals
Licenčně dostupné tituly: Nature, NGenetics, NMedicine, NRreviews genetics, BMT, Leukemia, EJHG, Modern Pathology

NCBI BOOKSHELF
Biomedicínské knihy s referenční vazbou na Medline (PubMed)

NCCAM / National Center for Complementary and Alternative Medicine
Autoritativní informace o komplementární a alternativní medicíně (National Institutes of Health)

NLM GATEWAY
Brána k biomedicínským databázím (National Library of Medicine)

NOBEL PRIZE in Physiology or Medicine
Nobelova cena za fyziologii nebo medicínu (oficiální stránky Nobelovy nadace)

NUCLEIC ACID DATABASE
Databáze údajů o trojrozměrných strukturách nukleových kyselin

NUCLEOTIDE Entrez
Souborná databáze sekvencí nukleotidů

NUTRITION POLICY DATABASE
Výživová politika evropských zemí, sledování výživového stavu obyvatelstva, výživová doporučení a intervence