Německé

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

CCMED
Německá lékařská bibliografie (články publikované v Německu anebo v německém jazyce)

DBIS / Datenbank-Infosystem
Brána k biomedicínským databázím (německý kooperativní projekt)

KELDAMED / Kommentierte E-Learning Datenbank: Medizin
Komentovaný přehled volně dostupných učebnic, testů a audiovizuálních prostředků pro výuku medicíny (projekt lékařské knihovny, Universität Heidelberg)

MEDIZINISCHE MUSEEN / Sammlungen und Ausstellungen
Muzea dějin lékařství v Německu a dalších zemích světa (projekt Deutsche Zentralbibliothek für Medizin)

MEDPILOT.DE
Databáze v německé virtuální lékařské knihovně

ROCHE LEXIKON MEDIZIN
Lékařský lexikon (hesla, vyobrazení, schémata, tabulky, interaktivní anatomické obrazy; jazyk vyhledávání: němčina anebo angličtina)

SLOVNÍK.CZ
Oboustranný anglicko-, německo-, francouzsko-, italsko-, španělsko-, rusko-, latinsko-český překladový slovník (autor: Martin Vít, slovní zásoba /v řádu 10(exp)5/: LangSoft)