Národní lékařské bibliografie

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

BMČ / Bibliographia Medica Čechoslovaca
Česká a slovenská lékařská bibliografie (knihy a články od roku 1977 /slovenské pouze do roku 2000/)

BMČ / Bibligraphia Medica Čechoslovaca (Medvik beta)
Verze BMČ na portálu Medvik (zkušební provoz)

BMS / Bibliographia Medica Slovaca
Slovenská lékařská bibliografie (retrospektiva od roku 1996)

CCMED
Německá lékařská bibliografie (články publikované v Německu anebo v německém jazyce)

IBECS / Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud
Španělská lékařská bibliografie

INDMED
Indická lékařská bibliografie

KOREAMED
Korejská lékařská bibliografie (některé články a časopisy v angličtině)

LILACS / Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud
Latinoamerická a karibská lékařská bibliografie

ROSSIJSKAJA MEDICINA / stati
Ruská lékařská článková bibliografie (Centraľnaja naučnaja medicinskaja biblioteka, Moskva). Upozornění: pro vyhledávání je nutné mít v počítači nainstalovánu azbuku

SVEMED+
Švédská, dánská a norská lékařská bibliografie (projekt Karolinska Institutet Bibliotek)